Топлоизолации Baumit

BAUMIT

Baumit за кратко време се утвърди като водеща на пазара на топлоизолационни системи в България.
Голям брой съвременни сгради са “опаковани” с материали „Баумит”.
Много от старите фасади по програма “Красива България” са възродени за нов живот с мазилките и боите на “Баумит”. В България има изолирани над 7 млн. квадратни метра фасади със системи Баумит.и покрития, машинни мазилки, подови замазки, едри хастарни мазилки и други продукти, непознати досега на българския строителен пазар.

Баумит-групата (съставена от фирми на групата Витерсдорфер и Пеггау и Шмид индустри холдинг) има производствени и търговски клонове в 29 държави от Централна, Южна и Източна Европа и в Китай и разполага с 34 производствени предприятия с общо 2500 сътрудника и 700 млн. Евро оборот. Капацитетът на предприятията е 400 млн. тона сухи смеси и 250 хил. тона пастообразни продукти. В Словакия “Баумит” е лидер на пазара, в Чехия е сред челната тройка, а “Баумит Румъния” е втората по големина фирма за производство на строителни материали в страната.

Предвид увеличеното търсене на продуктите с марка „Баумит” и налагането им като марки-синоним на качество и престиж, концернът инвестира 10 млн. евро в собствено производство на сухи строителни смеси в България. Продуктовата гама на най-модерната инсталация от този род у нас включва: зидарски разтвори, лепилни и шпакловъчни маси, лепила за керамични покрития, машинни мазилки, подови замазки, едри хастарни мазилки и други продукти, непознати досега на българския строителен пазар.

Фирма ВОРОШИЛОВ работи със следните продукти на Baumit:

Топлоизолационни системи BAUMIT

Топлоизолационни плочи Baumit EPS-F

Baumit EPS-F са Бели топлоизолационни плочи от плочи от експандиpан полистиpол, с много добри топлоизолационни свойства за Баумит Интегрирана топлоизолационна система EPS.

Изпитани съгласно EN 13163, както и в система по ETAG 004.Използва се при изолиране на стаpи сгpади и ново стpоителство.

Предимства на продукта:

  • плочите са с точни размери
  • не променя формата си
  • устойчив на стареене
  • не се свива
  • трудно горим
  • изключителни топлоизолационни свойства

Технически характеристики:

Топлопроводимост: λ ≤ 0,039 W / МК
Дифузия μ фактор на съпротивление: ≤ 40
Реакция на огън : E клас
Напрежение на натиск при 10% компресия: ≥ 70 кРа
Размер: 500 x 1000 мм
Продуктов код: EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100
Обемна плътност: 15 – 18 kg/m3
Якост на опън (при огъване): 150 kPa
Коефициент на паропропускливост: ~60
Гоpимост: Е (Евро клас), съгласно EN 13501-1 В1, Q3, Tr1, съгласно ONORM B 3800-1

Топлоизолационни плочи Baumit EPS Neopor

Baumit EPS Neopor – е топлоизолационен материал от ново поколение. Технологичните новости, разработени от изследователските лаборатории, вече са на пазара. Физическите параметри на Baumit EPS Neopor го правят един революционен продукт, идеален за топло- и шумоизолация на сгради, осигурявайки им непознат до днес изолационен ефект.

Уникалността на Baumit EPS Neopor е очевидна. Материалът е представен в изискан графитеносив цвят, разкриващ голямата тайна.

Елементът, който прави Baumit EPS Neopor продукт – единствен по рода си, е ГРАФИТЪТ. Графитните частици, вградени в структурата на материала, играят много важна роля в процеса на съприкосновение между Neopor и топлинното лъчение. По-конкретно, възпрепятстват преминаването му като отразяват излъчването, намалявайки чувствително топлинното поглъщане на материала. Трябва да се отбележи и фактът, че графитът със своите уникални свойства отразява и възпрепятства преминаването на инфрачервените и UV-лъчи, което го прави освен прекрасен изолатор и сигурен защитник от проникване на радиация в сградата.Графитът има свойството да отразява и разпръсква топлината, подобрявайки осезаемо топлоизолационните свойства на материала.е революционен топлоизолационен продукт, доказващ по-високите топлоизолационни параметри на графитния EPS .

Технически характеристики:

Обемна плътност: 15 – 17 kg/m3
Якост на опън (при огъване): 175 kPa
Коефициент на топлопpоводимост: 0,032 W/mK
Коефициент на паропропускливост: ~60
Размери: 50 х 100 сm
Гоpимост: Е (Евро клас)

Baumit Manu 4

Ръчна варо-циментова машинна мазилка в зърнометрия 4 мм за вътрешно и външно приложение, грубо изтеглена или изпердашена, задължително третиране на основата с предварителен шприц или БетонПраймер.

Технически характеристики:

Клас по стандарт: GP – CS II, съгласно EN 997 -1
Якост на натиск (28 ден) > 2,5 N/mm2
Зърнометрия: 4мм
Коефициент на дифузия μ: около 15
Коефициент на топлопроводимост λn: около 0.8 W/mK

Baumit DuoContact

Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран и екструдиран полистирен и минерална вата.

Технически характеристики:

Максимална зърнометрия: 1,0 mm
Плътност в сухо състояние: 1540 kg/m3
Коефициент на топлопpоводимост : 0,8 W/mK
Коефициент на паропропускливост : около 20

Baumit Duo Top

Пастообразна мазилка на основа изкуствени смоли в структура K1,5 и R2, за вътрешно и външно полагане.

Технически характеристики:

Зърнометрия: 1,5 mm – 2 mm
Съдържание на сухо вещество: около 79 %
Обемна плътност: около 1,7 kg/dm3
pH-стойност: около 12
Коефициент на топлопроводимост: 0,7 W/mK
Коефициент на дифузия: 120

Baumit Uniprimer

Паропропусклив универсален грунд, изравнява попиващата способност на основата и служи за свързващ мост преди полагане на Баумит пастообразни мазилки.

Технически характеристики:

Плътност: около 1,65 kg/dm?
Съдържание на твърди тела: около 70 %
Цвят: бял
Зърнометрия: 0,5 mm