Стъклопакети Цени

Цените са крайни с включен ДДС. Към тях са включени отстъпки: 35% + 5% за плащане в брой.
Посочените цени важат при поръчка на дограма.

ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА

Флоат 4мм 5мм 6мм 8мм 10мм

Мярка:

Цена:

Бяло 4 мм

лв,/м2

16,30 лв.

Бяло 5 мм

лв,/м2

23,84 лв.

Бяло 6 мм

лв,/м2

29,64 лв.

Бяло 8 мм

лв,/м2

51,56 лв.

Бяло 10 мм

лв,/м2

66,13 лв.

Бронзе, зелено, сиво 4 мм

лв,/м2

35,38 лв.

Синьо 4 мм

лв,/м2

35,94 лв.

Отражателни стъкла 4мм

 

 

Стопсол  4 мм /клиър/

лв,/м2

55,82 лв.

Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм

лв,/м2

60,33 лв.

Стопсол синьо 4 мм

лв,/м2

79,66 лв.

Ламинирани стъкла

 

 

Бяло 3,3,1

лв,/м2

67,68 лв.

Бяло 4,4,1

лв,/м2

74,90 лв.

Бяло 5,5,1

лв,/м2

96,89 лв.

Орнаментни стъкла 4 мм

 

 

Огледало 4 мм

лв,/м2

35,94 лв.

Химически мат 4 мм

лв,/м2

50,57 лв.

Хармония бронзе

лв,/м2

79,04 лв.

Лава бронзе

лв,/м2

79,04 лв.

Маслина бронзе

лв,/м2

79,04 лв.

Флора бронзе

лв,/м2

79,04 лв.

Делта 2 бронзе

лв,/м2

35,20 лв.

Килим бял

лв,/м2

57,06 лв.

Маслина бяла

лв,/м2

57,06 лв.

Дамла бял

лв,/м2

57,06 лв.

Хасир бял

лв,/м2

57,06 лв.

Хармония бяла

лв,/м2

57,06 лв.

Диагонал бял

лв,/м2

57,06 лв.

Лава бяла

лв,/м2

57,06 лв.

Бамбук бял

лв,/м2

57,06 лв.

Флора бяла

лв,/м2

57,06 лв.

Меркан бял

лв,/м2

57,06 лв.

Пролет бяла

лв,/м2

57,06 лв.

Сталактит бял

лв,/м2

57,06 лв.

Делта 2 бяла

лв,/м2

27,85 лв.

Вулкан бял

лв,/м2

57,06 лв.

Точка

лв,/м2

57,06 лв.

ДВОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ

Вид

Вид

Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36мм

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

лв,/м2

36,12 лв.

39,95 лв.

Бяло 4 мм

Бяло 5 мм

лв,/м2

40,88 лв.

44,83 лв.

Бяло 4 мм

Бяло 6 мм

лв,/м2

42,36 лв.

46,25 лв.

Бяло 4 мм

Бронзе, сиво, зелено 4 мм

лв,/м2

46,50 лв.

50,33 лв.

Бяло 4 мм

Синьо 4 мм

лв,/м2

46,50 лв.

50,33 лв.

Бяло 4 мм

Стопсол  4 мм / клиър /

лв,/м2

76,01 лв.

79,84 лв.

Бяло 4 мм

Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм

лв,/м2

76,94 лв.

80,83 лв.

Бяло 4 мм

Стопсол синьо 4 мм

лв,/м2

85,83 лв.

89,72 лв.

Бяло 4 мм

Огледало 4 мм

лв,/м2

50,64 лв.

54,46 лв.

Бяло 4 мм

Химически мат 4 мм

лв,/м2

58,05 лв.

62,00 лв.

Бяло 4 мм

Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял

лв,/м2

46,50 лв.

50,33 лв.

Бяло 4 мм

Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе

лв,/м2

56,19 лв.

60,02 лв.

Бяло 4 мм

Орнамент/чешки 4мм бял

лв,/м2

69,78 лв.

73,67 лв.

Бяло 4 мм

Орнамент/чешки 4мм бронзе

лв,/м2

94,60 лв.

98,49 лв.

         

Вид

Вид

Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36мм

Бяло 5 мм

Бяло 5 мм

лв,/м2

48,47 лв.

52,43 лв.

Бяло 5 мм

Бяло 6 мм

лв,/м2

49,21 лв.

53,17 лв.

Бяло 5 мм

Бронзе, сиво, зелено 4 мм

лв,/м2

51,62 лв.

