Изберете страница

Панели PVC панели

BCD – 29000: 193,80лв. | BCD – 29001: 288,80 лв. | BCD – 29002: 288,80 лв.

BCD – 29003: 333,45лв. | BCD – 29506: 314,45 лв. | BCD – 29011: 413,25 лв.

BCD – 29015: 193,80лв. | BCD – 29016: 279,30 лв. | BCD – 29020: 193,80 лв.

BCD – 29021: 279,30лв. | BCD – 29501: 288,80 лв. | BCD – 29026: 386,65 лв.

BCD – 29030: 193,80лв. | BCD – 29033: 222,30 лв. | BCD – 29036: 274,55 лв.| BCD – 29031: 222,30 лв.

BCD – 29032: 279,30лв. | BCD – 29035: 310,65 лв. | BCD – 29514: 211,85 лв. | BCD – 29034: 279,30 лв.

BCD – 29040: 193,80лв. | BCD – 29041: 279,30 лв. | BCD – 29042: 279,30 лв. | BCD – 29043: 310,65 лв.

BCD – 29050: 193,80лв. | BCD – 29051: 279,30 лв. | BCD – 29052: 279,30 лв.

BCD – 29060: 193,80лв. | BCD – 29061: 220,40 лв. | BCD – 29062: 274,55 лв. | BCD – 29063: 222,30 лв.

BCD – 29067: 279,30лв. | BCD – 29065: 222,30 лв. | BCD – 29068: 279,30 лв. | BCD – 29548: 211,85 лв.

BCD – 29070: 193,80лв. | BCD – 29071: 279,30 лв. | BCD – 29072: 279,30 лв.

BCD – 29075: 193,80лв. | BCD – 29076: 279,30 лв.

BCD – 26001: 907,25 лв. | BCD – 26002: 1090,60 лв. | BCD – 26003: 1061,15 лв.

BCD – 26005: 907,25лв. | BCD – 26007: 1248,30 лв. | BCD – 26010: 1107,70 лв.

BCD – 26015: 907,25лв. | BCD – 26018: 991,80 лв. | BCD – 26017: 1155,20 лв. BCD – 26021: 1107,70лв. | BCD – 26023: 1079,20 лв. | BCD – 26022: 1219,80 лв.

BCD – 26031: 1079,20лв. | BCD – 26033: 1052,60лв. | BCD – 26034: 1219,80 лв. | BCD – 26032: 1248,30 лв. | BCD – 26512: 568,10 лв.

BCD – 26040: 907,25лв. | BCD – 26041: 1014,60лв. | BCD – 26043: 1420,25 лв. | BCD – 26045: 1449,70 лв.

BCD – 26046: 1499,70лв. | BCD – 26048: 1107,70лв. | BCD – 26042: 1130,50 лв. | BCD – 26522: 438,90 лв.

BCD – 26050: 907,25лв. | BCD – 26052: 1107,70 лв. | BCD – 26051: 1107,70 лв. | BCD – 26053: 1079,20 лв. | BCD – 26054: 1193,20 лв. | BCD – 26055: 1476,30 лв.

BCD – 26060: 907,25лв. | BCD – 26061: 1135,25лв. | BCD – 26062: 1406,25 лв. | BCD – 26063: 1219,80 лв.

BCD – 26070: 907,25лв. | BCD – 26071: 1043,10лв. | BCD – 26072: 1159,00 лв.

BCD – 26073: 1072,55лв. | BCD – 26074: 1186,55лв. | BCD – 26556: 541,50 лв.

BCD – 26080: 907,25лв. | BCD – 26081: 1155,20лв. | BCD – 26082: 1155,20 лв. | BCD – 26083: 1135,25 лв.

BCD – 26090: 907,25лв. | BCD – 26091: 1364,20лв. | BCD – 26092: 1319,55 лв. | BCD – 26094: 1449,70 лв.

Забележки:
*цената е крайна с ДДС
*Посочените цени са с направена отстъпка 5% за плащане в аванс.
*В границите на гр.София, София Област, Перник Област и Благоевград Област се заплаща 36 лв. за транспорт.
*Извън рамките на София Област, Перник Област и Благоевград Област таксата за транспорт е 1,20 лв. на километър.