Изберете страница

Стъклопакети Цени

ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА
Флоат 4мм 5мм 6мм 8мм 10мм Мярка: Цена:
Бяло 4 мм лв,/м2 27,44 лв.
Бяло 5 мм лв,/м2 40,13 лв.
Бяло 6 мм лв,/м2 49,93 лв.
Бяло 8 мм лв,/м2 86,79 лв.
Бяло 10 мм лв,/м2 111,34 лв.
Бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 59,51 лв.
Синьо 4 мм лв,/м2 60,50 лв.
Отражателни стъкла 4мм    
Стопсол  4 мм /клиър/ лв,/м2 93,94 лв.
Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 101,61 лв.
Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 134,06 лв.
Ламинирани стъкла     
Бяло 3,3,1 лв,/м2 113,92 лв.
Бяло 4,4,1 лв,/м2 126,16 лв.
Бяло 5,5,1 лв,/м2 163,10 лв.
Орнаментни стъкла 4 мм    
Огледало 4 мм лв,/м2 60,50 лв.
Химически мат 4 мм лв,/м2 85,12 лв.
Хармония бронзе лв,/м2 133,00 лв.
Лава бронзе лв,/м2 133,00 лв.
Маслина бронзе лв,/м2 133,00 лв.
Флора бронзе лв,/м2 133,00 лв.
Делта 2 бронзе лв,/м2 59,28 лв.
Килим бял лв,/м2 96,06 лв.
Маслина бяла лв,/м2 96,06 лв.
Дамла бял лв,/м2 96,06 лв.
Хасир бял лв,/м2 96,06 лв.
Хармония бяла лв,/м2 96,06 лв.
Диагонал бял лв,/м2 96,06 лв.
Лава бяла лв,/м2 96,06 лв.
Бамбук бял лв,/м2 96,06 лв.
Флора бяла лв,/м2 96,06 лв.
Меркан бял лв,/м2 96,06 лв.
Пролет бяла лв,/м2 96,06 лв.
Сталактит бял лв,/м2 96,06 лв.
Делта 2 бяла лв,/м2 46,97 лв.
Вулкан бял лв,/м2 96,06 лв.
Точка лв,/м2 96,06 лв.
ДВОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 60,88 лв. 67,18 лв.
Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 68,78 лв. 75,39 лв.
Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 71,29 лв. 77,90 лв.
Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 78,36 лв. 84,74 лв.
Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 78,36 лв. 84,74 лв.
Бяло 4 мм Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 129,43 лв. 136,12 лв.
Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 144,40 лв. 151,01 лв.
Бяло 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 85,20 лв. 91,66 лв.
Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 97,74 лв. 104,42 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 78,36 лв. 84,74 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 94,62 лв. 101,08 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 117,50 лв. 124,03 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 159,37 лв. 165,76 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Бяло 5 мм Бяло 5 мм лв,/м2 81,62 лв. 88,39 лв.
Бяло 5 мм Бяло 6 мм лв,/м2 82,84 лв. 89,45 лв.
Бяло 5 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 86,87 лв. 93,48 лв.
Бяло 5 мм Синьо 4 мм лв,/м2 87,78 лв. 94,39 лв.
Бяло 5 мм Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 146,15 лв. 152,61 лв.
Бяло 5 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 159,37 лв. 165,76 лв.
Бяло 5 мм Огледало 4 мм лв,/м2 94,39 лв. 100,85 лв.
Бяло 5 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 103,51 лв. 110,28 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 91,20 лв. 97,74 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 107,54 лв. 114,00 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 129,73 лв. 136,50 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 167,96 лв. 174,34 лв.
         
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Ка стъкло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 67,03 лв. 73,34 лв.
Ка стъкло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 78,36 лв. 84,74 лв.
Ка стъкло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 82,84 лв. 89,45 лв.
Ка стъкло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 87,78 лв. 94,39 лв.
Ка стъкло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 87,78 лв. 94,39 лв.
Ка стъкло 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 94,39 лв. 100,85 лв.
Ка стъкло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 103,51 лв. 110,28 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 91,20 лв. 97,74 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 107,54 лв. 114,00 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 129,73 лв. 136,50 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 167,96 лв. 174,34 лв.
         