55,58 лв.

Бяло 5 мм

Синьо 4 мм

лв,/м2

52,18 лв.

56,07 лв.

Бяло 5 мм

Стопсол  4 мм / клиър /

лв,/м2

80,34 лв.

84,17 лв.

Бяло 5 мм

Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм

лв,/м2

86,82 лв.

90,65 лв.

Бяло 5 мм

Стопсол синьо 4 мм

лв,/м2

94,60 лв.

98,49 лв.

Бяло 5 мм

Огледало 4 мм

лв,/м2

56,07 лв.

59,96 лв.

Бяло 5 мм

Химически мат 4 мм

лв,/м2

61,50 лв.

65,52 лв.

Бяло 5 мм

Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял

лв,/м2

54,15 лв.

58,05 лв.

Бяло 5 мм

Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе

лв,/м2

63,91 лв.

67,74 лв.

Бяло 5 мм

Орнамент/чешки 4мм бял

лв,/м2

77,06 лв.

81,08 лв.

Бяло 5 мм

Орнамент/чешки 4мм бронзе

лв,/м2

99,79 лв.

103,55 лв.

         

Вид

Вид

Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36мм

Ка стъкло 4 мм

Бяло 4 мм

лв,/м2

41,80 лв.

45,76 лв.

Ка стъкло 4 мм

Бяло 5 мм

лв,/м2

46,50 лв.

50,33 лв.

Ка стъкло 4 мм

Бяло 6 мм

лв,/м2

49,21 лв.

53,17 лв.

Ка стъкло 4 мм

Бронзе, сиво, зелено 4 мм

лв,/м2

52,18 лв.

56,07 лв.

Ка стъкло 4 мм

Синьо 4 мм

лв,/м2

52,18 лв.

56,07 лв.

Ка стъкло 4 мм

Огледало 4 мм

лв,/м2

56,07 лв.

59,96 лв.

Ка стъкло 4 мм

Химически мат 4 мм

лв,/м2

61,50 лв.

65,52 лв.

Ка стъкло 4 мм

Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял

лв,/м2

54,15 лв.

58,05 лв.

Ка стъкло 4 мм

Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе

лв,/м2

63,91 лв.

67,74 лв.

Ка стъкло 4 мм

Орнамент/чешки 4мм бял

лв,/м2

77,06 лв.

81,08 лв.

Ка стъкло 4 мм

Орнамент/чешки 4мм бронзе

лв,/м2

99,79 лв.

103,55 лв.

         

Вид

Вид

Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

 26 мм – 36мм

Четири сезона  4 мм

Бяло 4 мм

лв,/м2

46,74 лв.

50,64 лв.

Четири сезона  4 мм

Бяло 5 мм

лв,/м2

50,26 лв.

54,15 лв.

Четири сезона  4 мм

Бяло 6 мм

лв,/м2

53,04 лв.

56,87 лв.

Четири сезона  4 мм

Огледало 4 мм

лв,/м2

60,76 лв.

64,71 лв.

Четири сезона  4 мм

Химически мат 4 мм

лв,/м2

64,22 лв.

68,17 лв.

Четири сезона  4 мм

Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял

лв,/м2

57,49 лв.

61,32 лв.

Четири сезона  4 мм

Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе

лв,/м2

67,18 лв.

71,14 лв.

Четири сезона  4 мм

Орнамент/чешки 4мм бял

лв,/м2

79,04 лв.

82,93 лв.

Четири сезона  4 мм

Орнамент/чешки 4мм бронзе

лв,/м2

105,04 лв.

108,99 лв.

         

Вид

Вид

Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

 26 мм – 36мм

Огледало 4 мм

Бяло 6 мм

лв,/м2

58,91 лв.

62,74 лв.

Огледало 4 мм

Бронзе, сиво, зелено 4 мм

лв,/м2

63,29 лв.

67,18 лв.

Огледало 4 мм

Синьо 4 мм

лв,/м2

63,29 лв.

67,18 лв.

Огледало 4 мм

Огледало 4 мм

лв,/м2

66,94 лв.

70,70 лв.

Огледало 4 мм

Химически мат 4 мм

лв,/м2

70,02 лв.

73,98 лв.

Огледало 4 мм

Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял

лв,/м2

65,27 лв.

69,10 лв.

Огледало 4 мм

Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе

лв,/м2

74,96 лв.

78,92 лв.

Огледало 4 мм

Орнамент/чешки 4мм бял

лв,/м2

83,67 лв.

87,62 лв.

