Изберете страница

Стъклопакети Цени

ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА
Флоат 4мм 5мм 6мм 8мм 10мм Мярка: Цена:
Бяло 4 мм лв,/м2 21,05 лв.
Бяло 5 мм лв,/м2 30,78 лв.
Бяло 6 мм лв,/м2 38,30 лв.
Бяло 8 мм лв,/м2 66,65 лв.
Бяло 10 мм лв,/м2 85,50 лв.
Бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 45,75 лв.
Синьо 4 мм лв,/м2 46,44 лв.
Отражателни стъкла 4мм    
Стопсол  4 мм /клиър/ лв,/м2 72,12 лв.
Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 77,98 лв.
Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 102,98 лв.
Ламинирани стъкла     
Бяло 3,3,1 лв,/м2 87,48 лв.
Бяло 4,4,1 лв,/м2 96,82 лв.
Бяло 5,5,1 лв,/м2 125,25 лв.
Орнаментни стъкла 4 мм    
Огледало 4 мм лв,/м2 46,44 лв.
Химически мат 4 мм лв,/м2 65,36 лв.
Хармония бронзе лв,/м2 102,14 лв.
Лава бронзе лв,/м2 102,14 лв.
Маслина бронзе лв,/м2 102,14 лв.
Флора бронзе лв,/м2 102,14 лв.
Делта 2 бронзе лв,/м2 45,52 лв.
Килим бял лв,/м2 73,72 лв.
Маслина бяла лв,/м2 73,72 лв.
Дамла бял лв,/м2 73,72 лв.
Хасир бял лв,/м2 73,72 лв.
Хармония бяла лв,/м2 73,72 лв.
Диагонал бял лв,/м2 73,72 лв.
Лава бяла лв,/м2 73,72 лв.
Бамбук бял лв,/м2 73,72 лв.
Флора бяла лв,/м2 73,72 лв.
Меркан бял лв,/м2 73,72 лв.
Пролет бяла лв,/м2 73,72 лв.
Сталактит бял лв,/м2 73,72 лв.
Делта 2 бяла лв,/м2 36,02 лв.
Вулкан бял лв,/м2 73,72 лв.
Точка лв,/м2 73,72 лв.
ДВОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 46,66 лв. 51,60 лв.
Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 52,82 лв. 57,91 лв.
Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 54,72 лв. 59,81 лв.
Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 60,12 лв. 65,06 лв.
Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 60,12 лв. 65,06 лв.
Бяло 4 мм Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 99,41 лв. 104,50 лв.
Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 110,88 лв. 115,98 лв.
Бяло 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 65,44 лв. 70,38 лв.
Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 75,01 лв. 80,10 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 60,12 лв. 65,06 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 72,66 лв. 77,60 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 90,21 лв. 95,23 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 122,28 лв. 127,30 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Бяло 5 мм Бяло 5 мм лв,/м2 62,62 лв. 67,79 лв.
Бяло 5 мм Бяло 6 мм лв,/м2 63,61 лв. 68,70 лв.
Бяло 5 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 66,73 лв. 71,82 лв.
Бяло 5 мм Синьо 4 мм лв,/м2 67,41 лв. 72,43 лв.
Бяло 5 мм Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 112,18 лв. 117,12 лв.
Бяло 5 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 122,28 лв. 127,30 лв.
Бяло 5 мм Огледало 4 мм лв,/м2 72,43 лв. 77,44 лв.
Бяло 5 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 79,50 лв. 84,66 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 70,00 лв. 75,01 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 82,61 лв. 87,55 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 99,56 лв. 104,80 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 128,97 лв. 133,84 лв.
 
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Ка стъкло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 54,04 лв. 59,13 лв.
Ка стъкло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 60,12 лв. 65,06 лв.
Ка стъкло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 63,61 лв. 68,70 лв.
Ка стъкло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 67,41 лв. 72,43 лв.
Ка стъкло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 67,41 лв. 72,43 лв.
Ка стъкло 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 72,43 лв. 77,44 лв.
Ка стъкло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 79,50 лв. 84,66 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 70,00 лв. 75,01 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 82,61 лв. 87,55 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 99,56 лв. 104,80 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 128,97 лв. 133,84 лв.
 