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Четири сезона  4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 75,01 лв. 81,17 лв.
Четири сезона  4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 84,66 лв. 91,20 лв.
Четири сезона  4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 89,30 лв. 95,76 лв.
Четири сезона  4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 102,30 лв. 108,91 лв.
Четири сезона  4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 108,15 лв. 114,76 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 96,82 лв. 103,28 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 113,01 лв. 119,70 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 133,00 лв. 139,61 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 176,85 лв. 183,54 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Огледало 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 99,18 лв. 105,56 лв.
Огледало 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 106,48 лв. 113,01 лв.
Огледало 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 106,48 лв. 113,01 лв.
Огледало 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 112,71 лв. 118,94 лв.
Огледало 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 117,88 лв. 124,49 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 109,82 лв. 116,28 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 126,24 лв. 132,85 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 140,75 лв. 147,59 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 188,40 лв. 194,94 лв.
          
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Химичен мат 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 104,73 лв. 111,42 лв.
Химичен мат 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 111,42 лв. 117,88 лв.
Химичен мат 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 111,42 лв. 117,88 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм лв,/м2 167,96 лв. 174,34 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол синьо 4мм лв,/м2 189,54 лв. 195,93 лв.
Химичен мат 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 130,34 лв. 136,88 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 114,30 лв. 120,92 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 130,72 лв. 137,18 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 146,00 лв. 152,38 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 194,41 лв. 200,87 лв.
         
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Ламинирано 3,3,1 Бяло 4 мм лв,/м2 143,49 лв. 149,95 лв.
Ламинирано 3,3,1 Бяло 5 мм лв,/м2 152,38 лв. 158,99 лв.
Ламинирано 3,3,1 Бяло 6 мм лв,/м2 157,40 лв. 163,93 лв.
Ламинирано 3,3,1 Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 149,95 лв. 156,41 лв.
Ламинирано 3,3,1 Четири сезона 4мм лв,/м2 159,83 лв. 166,44 лв.
Ламинирано 3,3,1 Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 163,48 лв. 170,01 лв.
Ламинирано 3,3,1 Синьо 4 мм лв,/м2 163,48 лв. 170,01 лв.
Ламинирано 3,3,1 Химичен мат 4мм лв,/м2 175,33 лв. 182,02 лв.
Ламинирано 3,3,1 Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 221,16 лв. 227,85 лв.
Ламинирано 3,3,1 Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 237,50 лв. 244,19 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 167,05 лв. 173,81 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 183,54 лв. 189,92 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 197,75 лв. 204,21 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 244,19 лв. 250,80 лв.
Ламинирано 3,3,1 Ламинирано 3,3,1 лв,/м2 245,78 лв. 252,40 лв.
         
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36 мм
Ламинирано 4,4,1 Бяло 4 мм лв,/м2 151,47 лв. 158,08 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бяло 5 мм лв,/м2 160,51 лв. 167,05 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бяло 6 мм лв,/м2 165,60 лв. 172,14 лв.
Ламинирано 4,4,1 Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 158,08 лв. 164,54 лв.
Ламинирано 4,4,1 Четири сезона 4мм лв,/м2 165,60 лв. 172,14 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 171,23 лв. 179,44 лв.
Ламинирано 4,4,1 Синьо 4 мм лв,/м2 171,23 лв. 169,86 лв.
Ламинирано 4,4,1 Химичен мат 4мм лв,/м2 182,55 лв. 189,24 лв.
Ламинирано 4,4,1 Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 228,76 лв. 235,07 лв.
Ламинирано 4,4,1 Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 243,73 лв. 250,12 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 174,34 лв. 180,88 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 190,68 лв. 197,37 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 207,33 лв. 213,71 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 251,48 лв. 257,94 лв.
Ламинирано 4,4,1 Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 271,93 лв. 278,54 лв.
ТРОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 97,96 лв. 110,81 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 106,70 лв. 119,85 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 111,87 лв. 124,64 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 105,56 лв. 118,71 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона  4 мм лв,/м2 113,92 лв. 127,00 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 114,76 лв. 127,98 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 114,76 лв. 127,98 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 129,43 лв. 142,58 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 172,14 лв. 185,06 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 190,46 лв. 203,38 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 116,28 лв. 129,43 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 132,85 лв. 146,00 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 149,04 лв. 162,18 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 214,78 лв. 227,85 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 118,94 лв. 132,24 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 123,96 лв. 136,95 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 127,00 лв. 140,30 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 127,00 лв. 140,30 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 142,20 лв. 155,65 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 180,27 лв. 193,27 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 198,21 лв. 211,43 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 136,12 лв. 149,04 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 152,38 лв. 165,60 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 171,53 лв. 184,68 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 227,85 лв. 240,92 лв.
           