Огледало 4 мм

Орнамент/чешки 4мм бронзе

лв,/м2

111,95 лв.

115,84 лв.

 

       

Вид

Вид

Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

 26 мм – 36мм

Химичен мат 4 мм

Бяло 6 мм

лв,/м2

62,24 лв.

66,20 лв.

Химичен мат 4 мм

Бронзе, сиво, зелено 4 мм

лв,/м2

66,20 лв.

70,02 лв.

Химичен мат 4 мм

Синьо 4 мм

лв,/м2

66,20 лв.

70,02 лв.

Химичен мат 4 мм

Стопсол 4мм / клиър /

лв,/м2

92,93 лв.

96,89 лв.

Химичен мат 4 мм

Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм

лв,/м2

99,79 лв.

103,55 лв.

Химичен мат 4 мм

Стопсол синьо 4мм

лв,/м2

112,63 лв.

116,46 лв.

Химичен мат 4 мм

Химически мат 4 мм

лв,/м2

77,43 лв.

81,32 лв.

Химичен мат 4 мм

Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял

лв,/м2

67,93 лв.

71,88 лв.

Химичен мат 4 мм

Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе

лв,/м2

77,68 лв.

81,51 лв.

Химичен мат 4 мм

Орнамент/чешки 4мм бял

лв,/м2

86,70 лв.

90,53 лв.

Химичен мат 4 мм

Орнамент/чешки 4мм бронзе

лв,/м2

115,47 лв.

119,36 лв.

         

Вид

Вид

Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36мм

Ламинирано 3,3,1

Бяло 4 мм

лв,/м2

85,22 лв.

89,11 лв.

Ламинирано 3,3,1

Бяло 5 мм

лв,/м2

90,53 лв.

94,48 лв.

Ламинирано 3,3,1

Бяло 6 мм

лв,/м2

93,43 лв.

97,38 лв.

Ламинирано 3,3,1

Нискоемисионно 4 мм

лв,/м2

89,11 лв.

92,93 лв.

Ламинирано 3,3,1

Високоенергийно 4мм

лв,/м2

114,30 лв.

118,25 лв.

Ламинирано 3,3,1

Четири сезона 4мм

лв,/м2

94,91 лв.

98,86 лв.

Ламинирано 3,3,1

Бронзе, сиво, зелено 4 мм

лв,/м2

97,07 лв.

101,02 лв.

Ламинирано 3,3,1

Синьо 4 мм

лв,/м2

97,07 лв.

101,02 лв.

Ламинирано 3,3,1

Химичен мат 4мм

лв,/м2

104,17 лв.

108,12 лв.

Ламинирано 3,3,1

Стопсол  4 мм / клиър /

лв,/м2

124,12 лв.

128,07 лв.

Ламинирано 3,3,1

Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм

лв,/м2

131,34 лв.

135,29 лв.

Ламинирано 3,3,1

Стопсол синьо 4 мм

лв,/м2

141,16 лв.

145,11 лв.

Ламинирано 3,3,1

Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял

лв,/м2

99,29 лв.

103,25 лв.

Ламинирано 3,3,1

Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе

лв,/м2

108,99 лв.

112,88 лв.

Ламинирано 3,3,1

Орнамент/чешки 4мм бял

лв,/м2

117,45 лв.

121,34 лв.

Ламинирано 3,3,1

Орнамент/чешки 4мм бронзе

лв,/м2

145,11 лв.

149,00 лв.

Ламинирано 3,3,1

Ламинирано 3,3,1

лв,/м2

146,04 лв.

149,93 лв.

         

Вид

Вид

Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36 мм

Ламинирано 4,4,1

Бяло 4 мм

лв,/м2

89,97 лв.

93,92 лв.

Ламинирано 4,4,1

Бяло 5 мм

лв,/м2

95,40 лв.

99,29 лв.

Ламинирано 4,4,1

Бяло 6 мм

лв,/м2

98,37 лв.

102,26 лв.

Ламинирано 4,4,1

Нискоемисионно 4 мм

лв,/м2

93,92 лв.

97,75 лв.

Ламинирано 4,4,1

Високоенергийно 4мм

лв,/м2

117,82 лв.

121,71 лв.

Ламинирано 4,4,1

Четири сезона 4мм

лв,/м2

98,37 лв.

102,26 лв.

Ламинирано 4,4,1

Бронзе, сиво, зелено 4 мм

лв,/м2

101,70 лв.

106,64 лв.

Ламинирано 4,4,1

Синьо 4 мм

лв,/м2

101,70 лв.

