Стъклопакети Цени

Цените са крайни с включен ДДС. Към тях са включени отстъпки: 35% + 5% за плащане в брой.
Посочените цени важат при поръчка на дограма.

ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА
ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА     
Флоат 4мм 5мм 6мм 8мм 10мм Мярка: Цена:
Бяло 4 мм лв,/м2 14,31 лв.
Бяло 5 мм лв,/м2 20,98 лв.
Бяло 6 мм лв,/м2 26,05 лв.
Бяло 8 мм лв,/м2 45,32 лв.
Бяло 10 мм лв,/м2 58,14 лв.
Бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 31,12 лв.
Синьо 4 мм лв,/м2 31,58 лв.
Отражателни стъкла 4мм   0,00 лв.
Стопсол  4 мм /клиър/ лв,/м2 49,08 лв.
Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 53,01 лв.
Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 70,05 лв.
Ламинирани стъкла    0,00 лв.
Бяло 3,3,1 лв,/м2 59,51 лв.
Бяло 4,4,1 лв,/м2 65,84 лв.
Бяло 5,5,1 лв,/м2 85,16 лв.
Орнаментни стъкла 4 мм   0,00 лв.
Огледало 4 мм лв,/м2 31,58 лв.
Химически мат 4 мм лв,/м2 44,46 лв.
Хармония бронзе лв,/м2 69,48 лв.
Лава бронзе лв,/м2 69,48 лв.
Маслина бронзе лв,/м2 69,48 лв.
Флора бронзе лв,/м2 69,48 лв.
Делта 2 бронзе лв,/м2 30,95 лв.
Килим бял лв,/м2 50,16 лв.
Маслина бяла лв,/м2 50,16 лв.
Дамла бял лв,/м2 50,16 лв.
Хасир бял лв,/м2 50,16 лв.
Хармония бяла лв,/м2 50,16 лв.
Диагонал бял лв,/м2 50,16 лв.
Лава бяла лв,/м2 50,16 лв.
Бамбук бял лв,/м2 50,16 лв.
Флора бяла лв,/м2 50,16 лв.
Меркан бял лв,/м2 50,16 лв.
Пролет бяла лв,/м2 50,16 лв.
Сталактит бял лв,/м2 50,16 лв.
Делта 2 бяла лв,/м2 24,45 лв.
Вулкан бял лв,/м2 50,16 лв.
Точка лв,/м2 50,16 лв.
ДВОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
ДВОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ         
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 31,75 лв. 35,11 лв.
Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 35,91 лв. 39,39 лв.
Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 37,22 лв. 40,64 лв.
Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 40,87 лв. 44,23 лв.
Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 40,87 лв. 44,23 лв.
Бяло 4 мм Стопсол  4 мм / клиър / лв,/м2 66,80 лв. 70,17 лв.
Бяло 4 мм Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 67,66 лв. 71,08 лв.
Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 75,47 лв. 78,89 лв.
Бяло 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 44,52 лв. 47,88 лв.
Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 51,02 лв. 54,49 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 40,87 лв. 44,23 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 49,42 лв. 52,78 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 61,33 лв. 64,75 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 83,16 лв. 86,58 лв.

 

Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Бяло 5 мм Бяло 5 мм лв,/м2 42,64 лв. 46,11 лв.
Бяло 5 мм Бяло 6 мм лв,/м2 43,26 лв. 46,74 лв.
Бяло 5 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 45,37 лв. 48,85 лв.
Бяло 5 мм Синьо 4 мм лв,/м2 45,89 лв. 49,31 лв.
Бяло 5 мм Стопсол  4 мм / клиър / лв,/м2 70,62 лв. 73,99 лв.
Бяло 5 мм Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 76,32 лв. 79,69 лв.
Бяло 5 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 83,16 лв. 86,58 лв.
Бяло 5 мм Огледало 4 мм лв,/м2 49,31 лв. 52,73 лв.
Бяло 5 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 54,09 лв. 57,57 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 47,60 лв. 51,02 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 56,20 лв. 59,57 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 67,77 лв. 71,25 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 87,72 лв. 91,03 лв.

 

Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Ка стъкло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 36,77 лв. 40,24 лв.
Ка стъкло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 40,87 лв. 44,23 лв.
Ка стъкло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 43,26 лв. 46,74 лв.
Ка стъкло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 45,89 лв. 49,31 лв.
Ка стъкло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 45,89 лв. 49,31 лв.
Ка стъкло 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 49,31 лв. 52,73 лв.
Ка стъкло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 54,09 лв. 57,57 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 47,60 лв. 51,02 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 56,20 лв. 59,57 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 67,77 лв. 71,25 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 87,72 лв. 91,03 лв.

