Изберете страница

Стъклопакети Цени

ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА
Флоат 4мм 5мм 6мм 8мм 10мм Мярка: Цена:
Бяло 4 мм лв./м2 27,50
Бяло 5 мм лв./м2 44,80
Бяло 6 мм лв./м2 53,80
Бяло 8 мм лв./м2 86,00
Бяло 10 мм лв./м2 110,30
Бронзе. зелено. Сиво. Синьо 4 мм лв./м2 63,20
Бронзе. зелено. Сиво. Синьо 6мм лв./м2 88,40
Отражателни стъкла 4мм    
Стопсол бронзе. зелено. сиво 4 мм лв./м2 100,50
Стопсол бронзе. зелено. сиво 6 мм лв./м2 143,80
Стопсол синьо 4 мм лв./м2 132,80
Стопсол синьо 6 мм лв./м2 164,20
Ка стъкло 4 мм лв./м2 34,40
Ка стъкло 6 мм лв./м2 51,80
Четири сезона  4 мм лв./м2 40,40
Четири сезона  6 мм лв./м2 55,90
Ламинирани стъкла    
Бяло 3.3.1 лв./м2 112,80
Бяло 4.4.1 лв./м2 124,90
Бяло 5.5.1 лв./м2 161,40
Орнаментни стъкла 4 мм    
Огледало 4 мм лв./м2 59,90
Химически мат 4 мм лв./м2 84,30
Хармония бронзе лв./м2 131,70
Лава бронзе лв./м2 131,70
Маслина бронзе лв./м2 131,70
Флора бронзе лв./м2 131,70
Делта 2 бронзе лв./м2 58,70
Килим бял лв./м2 95,20
Маслина бяла лв./м2 95,20
Дамла бял лв./м2 95,20
Хасир бял лв./м2 95,20
Хармония бяла лв./м2 95,20
Диагонал бял лв./м2 95,20
Лава бяла лв./м2 95,20
Бамбук бял лв./м2 95,20
Флора бяла лв./м2 95,2
Меркан бял лв./м2 95,20
Пролет бяла лв./м2 95,20
Сталактит бял лв./м2 95,20
Делта 2 бяла лв./м2 46,50
Вулкан бял лв./м2 95,20
Точка лв./м2 95,20
ДВОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
Вид Вид Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36 мм

Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв./м2 66,30 73,20
Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 74,90 82,10
Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 77,70 84,90
Бяло 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 85,30 92,30
Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 85,30 92,30
Бяло 4 мм Стопсол бронзе. зелено. сиво 4 мм лв./м2 141,00 148,20
Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв./м2 157,20 164,50
Бяло 4 мм Огледало 4 мм лв./м2 92,80 99,80
Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 106,50 113,70
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв./м2 85,30 92,30
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв./м2 103,10 110,10
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 128,00 135,10
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 173,60 180,50

 

Вид Вид Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36 мм

Бяло 5 мм Бяло 5 мм лв./м2 88,80 96,20
Бяло 5 мм Бяло 6 мм лв./м2 90,20 97,50
Бяло 5 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 94,50 101,80
Бяло 5 мм Синьо 4 мм лв./м2 95,60 102,80
Бяло 5 мм Стопсол бронзе. зелено. сиво 4 мм лв./м2 159,10 166,20
Бяло 5 мм Стопсол синьо 4 мм лв./м2 173,60 180,50
Бяло 5 мм Огледало 4 мм лв./м2 102,80 109,80
Бяло 5 мм Химически мат 4 мм лв./м2 112,70 120,10
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв./м2 99,30 106,50
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв./м2 117,10 124,20
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 141,30 148,70
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 182,90 189,80

 

Вид Вид Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36 мм

Ка стъкло 4 мм Бяло 4 мм лв./м2 73,00 80,00
Ка стъкло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 85,30 92,30
Ка стъкло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 90,20 97,50
Ка стъкло 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 95,60 102,80
Ка стъкло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 95,60 102,80
Ка стъкло 4 мм Огледало 4 мм лв./м2 102,80 109,80
Ка стъкло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 112,70 120,10
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв./м2 99,30 106,50
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв./м2 117,10 124,20
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 141,30 148,70
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 182,90 189,80

 