100,90 лв.

Ламинирано 4,4,1

Химичен мат 4мм

лв,/м2

108,49 лв.

112,45 лв.

Ламинирано 4,4,1

Стопсол  4 мм / клиър /

лв,/м2

128,87 лв.

132,76 лв.

Ламинирано 4,4,1

Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм

лв,/м2

135,85 лв.

139,68 лв.

Ламинирано 4,4,1

Стопсол синьо 4 мм

лв,/м2

144,80 лв.

148,69 лв.

Ламинирано 4,4,1

Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял

лв,/м2

103,55 лв.

107,51 лв.

Ламинирано 4,4,1

Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе

лв,/м2

113,31 лв.

117,26 лв.

Ламинирано 4,4,1

Орнамент/чешки 4мм бял

лв,/м2

123,13 лв.

126,96 лв.

Ламинирано 4,4,1

Орнамент/чешки 4мм бронзе

лв,/м2

149,44 лв.

153,26 лв.

Ламинирано 4,4,1

Ламинирано 4,4,1

лв,/м2

161,60 лв.

165,49 лв.

ТРОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ

Вид

Вид

Вид

Мярка

Цена

32-36 мм

Цена

38-44 мм

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

лв,/м2

58,17 лв.

65,83 лв.

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

Бяло 5 мм

лв,/м2

63,42 лв.

71,20 лв.

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

Бяло 6 мм

лв,/м2

66,38 лв.

74,10 лв.

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

Нискоемисионно 4 мм

лв,/м2

62,74 лв.

70,52 лв.

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

Високоенергийно 4 мм

лв,/м2

87,07 лв.

94,91 лв.

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

Четири сезона  4 мм

лв,/м2

67,68 лв.

75,46 лв.

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

Бронзе, сиво, зелено 4 мм

лв,/м2

68,17 лв.

76,01 лв.

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

Синьо 4 мм

лв,/м2

68,17 лв.

76,01 лв.

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

Химически мат 4 мм

лв,/м2

76,94 лв.

84,66 лв.

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

Стопсол 4мм / клиър /

лв,/м2

95,40 лв.

103,25 лв.

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм   

лв,/м2

102,26 лв.

109,98 лв.

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

Стопсол синьо 4 мм

лв,/м2

113,13 лв.

120,84 лв.

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял

лв,/м2

69,10 лв.

76,94 лв.

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе

лв,/м2

78,92 лв.

86,70 лв.

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

Орнамент/чешки 4мм бял

лв,/м2

88,55 лв.

96,39 лв.

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

Орнамент/чешки 4мм бронзе

лв,/м2

127,58 лв.

135,29 лв.

  

Вид

Вид

Вид

Мярка

Цена

32-36 мм

Цена

38-44 мм

Бяло 5 мм

Бяло 4 мм

Бяло 5 мм

лв,/м2

70,70 лв.

78,55 лв.

Бяло 5 мм

Бяло 4 мм

Бяло 6 мм

лв,/м2

73,61 лв.

81,39 лв.

Бяло 5 мм

Бяло 4 мм

Бронзе, сиво, зелено 4 мм

лв,/м2

75,46 лв.

83,30 лв.

Бяло 5 мм

Бяло 4 мм

Синьо 4 мм

лв,/м2

75,46 лв.

83,30 лв.

Бяло 5 мм

Бяло 4 мм

Химически мат 4 мм

лв,/м2

84,47 лв.

92,50 лв.

Бяло 5 мм

Бяло 4 мм

Стопсол 4мм / клиър /

лв,/м2

100,28 лв.

108,12 лв.

Бяло 5 мм

Бяло 4 мм

Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм   

лв,/м2

107,07 лв.

114,86 лв.

Бяло 5 мм

Бяло 4 мм

Стопсол синьо 4 мм

лв,/м2

117,82 лв.

125,60 лв.

Бяло 5 мм

Бяло 4 мм

Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял

лв,/м2

80,83 лв.

88,55 лв.

Бяло 5 мм

Бяло 4 мм

Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе

лв,/м2

90,53 лв.

98,37 лв.

Бяло 5 мм

Бяло 4 мм

Орнамент/чешки 4мм бял

лв,/м2

101,89 лв.

109,73 лв.

Бяло 5 мм

Бяло 4 мм

Орнамент/чешки 4мм бронзе

лв,/м2

135,29 лв.

143,14 лв.