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 126,39 лв. 139,54 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 131,25 лв. 144,48 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 137,03 лв. 150,25 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 137,03 лв. 150,25 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 150,71 лв. 163,93 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 135,13 лв. 148,12 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 153,22 лв. 166,44 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 178,90 лв. 192,05 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 237,50 лв. 250,80 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ка 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 127,98 лв. 140,75 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 118,94 лв. 132,24 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 123,96 лв. 136,95 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 127,00 лв. 140,30 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 127,00 лв. 140,30 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 142,58 лв. 155,65 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 136,12 лв. 149,04 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 152,38 лв. 165,60 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 171,53 лв. 184,68 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 227,85 лв. 240,92 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 162,18 лв. 175,33 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 170,62 лв. 183,77 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 175,41 лв. 188,78 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв,/м2 166,59 лв. 179,82 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 173,96 лв. 186,88 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 181,26 лв. 194,41 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 181,26 лв. 194,41 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 186,73 лв. 199,88 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 255,21 лв. 268,28 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 255,21 лв. 268,28 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 164,08 лв. 177,23 лв.
Ламинирано 3.3.1   Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе   181,26 лв. 194,41 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 223,14 лв. 236,21 лв.
Ламинирано 3.3.1   Орнамент/чешки 4мм бронзе   257,64 лв. 270,79 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 261,90 лв. 275,04 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 188,40 лв. 201,55 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 192,96 лв. 205,81 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 197,75 лв. 210,98 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв,/м2 191,14 лв. 204,21 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 198,66 лв. 211,66 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 205,81 лв. 219,03 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 205,81 лв. 219,03 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 211,43 лв. 224,43 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 277,17 лв. 290,32 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 277,17 лв. 290,32 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 190,76 лв. 204,14 лв.
Ламинирано 4.4.1   Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе   206,42 лв. 219,56 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 230,96 лв. 244,19 лв.
Ламинирано 4.4.1   Орнамент/чешки 4мм бронзе   282,04 лв. 295,18 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 294,96 лв. 307,95 лв.
           
           
Вид  Мярка: Цена Цена Цена  
    16мм-24мм 26 мм – 32мм 32мм – 44мм  
Пълнене с аргон лв,/м2        
Вид Мярка: Цена      
Златен растер/ бял растер лв,/л,м,        

Цените са крайни с включен ДДС.

Към тях са включени отстъпки: 20% + 5% за авансово плащане на цялата сума.
Посочените цени важат при поръчка на дограма.

Забележки:

1.Стъклопакет без монтаж, се изработва по размери на клиента

2.Стъклопакети под 0,4 кв.м се калкулират на 0,4 кв.м

3.Стъклопакет над 3м2 се оскъпява с 20%.

4.Стъклопакет с неправилна форма се оскъпява с 20%.

5.Стъклопакет с овална или кръгла форма се оскъпява с 50%.

6.В приложената ценова листа са поместени само част от възможните комбинации от стъкла. В случай, че търсената комбинация не в включена в ценовата листа, цената се формира след предварително запитване.

7. Посочените цени важат при поръчка на дограма.

*в границите на гр.София, София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област се заплаща 36 лв. за транспорт
*извън рамките на София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област таксата за транспорт е 1,20 лв. на километър