 

Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Четири сезона  4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 41,10 лв. 44,52 лв.
Четири сезона  4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 44,18 лв. 47,60 лв.
Четири сезона  4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 46,63 лв. 49,99 лв.
Четири сезона  4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 53,41 лв. 56,89 лв.
Четири сезона  4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 56,43 лв. 59,91 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 50,56 лв. 53,92 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 59,05 лв. 62,53 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 69,48 лв. 72,90 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 92,34 лв. 95,82 лв.

 

Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Огледало 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 51,81 лв. 55,18 лв.
Огледало 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 55,63 лв. 59,05 лв.
Огледало 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 55,63 лв. 59,05 лв.
Огледало 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 58,82 лв. 62,13 лв.
Огледало 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 61,56 лв. 65,04 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 57,40 лв. 60,76 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 65,89 лв. 69,37 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 73,53 лв. 77,01 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 98,44 лв. 101,86 лв.

 

Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Химичен мат 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 54,72 лв. 58,20 лв.
Химичен мат 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 58,20 лв. 61,56 лв.
Химичен мат 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 58,20 лв. 61,56 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол 4мм / клиър / лв,/м2 81,68 лв. 85,16 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм лв,/м2 87,72 лв. 91,03 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол синьо 4мм лв,/м2 99,01 лв. 102,37 лв.
Химичен мат 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 68,06 лв. 71,48 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 59,74 лв. 63,21 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 68,29 лв. 71,65 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 76,21 лв. 79,57 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 101,52 лв. 104,94 лв.

 

Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Ламинирано 3,3,1 Бяло 4 мм лв,/м2 74,90 лв. 78,318
Ламинирано 3,3,1 Бяло 5 мм лв,/м2 79,57 лв. 83,049
Ламинирано 3,3,1 Бяло 6 мм лв,/м2 82,14 лв. 85,614
Ламинирано 3,3,1 Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 78,32 лв. 81,681
Ламинирано 3,3,1 Високоенергийно 4мм лв,/м2 100,49 лв. 103,968
Ламинирано 3,3,1 Четири сезона 4мм лв,/м2 83,45 лв. 86,925
Ламинирано 3,3,1 Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 85,33 лв. 88,806
Ламинирано 3,3,1 Синьо 4 мм лв,/м2 85,33 лв. 88,806
Ламинирано 3,3,1 Химичен мат 4мм лв,/м2 91,60 лв. 95,076
Ламинирано 3,3,1 Стопсол  4 мм / клиър / лв,/м2 109,10 лв. 112,575
Ламинирано 3,3,1 Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 115,48 лв. 118,959
Ламинирано 3,3,1 Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 124,09 лв. 127,566
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 87,27 лв. 90,744
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 95,82 лв. 99,237
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 103,23 лв. 106,647
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 127,57 лв. 130,986
Ламинирано 3,3,1 Ламинирано 3,3,1 лв,/м2 128,36 лв. 131,784

 

Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36 мм
Ламинирано 4,4,1 Бяло 4 мм лв,/м2 79,12 лв. 82,59 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бяло 5 мм лв,/м2 83,85 лв. 87,27 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бяло 6 мм лв,/м2 86,47 лв. 89,89 лв.
Ламинирано 4,4,1 Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 82,59 лв. 85,96 лв.
Ламинирано 4,4,1 Високоенергийно 4мм лв,/м2 103,57 лв. 106,99 лв.
Ламинирано 4,4,1 Четири сезона 4мм лв,/м2 86,47 лв. 89,89 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 89,43 лв. 93,77 лв.
Ламинирано 4,4,1 Синьо 4 мм лв,/м2 89,43 лв. 88,69 лв.
Ламинирано 4,4,1 Химичен мат 4мм лв,/м2 95,36 лв. 98,84 лв.
Ламинирано 4,4,1 Стопсол  4 мм / клиър / лв,/м2 113,32 лв. 116,74 лв.
Ламинирано 4,4,1 Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 119,42 лв. 122,78 лв.
Ламинирано 4,4,1 Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 127,28 лв. 130,70 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 91,03 лв. 94,51 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 99,64 лв. 103,11 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 108,24 лв. 111,61 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 131,39 лв. 134,75 лв.
Ламинирано 4,4,1 Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 142,04 лв. 145,46 лв.