           

Вид

Вид

Вид

Мярка

Цена

32-36 мм

Цена

38-44 мм

Четири сезона 4 мм

Бяло 4 мм

Бяло 5 мм

лв,/м2

75,09 лв.

82,87 лв.

Четири сезона 4 мм

Бяло 4 мм

Бяло 6 мм

лв,/м2

78,05 лв.

85,83 лв.

Четири сезона 4 мм

Бяло 4 мм

Бронзе, сиво, зелено 4 мм

лв,/м2

81,45 лв.

89,29 лв.

Четири сезона 4 мм

Бяло 4 мм

Синьо 4 мм

лв,/м2

81,45 лв.

89,29 лв.

Четири сезона 4 мм

Бяло 4 мм

Химически мат 4 мм

лв,/м2

89,54 лв.

97,38 лв.

Четири сезона 4 мм

Бяло 4 мм

Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял

лв,/м2

80,34 лв.

88,06 лв.

Четири сезона 4 мм

Бяло 4 мм

Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе

лв,/м2

91,02 лв.

98,86 лв.

Четири сезона 4 мм

Бяло 4 мм

Орнамент/чешки 4мм бял

лв,/м2

106,33 лв.

114,11 лв.

Четири сезона 4 мм

Бяло 4 мм

Орнамент/чешки 4мм бронзе

лв,/м2

141,16 лв.

149,00 лв.

 

 

 

 

 

 

Вид

Вид

Вид

Мярка

Цена

32-36 мм

Цена

38-44 мм

Ка 4 мм

Бяло 4 мм

Четири сезона 4мм

лв,/м2

76,01 лв.

83,67 лв.

Ка 4 мм

Бяло 4 мм

Бяло 5 мм

лв,/м2

70,70 лв.

78,55 лв.

Ка 4 мм

Бяло 4 мм

Бяло 6 мм

лв,/м2

73,61 лв.

81,39 лв.

Ка 4 мм

Бяло 4 мм

Високоенергийно 4 мм

лв,/м2

95,40 лв.

103,25 лв.

Ка 4 мм

Бяло 4 мм

Бронзе, сиво, зелено 4 мм

лв,/м2

75,46 лв.

83,30 лв.

Ка 4 мм

Бяло 4 мм

Синьо 4 мм

лв,/м2

75,46 лв.

83,30 лв.

Ка 4 мм

Бяло 4 мм

Химически мат 4 мм

лв,/м2

84,66 лв.

92,50 лв.

Ка 4 мм

Бяло 4 мм

Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял

лв,/м2

80,83 лв.

88,55 лв.

Ка 4 мм

Бяло 4 мм

Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе

лв,/м2

90,53 лв.

98,37 лв.

Ка 4 мм

Бяло 4 мм

Орнамент/чешки 4мм бял

лв,/м2

101,89 лв.

109,73 лв.

Ка 4 мм

Бяло 4 мм

Орнамент/чешки 4мм бронзе

лв,/м2

135,29 лв.

143,14 лв.

 

 

 

 

 

 

Вид

Вид

Вид

Мярка

Цена

32-36 мм

Цена

38-44 мм

Ламинирано 3.3.1

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

лв,/м2

96,39 лв.

104,17 лв.

Ламинирано 3.3.1

Бяло 4 мм

Бяло 5 мм

лв,/м2

101,39 лв.

109,17 лв.

Ламинирано 3.3.1

Бяло 4 мм

Бяло 6 мм

лв,/м2

104,23 лв.

112,20 лв.

Ламинирано 3.3.1

Бяло 4 мм

Ка 4 мм

лв,/м2

98,99 лв.

106,77 лв.

Ламинирано 3.3.1

Бяло 4 мм

Високоенергийно 4 мм

лв,/м2

123,87 лв.

95,59 лв.

Ламинирано 3.3.1

Бяло 4 мм

Четири сезона 4мм

лв,/м2

103,31 лв.

111,03 лв.

Ламинирано 3.3.1

Бяло 4 мм

Бронзе, сиво, зелено 4 мм

лв,/м2

107,69 лв.

115,47 лв.

Ламинирано 3.3.1

Бяло 4 мм

Синьо 4 мм

лв,/м2

107,69 лв.

115,47 лв.

Ламинирано 3.3.1

Бяло 4 мм

Химически мат 4 мм

лв,/м2

110,96 лв.

118,81 лв.

Ламинирано 3.3.1

Бяло 4 мм

Стопсол 4мм – клиър

лв,/м2

120,84 лв.

128,63 лв.

