Стъклопакети Цени

Цените са крайни с включен ДДС. Към тях са включени отстъпки: 35% + 5% за плащане в брой.
Посочените цени важат при поръчка на дограма.

ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА
Флоат 4мм 5мм 6мм 8мм 10мм Мярка: Цена:
Бяло 4 мм лв,/м2 15,50 лв.
Бяло 5 мм лв,/м2 22,72 лв.
Бяло 6 мм лв,/м2 28,22 лв.
Бяло 8 мм лв,/м2 49,09 лв.
Бяло 10 мм лв,/м2 62,99 лв.
Бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 33,72 лв.
Синьо 4 мм лв,/м2 34,21 лв.
Отражателни стъкла 4мм    
Стопсол  4 мм /клиър/ лв,/м2 53,17 лв.
Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 57,43 лв.
Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 75,89 лв.
Ламинирани стъкла     
Бяло 3,3,1 лв,/м2 64,47 лв.
Бяло 4,4,1 лв,/м2 71,32 лв.
Бяло 5,5,1 лв,/м2 92,25 лв.
Орнаментни стъкла 4 мм    
Огледало 4 мм лв,/м2 34,21 лв.
Химически мат 4 мм лв,/м2 48,17 лв.
Хармония бронзе лв,/м2 75,27 лв.
Лава бронзе лв,/м2 75,27 лв.
Маслина бронзе лв,/м2 75,27 лв.
Флора бронзе лв,/м2 75,27 лв.
Делта 2 бронзе лв,/м2 33,53 лв.
Килим бял лв,/м2 54,34 лв.
Маслина бяла лв,/м2 54,34 лв.
Дамла бял лв,/м2 54,34 лв.
Хасир бял лв,/м2 54,34 лв.
Хармония бяла лв,/м2 54,34 лв.
Диагонал бял лв,/м2 54,34 лв.
Лава бяла лв,/м2 54,34 лв.
Бамбук бял лв,/м2 54,34 лв.
Флора бяла лв,/м2 54,34 лв.
Меркан бял лв,/м2 54,34 лв.
Пролет бяла лв,/м2 54,34 лв.
Сталактит бял лв,/м2 54,34 лв.
Делта 2 бяла лв,/м2 26,49 лв.
Вулкан бял лв,/м2 54,34 лв.
Точка лв,/м2 54,34 лв.
ДВОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
Вид  Вид  Мярка: Цена 16 мм – 24 мм Цена 26 мм – 36мм
Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 34,39 лв. 38,04 лв.
Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 38,90 лв. 42,67 лв.
Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 40,32 лв. 44,03 лв.
Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 44,27 лв. 47,92 лв.
Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 44,27 лв. 47,92 лв.
Бяло 4 мм Стопсол  4 мм / клиър / лв,/м2 72,37 лв. 76,01 лв.
Бяло 4 мм Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 73,30 лв. 77,00 лв.
Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 81,76 лв. 85,46 лв.
Бяло 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 48,23 лв. 51,87 лв.
Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 55,27 лв. 59,03 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 44,27 лв. 47,92 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 53,54 лв. 57,18 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 66,44 лв. 70,15 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 90,09 лв. 93,80 лв.

 

Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Бяло 5 мм Бяло 5 мм лв,/м2 46,19 лв. 49,96 лв.
Бяло 5 мм Бяло 6 мм лв,/м2 46,87 лв. 50,64 лв.
Бяло 5 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 49,15 лв. 52,92 лв.
Бяло 5 мм Синьо 4 мм лв,/м2 49,71 лв. 53,41 лв.
Бяло 5 мм Стопсол  4 мм / клиър / лв,/м2 76,51 лв. 80,15 лв.
Бяло 5 мм Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 82,68 лв. 86,33 лв.
Бяло 5 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 90,09 лв. 93,80 лв.
Бяло 5 мм Огледало 4 мм лв,/м2 53,41 лв. 57,12 лв.
Бяло 5 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 58,60 лв. 62,37 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 51,56 лв. 55,27 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 60,89 лв. 64,53 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 73,42 лв. 77,19 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 95,03 лв. 98,61 лв.

 

Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Ка стъкло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 39,83 лв. 43,60 лв.
Ка стъкло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 44,27 лв. 47,92 лв.
Ка стъкло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 46,87 лв. 50,64 лв.
Ка стъкло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 49,71 лв. 53,41 лв.
Ка стъкло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 49,71 лв. 53,41 лв.
Ка стъкло 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 53,41 лв. 57,12 лв.
Ка стъкло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 58,60 лв. 62,37 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 51,56 лв. 55,27 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 60,89 лв. 64,53 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 73,42 лв. 77,19 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 95,03 лв. 98,61 лв.

