Изберете страница

PVC дограма S8000 IQ

Естетика и Енергоспестяване

Предимства

  • 5 камери
  • Монтажна дебелина на профила 74 мм
  • Високи статични характеристики
  • Модерни acrylcolor и дървесен ефект

Системата S 8000 IQ притежава изключителни топлоизолационни качества и спомага за икономия на енергията, което пък води до по-ниски разходи за отопление. Постигнатият коефициент на топлопреминаване Uf=1,2W/m2K

Техниката за увеличаване на топлоизолацията, чрез профилни конструкции с повече камери се доказва превъзхождаща, тъй като всяка от шестте камери участва в намаляване нежеланите загуби на топлина.

Освен това увеличената до 74 мм монтажна дебелина на профила, позволява употребата на арматура с големи размери, като по този начин се осигурява безупречното ползване на прозореца за много дълго време.

Дизайн

Системата S 8000 IQ се отличава с елегантна външност и идеално съчетава естетиката и функционалността. Могат да се постигнат широк обхват от дизайнерски решения и да се спазят дори строгите правила по отношение на сградите, обявени за национални паметници.