Вид Вид Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36 мм

Четири сезона  4 мм Бяло 4 мм лв./м2 81,70 88,50
Четири сезона  4 мм Бяло 5 мм лв./м2 92,20 99,30
Четири сезона  4 мм Бяло 6 мм лв./м2 97,30 104,30
Четири сезона  4 мм Огледало 4 мм лв./м2 111,40 118,60
Четири сезона  4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 117,80 125,00
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв./м2 105,40 112,60
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв./м2 123,00 130,40
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 144,90 152,10
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 192,60 199,90

 

Вид Вид Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36 мм

Огледало 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 108,00 115,00
Огледало 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 116,00 123,00
Огледало 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 116,00 123,00
Огледало 4 мм Огледало 4 мм лв./м2 122,70 129,60
Огледало 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 128,40 135,60
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв./м2 119,60 126,70
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв./м2 137,40 144,70
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 153,20 160,70
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 205,10 212,30
Вид Вид Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36 мм

Химичен мат 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 114,00 121,40
Химичен мат 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 121,40 128,40
Химичен мат 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 121,40 128,40
Химичен мат 4 мм Стопсол бронзе. сиво. зелено 4мм лв./м2 182,90 189,80
Химичен мат 4 мм Стопсол синьо 4мм лв./м2 206,40 213,30
Химичен мат 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 142,00 149,00
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв./м2 124,50 131,70
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв./м2 142,30 149,40
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 159,00 166,00
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 211,70 218,70

 

Вид Вид Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36 мм

Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм лв./м2 156,30 163,20
Ламинирано 3.3.1 Бяло 5 мм лв./м2 166,00 173,10
Ламинирано 3.3.1 Бяло 6 мм лв./м2 171,40 178,60
Ламинирано 3.3.1 Ка 4 мм лв./м2 163,20 170,40
Ламинирано 3.3.1 Четири сезона 4мм лв./м2 174,00 181,30
Ламинирано 3.3.1 Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 178,00 185,20
Ламинирано 3.3.1 Синьо 4 мм лв./м2 178,00 185,20
Ламинирано 3.3.1 Химичен мат 4мм лв./м2 190,90 198,30
Ламинирано 3.3.1 Стопсол бронзе. зелено. сиво 4 мм лв./м2 240,80 248,10
Ламинирано 3.3.1 Стопсол синьо 4 мм лв./м2 258,60 265,90
Ламинирано 3.3.1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв./м2 181,90 189,20
Ламинирано 3.3.1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв./м2 199,90 206,80
Ламинирано 3.3.1 Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 215,40 222,40
Ламинирано 3.3.1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 265,90 273,10
Ламинирано 3.3.1 Ламинирано 3.3.1 лв./м2 267,60 274,90
Вид Вид Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36 мм

Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм лв./м2 164,90 172,10
Ламинирано 4.4.1 Бяло 5 мм лв./м2 174,80 181,90
Ламинирано 4.4.1 Бяло 6 мм лв./м2 180,30 187,50
Ламинирано 4.4.1 Ка 4 мм лв./м2 172,10 179,20
Ламинирано 4.4.1 Четири сезона 4мм лв./м2 180,30 187,50
Ламинирано 4.4.1 Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 186,40 195,40
Ламинирано 4.4.1 Синьо 4 мм лв./м2 186,40 185,00
Ламинирано 4.4.1 Химичен мат 4мм лв./м2 198,80 206,10
Ламинирано 4.4.1 Стопсол бронзе. зелено. сиво 4 мм лв./м2 249,10 256,00
Ламинирано 4.4.1 Стопсол синьо 4 мм лв./м2 265,50 272,40
Ламинирано 4.4.1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв./м2 189,80 197,00
Ламинирано 4.4.1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв./м2 207,60 214,90
Ламинирано 4.4.1 Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 225,80 232,70
Ламинирано 4.4.1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 273,90 280,90
Ламинирано 4.4.1 Ламинирано 4.4.1 лв./м2 296,10 303,40

 

ТРОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
Вид Вид Вид Мярка

Цена

32-38 мм

Цена

38-44 мм

Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв./м2 106,70 120,70
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 116,20 130,60
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 121,80 135,70
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Ка  4 мм лв./м2 115,00 129,30
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона  4 мм лв./м2 124,00 138,20
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 125,00 139,40
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 125,00 139,40
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 141,00 155,30
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе. сиво. зелено 4мм лв./м2 187,50 201,60
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв./м2 207,40 221,50
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън. 4мм Делта 2 бял лв./м2 126,70 141,00
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън.  4мм Делта 2 бронзе лв./м2 144,70 159,00
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 162,30 176,50
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 233,90 248,10