 

Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Четири сезона  4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 44,52 лв. 48,23 лв.
Четири сезона  4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 47,86 лв. 51,56 лв.
Четири сезона  4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 50,51 лв. 54,15 лв.
Четири сезона  4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 57,86 лв. 61,63 лв.
Четири сезона  4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 61,13 лв. 64,90 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 54,77 лв. 58,42 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 63,97 лв. 67,74 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 75,27 лв. 78,98 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 100,04 лв. 103,80 лв.

 

Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Огледало 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 56,13 лв. 59,77 лв.
Огледало 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 60,27 лв. 63,97 лв.
Огледало 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 60,27 лв. 63,97 лв.
Огледало 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 63,73 лв. 67,31 лв.
Огледало 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 66,69 лв. 70,46 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 62,18 лв. 65,83 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 71,38 лв. 75,15 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 79,66 лв. 83,42 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 106,64 лв. 110,35 лв.

 

Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Химичен мат 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 59,28 лв. 63,05 лв.
Химичен мат 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 63,05 лв. 66,69 лв.
Химичен мат 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 63,05 лв. 66,69 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол 4мм / клиър / лв,/м2 88,49 лв. 92,25 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм лв,/м2 95,03 лв. 98,61 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол синьо 4мм лв,/м2 107,26 лв. 110,90 лв.
Химичен мат 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 73,73 лв. 77,43 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 64,71 лв. 68,48 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 73,98 лв. 77,62 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 82,56 лв. 86,20 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 109,98 лв. 113,68 лв.

 

Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Ламинирано 3,3,1 Бяло 4 мм лв,/м2 81,14 лв. 84,8445
Ламинирано 3,3,1 Бяло 5 мм лв,/м2 86,20 лв. 89,96975
Ламинирано 3,3,1 Бяло 6 мм лв,/м2 88,98 лв. 92,7485
Ламинирано 3,3,1 Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 84,84 лв. 88,48775
Ламинирано 3,3,1 Високоенергийно 4мм лв,/м2 108,87 лв. 112,632
Ламинирано 3,3,1 Четири сезона 4мм лв,/м2 90,40 лв. 94,16875
Ламинирано 3,3,1 Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 92,44 лв. 96,2065
Ламинирано 3,3,1 Синьо 4 мм лв,/м2 92,44 лв. 96,2065
Ламинирано 3,3,1 Химичен мат 4мм лв,/м2 99,23 лв. 102,999
Ламинирано 3,3,1 Стопсол  4 мм / клиър / лв,/м2 118,19 лв. 121,95625
Ламинирано 3,3,1 Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 125,11 лв. 128,87225
Ламинирано 3,3,1 Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 134,43 лв. 138,1965
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 94,54 лв. 98,306
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 103,80 лв. 107,50675
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 111,83 лв. 115,53425
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 138,20 лв. 141,9015
Ламинирано 3,3,1 Ламинирано 3,3,1 лв,/м2 139,06 лв. 142,766

 

Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36 мм
Ламинирано 4,4,1 Бяло 4 мм лв,/м2 85,71 лв. 89,48 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бяло 5 мм лв,/м2 90,83 лв. 94,54 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бяло 6 мм лв,/м2 93,67 лв. 97,38 лв.
Ламинирано 4,4,1 Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 89,48 лв. 93,12 лв.
Ламинирано 4,4,1 Високоенергийно 4мм лв,/м2 112,20 лв. 115,90 лв.
Ламинирано 4,4,1 Четири сезона 4мм лв,/м2 93,67 лв. 97,38 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 96,89 лв. 101,58 лв.
Ламинирано 4,4,1 Синьо 4 мм лв,/м2 96,89 лв. 96,08 лв.
Ламинирано 4,4,1 Химичен мат 4мм лв,/м2 103,31 лв. 107,07 лв.
Ламинирано 4,4,1 Стопсол  4 мм / клиър / лв,/м2 122,76 лв. 126,46 лв.
Ламинирано 4,4,1 Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 129,37 лв. 133,01 лв.
Ламинирано 4,4,1 Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 137,89 лв. 141,59 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 98,61 лв. 102,38 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 107,94 лв. 111,71 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 117,26 лв. 120,91 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 142,33 лв. 145,98 лв.
Ламинирано 4,4,1 Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 153,88 лв. 157,59 лв.
ТРОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 55,39 лв. 62,68 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 60,39 лв. 67,80 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 63,23 лв. 70,58 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 59,77 лв. 67,18 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Високоенергийно 4 мм лв,/м2 82,93 лв. 90,40 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона  4 мм лв,/м2 64,47 лв. 71,88 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 64,90 лв. 72,37 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 64,90 лв. 72,37 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 73,30 лв. 80,65 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол 4мм / клиър / лв,/м2 90,83 лв. 98,31 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 97,38 лв. 104,73 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 107,75 лв. 115,10 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 65,83 лв. 73,30 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 75,15 лв. 82,56 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 84,35 лв. 91,82 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 121,52 лв. 128,87 лв.

