Изберете страница

Дистрибутори Ценова листа

3Ценови каталог при поръчка на Алуминиева, ПВЦ дограма, стъклопакети и аксесоари

1. Възлагането на всяка поръчка следва да бъде направено лично в офис на ВОРОШИЛОВ .

2. При поръчка трябва да бъдат предоставени ясен и четлив чертеж или проект на всички желани позиции.

3. Всички посочени цени в този каталог са с включен ДДС.

4. Всички посочени цени са в български лева и са за съответната мерна единица.

5. Всички плащания трябва да бъдат извършени по един от следните начини:

> 50 % авансово и 50 % доплащане;

100 % авансово;

> по изрично друго договаряне.

6. Срок на изпълнение, считано от датата на плащане.

> за дистрибутори (ишлеме) – 15 работни дни.

7. Взимането / монтажа на поръчката става след 100% заплащане на дължимите суми по поръчката към ВОРОШИЛОВ .

8. При вземането / монтажа на поръчката се съставя и подписва приемно – предавателен протокол в два еднообразни екземпляра за всяка от страните.

9. При приемането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа поръчката и да направи всички възражения за неправилно изпълнение.

10. Текущи отстъпки :
> за дистрибутори (ишлеме) – > 35% + 5% за плащане авансово на цялата сума.

11. Транспорт :

*В границите на София, София Област, Перник, Перник Област, Благоевград, Благоевград Област, Кюстендил, Кюстендил Област транспорта е безплатен.

*Извън границите на София, София Област, Перник, Перник Област, Благоевград, Благоевград Област, Кюстендил, Кюстендил Област таксата за транспорт е 1,20 лв. на километър в двете посоки.

12. За повече информация, може да се обърнете към нашите МАГАЗИНИ.

 

 

ВОРОШИЛОВ си запазва правото да променя по всяко време цените в този каталог, като предварително известява писмено всички свои партньори оставили реален адрес за кореспонденция, не по – късно от 20 календарни дни преди влизането му в сила.