 

Вид Вид Вид Мярка

Цена

32-38 мм

Цена

38-44 мм

Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 129,60 139,40
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 135,10 149,10
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 138,20 152,80
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 138,20 152,80
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 154,80 169,60
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе. сиво. зелено 4мм лв./м2 196,30 210,40
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв./м2 215,80 230,20
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън. 4мм Делта 2 бял лв./м2 148,20 162,30
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън.  4мм Делта 2 бронзе лв./м2 166,00 180,30
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 186,90 201,20
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 248,10 262,40

 

Вид Вид Вид Мярка

Цена

32-38 мм

Цена

38-44 мм

Ка 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона  4 мм лв./м2 139,40 153,20
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 129,60 144,00
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 135,10 149,10
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 138,20 152,80
Ка 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 138,20 152,80
Ка 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 155,30 169,60
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън. 4мм Делта 2 бял лв./м2 148,20 162,30
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън.  4мм Делта 2 бронзе лв./м2 166,00 180,30
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 186,90 201,20
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 248,10 262,40

 

Вид Вид Вид Мярка

Цена

32-38 мм

Цена

38-44 мм

Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 137,60 152,00
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 143,00 157,30
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 149,30 163,70
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 149,30 163,70
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 164,10 178,60
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън. 4мм Делта 2 бял лв./м2 147,10 161,30
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън.  4мм Делта 2 бронзе лв./м2 166,90 181,30
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 194,80 209,20
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 258,60 273,10

 

Вид Вид Вид Мярка

Цена

32-38 мм

Цена

38-44 мм

Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв./м2 176,50 190,90
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 185,80 200,10
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 191,10 205,60
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв./м2 181,40 195,90
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Четири сезона  4 мм лв./м2 189,50 203,60
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 197,40 211,70
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 197,40 211,70
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 203,40 217,70
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе. сиво. зелено 4мм лв./м2 278,00 292,20
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв./м2 278,00 292,20
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън. 4мм Делта 2 бял лв./м2 178,80 193,00
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън.  4мм Делта 2 бронзе лв./м2 197,40 211,70
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 243,00 257,30
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 280,60 294,90
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ламинирано 3.3.1 лв./м2 285,20 299,50

 

Вид Вид Вид Мярка

Цена

32-38 мм

Цена

38-44 мм

Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв./м2 205,10 219,50
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 210,10 224,10
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 215,40 229,80
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв./м2 208,20 222,40
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Четири сезона  4 мм лв./м2 216,40 230,60
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 224,10 238,50
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 224,10 238,50
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 230,20 244,30
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе. сиво. зелено 4мм лв./м2 301,90 316,20
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв./м2 301,90 316,20
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън. 4мм Делта 2 бял лв./м2 207,80 222,40
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън.  4мм Делта 2 бронзе лв./м2 224,80 239,10
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 251,60 265,90
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 307,10 321,50
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ламинирано 4.4.1 лв./м2 321,20 335,30

Цените са крайни с включен ДДС.

Към тях са включени отстъпки: 20% + 5% за авансово плащане на цялата сума.

Посочените цени важат при поръчка на дограма.

Забележки:

1.Стъклопакет без монтаж, се изработва по размери на клиента

2.Стъклопакети под 0,4 кв.м се калкулират на 0,4 кв.м

3.Стъклопакет над 3м2 се оскъпява с 20%.

4.Стъклопакет с неправилна форма се оскъпява с 20%.

5.Стъклопакет с овална или кръгла форма се оскъпява с 50%.

6.В приложената ценова листа са поместени само част от възможните комбинации от стъкла. В случай, че търсената комбинация не в включена в ценовата листа, цената се формира след предварително запитване.

7. Посочените цени важат при поръчка на дограма.

*в границите на гр.София, София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област се заплаща 36 лв. за транспорт
*извън рамките на София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област таксата за транспорт е 1,20 лв. на километър

Decoration sticker
Decoration sticker
Decoration sticker
Decoration sticker