Новини Награди от Новогодишната томбола

ян. 31, 2019

Днес, 31.01.2019г., на лотариен принцип чрез теглене на печеливш номер на поръчка от пет членна комисия, съставена от представители на фирма „ВОРОШИЛОВ ПЛАСТ 06” ЕООД ( Пламен Петров, Галина Йорданова, Лилия Лозанова, Мая Стефанова, Красимир Гемеджиев), ЕИК 175067366, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.Костенец №12, в съответствие с чл. 5 от Общите условияза провеждане на томбола на „ВОРОШИЛОВ ПЛАСТ 06” ЕООД за ваучери на стоиност : 3 ваучера на стойност 1000,00лв, 6 ваучера на стойност 500,00лв, 9 ваучера на стойност 200,00лв, 11 ваучера на стойност 100,00лв, 22 ваучера на стойност 50,00лв, се състави настоящия Констативен протокол за следното:

 Съгласно чл. 5 от Общите условия на томболата, печелившите участници са:

Ваучер –  1000,00лв, печели участник с  поръчка №58671

Ваучер –  1000,00лв, печели участник  с поръчка №58165

Ваучер –  1000,00лв, печели участник  с поръчка №58233

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №58664

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №58354

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №57923

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №П 271

Ваучер –   500,00лв, печели участник с поръчка №Б 1266

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №58969

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №57959

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №58909

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №58768

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №58750

Ваучер –   200,00лв, печели участник с поръчка №58085

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №58770

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №58389

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №Б 1385

Ваучер –   200,00лв, печели участник   с поръчка №58347

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №58678

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №59064

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №58859

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №57970

Ваучер –   100,00лв, печели участник с поръчка №58079

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №58738

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №58666

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №П 268

Ваучер –   100,00лв, печели участник с поръчка №58463

Ваучер –   100,00лв, печели участник с поръчка №57963

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №58944

Ваучер –   50,00лв, печели участник   с поръчка №58076

Ваучер –   50,00лв, печели участник  с поръчка №58777

Ваучер –   50,00лв, печели участник  с поръчка №58868

Ваучер –   50,00лв, печели участник  с поръчка №58226

Ваучер –   50,00лв, печели участник  с поръчка №57925

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №58388

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №58670

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №58673

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №58382

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №57692

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №58821

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №58905

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №П 59

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №58797

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №Б 1262

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №57966

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №Б 1265

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №58436

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №57968

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №58849

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №58951

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №59005

Всеки от които получава ваучера си с подписване на приемно предавателен протокол.

Всеки от печелившите участници има право да получи ваучера си при условията на чл. 5 от Общите условия за провеждане на томболата.

Комисия :

1.Пламен Петров

2.Галина Йорданова

3.Лилия Лозанова

4.Мая Стефанова

5.Красимир Гемеджиев

 

 Гр. София                                                                                                         31.01.2019г.