 

Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 67,31 лв. 74,78 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 70,09 лв. 77,50 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 71,88 лв. 79,35 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 71,88 лв. 79,35 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 80,46 лв. 88,12 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол 4мм / клиър / лв,/м2 95,53 лв. 103,00 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 101,95 лв. 109,36 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 112,20 лв. 119,61 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 77,00 лв. 84,35 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 86,20 лв. 93,67 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 97,01 лв. 104,48 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 128,87 лв. 136,34 лв.

 

Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 71,51 лв. 78,92 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 74,35 лв. 81,76 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 77,56 лв. 85,03 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 77,56 лв. 85,03 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 85,28 лв. 92,75 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 76,51 лв. 83,86 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 86,70 лв. 94,17 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 101,27 лв. 108,68 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 134,43 лв. 141,90 лв.

 

Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ка 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 72,37 лв. 79,66 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 67,31 лв. 74,78 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 70,09 лв. 77,50 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Високоенергийно 4 мм лв,/м2 90,83 лв. 98,31 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 71,88 лв. 79,35 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 71,88 лв. 79,35 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 80,65 лв. 88,12 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 77,00 лв. 84,35 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 86,20 лв. 93,67 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 97,01 лв. 104,48 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 128,87 лв. 136,34 лв.

 

Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 91,82 лв. 99,23 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 96,58 лв. 103,99 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 99,29 лв. 106,83 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв,/м2 94,29 лв. 101,70 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Високоенергийно 4 мм лв,/м2 117,94 лв. 91,02 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 98,37 лв. 105,72 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 102,57 лв. 109,98 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 102,57 лв. 109,98 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 105,65 лв. 113,13 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол 4мм – клиър лв,/м2 115,10 лв. 122,51 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 144,37 лв. 151,78 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 144,37 лв. 151,78 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 92,87 лв. 100,28 лв.
Ламинирано 3.3.1   Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе   102,57 лв. 109,98 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 126,28 лв. 133,63 лв.
Ламинирано 3.3.1   Орнамент/чешки 4мм бронзе   145,85 лв. 153,26 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 148,26 лв. 155,67 лв.

 

Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 106,64 лв. 114,05 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 109,17 лв. 116,52 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 111,83 лв. 119,30 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв,/м2 108,06 лв. 115,53 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Високоенергийно 4 мм лв,/м2 129,06 лв. 136,47 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 112,39 лв. 119,73 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 116,52 лв. 123,99 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 116,52 лв. 123,99 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 119,61 лв. 127,02 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол 4мм – клиър лв,/м2 129,06 лв. 136,47 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 156,85 лв. 164,26 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 156,85 лв. 164,26 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 108,00 лв. 115,47 лв.
Ламинирано 4.4.1   Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе   116,83 лв. 124,18 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 130,72 лв. 138,20 лв.
Ламинирано 4.4.1   Орнамент/чешки 4мм бронзе   159,62 лв. 167,10 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 166,91 лв. 174,26 лв.

 

Вид  Мярка: Цена Цена Цена
    16мм-24мм 26 мм – 32мм 32мм – 44мм
Пълнене с аргон лв/м2 4,88лв/м2 6,42лв/м2 9,82лв/м2
Вид Мярка: Цена
Златен растер/ бял растер лв/лм 24,33лв/л.м.

Забележки:

1.Стъклопакети под 0,4 кв.м се калкулират на 0,4 кв.м
2.Стъклопакет над 3м2 се оскъпява с 10%.
3.Стъклопакет с неправилна форма се оскъпява с 10%.
4.Стъклопакет с овална или кръгла форма се оскъпява с 20%.
5.В приложената ценова листа са поместени само част от възможните комбинации от стъкла В случай,че търсената комбинация не в включена в ценовата листа,цената се формира след предварително запитване
6. Посочените цени важът при поръчка на дограма.
*в границите на гр.София, София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област се заплаща 30 лв. за транспорт
*извън рамките на София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област таксата за транспорт е 1 лв. на километър