 

 

ТРОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
ТРОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 51,13 лв. 57,86 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 55,75 лв. 62,59 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 58,37 лв. 65,15 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 55,18 лв. 62,02 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Високоенергийно 4 мм лв,/м2 76,55 лв. 83,45 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона  4 мм лв,/м2 59,51 лв. 66,35 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 59,91 лв. 66,80 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 59,91 лв. 66,80 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 67,66 лв. 74,44 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол 4мм / клиър / лв,/м2 83,85 лв. 90,74 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 89,89 лв. 96,67 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 99,47 лв. 106,25 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 60,76 лв. 67,66 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 69,37 лв. 76,21 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 77,86 лв. 84,76 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 112,18 лв. 118,96 лв.

 

Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 62,13 лв. 69,03 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 64,70 лв. 71,54 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 66,35 лв. 73,25 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 66,35 лв. 73,25 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 74,27 лв. 81,34 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол 4мм / клиър / лв,/м2 88,18 лв. 95,08 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 94,11 лв. 100,95 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 103,57 лв. 110,41 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 71,08 лв. 77,86 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 79,57 лв. 86,47 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 89,55 лв. 96,44 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 118,96 лв. 125,86 лв.

 

Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 66,01 лв. 72,85 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 68,63 лв. 75,47 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 71,59 лв. 78,49 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 71,59 лв. 78,49 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 78,72 лв. 85,61 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 70,62 лв. 77,41 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 80,03 лв. 86,93 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 93,48 лв. 100,32 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 124,09 лв. 130,99 лв.

 

Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ка 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 66,80 лв. 73,53 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 62,13 лв. 69,03 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 64,70 лв. 71,54 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Високоенергийно 4 мм лв,/м2 83,85 лв. 90,74 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 66,35 лв. 73,25 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 66,35 лв. 73,25 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 74,44 лв. 81,34 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 71,08 лв. 77,86 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 79,57 лв. 86,47 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 89,55 лв. 96,44 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 118,96 лв. 125,86 лв.

 

Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 84,76 лв. 91,60 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 89,15 лв. 95,99 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 91,66 лв. 98,61 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв,/м2 87,04 лв. 93,88 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Високоенергийно 4 мм лв,/м2 108,87 лв. 84,02 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 90,80 лв. 97,58 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 94,68 лв. 101,52 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 94,68 лв. 101,52 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 97,53 лв. 104,42 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол 4мм – клиър лв,/м2 106,25 лв. 113,09 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 133,27 лв. 140,11 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 133,27 лв. 140,11 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 85,73 лв. 92,57 лв.
Ламинирано 3.3.1   Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе   94,68 лв. 101,52 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 116,57 лв. 123,35 лв.
Ламинирано 3.3.1   Орнамент/чешки 4мм бронзе   134,63 лв. 141,47 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 136,86 лв. 143,70 лв.

 

Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 98,44 лв. 105,28 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 100,78 лв. 107,56 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 103,23 лв. 110,12 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв,/м2 99,75 лв. 106,65 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Високоенергийно 4 мм лв,/м2 119,13 лв. 125,97 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 103,74 лв. 110,52 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 107,56 лв. 114,46 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 107,56 лв. 114,46 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 110,41 лв. 117,25 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол 4мм – клиър лв,/м2 119,13 лв. 125,97 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 144,78 лв. 151,62 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 144,78 лв. 151,62 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 99,69 лв. 106,59 лв.
Ламинирано 4.4.1   Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе   107,84 лв. 114,63 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 120,67 лв. 127,57 лв.
Ламинирано 4.4.1   Орнамент/чешки 4мм бронзе   147,35 лв. 154,24 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 154,07 лв. 160,85 лв.

 

Вид  Мярка: Цена Цена Цена
    16мм-24мм 26 мм – 32мм 32мм – 44мм
Пълнене с аргон лв,/м2 7,51 лв. 5,93 лв. 9,06 лв.
Вид Мярка: Цена    
Златен растер/ бял растер лв,/л,м, 22,46 лв.    

Забележки:

1.Стъклопакети под 0,4 кв.м се калкулират на 0,4 кв.м
2.Стъклопакет над 3м2 се оскъпява с 10%.
3.Стъклопакет с неправилна форма се оскъпява с 10%.
4.Стъклопакет с овална или кръгла форма се оскъпява с 20%.
5.В приложената ценова листа са поместени само част от възможните комбинации от стъкла В случай,че търсената комбинация не в включена в ценовата листа,цената се формира след предварително запитване
6. Посочените цени важът при поръчка на дограма.
*в границите на гр.София, София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област се заплаща 30 лв. за транспорт
*извън рамките на София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област таксата за транспорт е 1 лв. на километър