Ламинирано 3.3.1

Бяло 4 мм

Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм   

лв,/м2

151,60 лв.

159,38 лв.

Ламинирано 3.3.1

Бяло 4 мм

Стопсол синьо 4 мм

лв,/м2

151,60 лв.

159,38 лв.

Ламинирано 3.3.1

Бяло 4 мм

Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял

лв,/м2

97,50 лв.

105,28 лв.

Ламинирано 3.3.1

 

Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе

 

107,69 лв.

115,47 лв.

Ламинирано 3.3.1

Бяло 4 мм

Орнамент/чешки 4мм бял

лв,/м2

132,58 лв.

140,30 лв.

Ламинирано 3.3.1

 

Орнамент/чешки 4мм бронзе

 

153,14 лв.

160,92 лв.

Ламинирано 3.3.1

Бяло 4 мм

Ламинирано 4,4,1

лв,/м2

155,67 лв.

163,45 лв.

 

 

 

 

 

 

Вид

Вид

Вид

Мярка

Цена

32-36 мм

Цена

38-44 мм

Ламинирано 4.4.1

Бяло 4 мм

Бяло 4 мм

лв,/м2

111,95 лв.

119,73 лв.

Ламинирано 4.4.1

Бяло 4 мм

Бяло 5 мм

лв,/м2

114,61 лв.

122,33 лв.

Ламинирано 4.4.1

Бяло 4 мм

Бяло 6 мм

лв,/м2

117,45 лв.

125,29 лв.

Ламинирано 4.4.1

Бяло 4 мм

Ка 4 мм

лв,/м2

113,50 лв.

121,34 лв.

Ламинирано 4.4.1

Бяло 4 мм

Високоенергийно 4 мм

лв,/м2

135,54 лв.

143,32 лв.

Ламинирано 4.4.1

Бяло 4 мм

Четири сезона 4мм

лв,/м2

118,00 лв.

125,72 лв.

Ламинирано 4.4.1

Бяло 4 мм

Бронзе, сиво, зелено 4 мм

лв,/м2

122,33 лв.

130,17 лв.

Ламинирано 4.4.1

Бяло 4 мм

Синьо 4 мм

лв,/м2

122,33 лв.

130,17 лв.

Ламинирано 4.4.1

Бяло 4 мм

Химически мат 4 мм

лв,/м2

125,60 лв.

133,38 лв.

Ламинирано 4.4.1

Бяло 4 мм

Стопсол 4мм – клиър

лв,/м2

135,54 лв.

143,32 лв.

Ламинирано 4.4.1

Бяло 4 мм

Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм   

лв,/м2

164,69 лв.

172,47 лв.

Ламинирано 4.4.1

Бяло 4 мм

Стопсол синьо 4 мм

лв,/м2

164,69 лв.

172,47 лв.

Ламинирано 4.4.1

Бяло 4 мм

Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял

лв,/м2

113,37 лв.

121,28 лв.

Ламинирано 4.4.1

 

Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе

 

122,70 лв.

130,42 лв.

Ламинирано 4.4.1

Бяло 4 мм

Орнамент/чешки 4мм бял

лв,/м2

137,27 лв.

145,11 лв.

Ламинирано 4.4.1

 

Орнамент/чешки 4мм бронзе

 

167,59 лв.

175,43 лв.

Ламинирано 4.4.1

Бяло 4 мм

Ламинирано 4,4,1

лв,/м2

175,25 лв.

182,97 лв.

           

Вид

Мярка:

Цена

16мм-24мм

Цена

26 мм – 32мм

Цена

32мм – 44мм

 

Пълнене с аргон

лв,/м2

4,88 лв.

6,42 лв.

9,82 лв.

 

Вид

Мярка:

Цена

   

 

Златен растер/ бял  растер

лв,/л,м,

24,33 лв.

     

 

Забележки:

1.Стъклопакети под 0,4 кв.м се калкулират на 0,4 кв.м
2.Стъклопакет над 3м2 се оскъпява с 10%.
3.Стъклопакет с неправилна форма се оскъпява с 10%.
4.Стъклопакет с овална или кръгла форма се оскъпява с 20%.
5.В приложената ценова листа са поместени само част от възможните комбинации от стъкла В случай,че търсената комбинация не в включена в ценовата листа,цената се формира след предварително запитване
6. Посочените цени важът при поръчка на дограма.
*в границите на гр.София, София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област се заплаща 30 лв. за транспорт
*извън рамките на София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област таксата за транспорт е 1 лв. на километър