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Четири сезона  4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 60,42 лв. 65,44 лв.
Четири сезона  4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 64,98 лв. 70,00 лв.
Четири сезона  4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 68,55 лв. 73,49 лв.
Четири сезона  4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 78,51 лв. 83,60 лв.
Четири сезона  4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 82,99 лв. 88,08 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 74,33 лв. 79,27 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 86,79 лв. 91,88 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 102,14 лв. 107,16 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 135,74 лв. 140,83 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Огледало 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 76,15 лв. 81,09 лв.
Огледало 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 81,78 лв. 86,79 лв.
Огледало 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 81,78 лв. 86,79 лв.
Огледало 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 86,49 лв. 91,35 лв.
Огледало 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 90,52 лв. 95,61 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 84,28 лв. 89,30 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 96,90 лв. 101,99 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 108,15 лв. 113,24 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 144,70 лв. 149,64 лв.
  
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Химичен мат 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 80,41 лв. 85,58 лв.
Химичен мат 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 85,58 лв. 90,52 лв.
Химичен мат 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 85,58 лв. 90,52 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм лв,/м2 128,97 лв. 133,84 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол синьо 4мм лв,/м2 145,54 лв. 150,48 лв.
Химичен мат 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 100,09 лв. 105,11 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 87,78 лв. 92,87 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 100,40 лв. 105,34 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 112,02 лв. 116,96 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 149,26 лв. 154,20 лв.
 
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Ламинирано 3,3,1 Бяло 4 мм лв,/м2 110,12 лв. 115,14 лв.
Ламинирано 3,3,1 Бяло 5 мм лв,/м2 116,96 лв. 122,13 лв.
Ламинирано 3,3,1 Бяло 6 мм лв,/м2 120,76 лв. 125,86 лв.
Ламинирано 3,3,1 Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 115,14 лв. 120,08 лв.
Ламинирано 3,3,1 Четири сезона 4мм лв,/м2 122,66 лв. 127,76 лв.
Ламинирано 3,3,1 Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 125,48 лв. 130,57 лв.
Ламинирано 3,3,1 Синьо 4 мм лв,/м2 125,48 лв. 130,57 лв.
Ламинирано 3,3,1 Химичен мат 4мм лв,/м2 134,60 лв. 139,76 лв.
Ламинирано 3,3,1 Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 169,71 лв. 174,88 лв.
Ламинирано 3,3,1 Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 182,40 лв. 187,57 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 128,29 лв. 133,46 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 140,83 лв. 145,84 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 151,77 лв. 156,79 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 187,57 лв. 192,58 лв.
Ламинирано 3,3,1 Ламинирано 3,3,1 лв,/м2 188,71 лв. 193,72 лв.
 
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36 мм
Ламинирано 4,4,1 Бяло 4 мм лв,/м2 116,28 лв. 121,37 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бяло 5 мм лв,/м2 123,27 лв. 128,29 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бяло 6 мм лв,/м2 127,15 лв. 132,16 лв.
Ламинирано 4,4,1 Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 121,37 лв. 126,31 лв.
Ламинирано 4,4,1 Четири сезона 4мм лв,/м2 127,15 лв. 132,16 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 131,40 лв. 137,79 лв.
Ламинирано 4,4,1 Синьо 4 мм лв,/м2 131,40 лв. 130,42 лв.
Ламинирано 4,4,1 Химичен мат 4мм лв,/м2 140,22 лв. 145,31 лв.
Ламинирано 4,4,1 Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 175,56 лв. 180,50 лв.
Ламинирано 4,4,1 Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 187,11 лв. 192,13 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 133,84 лв. 138,93 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 146,45 лв. 151,54 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 159,14 лв. 164,08 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 193,12 лв. 198,06 лв.
Ламинирано 4,4,1 Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 208,85 лв. 213,86 лв.
ТРОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ

 

Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв./м2 75,16 лв. 85,04 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 81,93 лв. 92,04 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 85,80 лв. 95,76 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Нискоемисионно 4 мм лв./м2 81,09 лв. 91,12 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона  4 мм лв./м2 87,48 лв. 97,51 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв./м2 88,08 лв. 98,27 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 88,08 лв. 98,27 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 99,41 лв. 109,44 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв./м2 132,16 лв. 142,12 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв./м2 146,22 лв. 156,18 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв./м2 89,30 лв. 99,41 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв./м2 101,99 лв. 112,02 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 114,46 лв. 124,56 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 164,84 лв. 174,88 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 91,35 лв. 101,54 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 95,15 лв. 105,18 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв./м2 97,51 лв. 107,69 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 97,51 лв. 107,69 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 109,14 лв. 119,55 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв./м2 138,40 лв. 148,43 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв./м2 152,23 лв. 162,34 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв./м2 104,50 лв. 114,46 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв./м2 116,96 лв. 127,15 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 131,71 лв. 141,82 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 174,88 лв. 184,98 лв.
           
       
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 97,05 лв. 107,08 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 100,85 лв. 110,96 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв./м2 105,26 лв. 115,37 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 105,26 лв. 115,37 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 115,75 лв. 125,86 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв./м2 103,82 лв. 113,77 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв./м2 117,65 лв. 127,76 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 137,41 лв. 147,44 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 182,40 лв. 192,58 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ка 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв./м2 98,27 лв. 108,15 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 91,35 лв. 101,54 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 95,15 лв. 105,18 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв./м2 97,51 лв. 107,69 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 97,51 лв. 107,69 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 109,44 лв. 119,55 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв./м2 104,50 лв. 114,46 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв./м2 116,96 лв. 127,15 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 131,71 лв. 141,82 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 174,88 лв. 184,98 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв./м2 124,56 лв. 134,60 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 131,02 лв. 141,06 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 134,67 лв. 145,01 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв./м2 127,91 лв. 138,02 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв./м2 133,53 лв. 143,49 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв./м2 139,16 лв. 149,26 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 139,16 лв. 149,26 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 143,41 лв. 153,52 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв./м2 195,93 лв. 205,96 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв./м2 195,93 лв. 205,96 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв./м2 126,01 лв. 136,04 лв.
Ламинирано 3.3.1   Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе   139,16 лв. 149,26 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 171,30 лв. 181,34 лв.
Ламинирано 3.3.1   Орнамент/чешки 4мм бронзе   197,90 лв. 207,94 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ламинирано 4,4,1 лв./м2 201,17 лв. 211,20 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв./м2 144,70 лв. 154,74 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 148,12 лв. 158,08 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 151,77 лв. 161,96 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв./м2 146,68 лв. 156,79 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв./м2 152,53 лв. 162,49 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв./м2 158,08 лв. 168,19 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 158,08 лв. 168,19 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 162,34 лв. 172,37 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв./м2 212,80 лв. 222,91 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв./м2 212,80 лв. 222,91 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв./м2 146,53 лв. 156,71 лв.
Ламинирано 4.4.1   Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе   158,54 лв. 168,57 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 177,38 лв. 187,57 лв.
Ламинирано 4.4.1   Орнамент/чешки 4мм бронзе   216,60 лв. 226,71 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ламинирано 4,4,1 лв./м2 226,48 лв. 236,44 лв.

 

Вид  Мярка: Цена Цена Цена
    16 мм – 24 мм 26 мм – 32 мм 32 мм – 44 мм
Пълнене с аргон лв./м2 6,31 лв. 8,28 лв. 12,69 лв.
Вид Мярка: Цена
Златен растер/ бял растер лв./л.м. 31,46 лв.

Цените са крайни с включен ДДС.

Към тях са включени отстъпки: 20% + 5% за авансово плащане на цялата сума.
Посочените цени важат при поръчка на дограма.

Забележки:

1.Стъклопакет без монтаж, се изработва по размери на клиента

2.Стъклопакети под 0,4 кв.м се калкулират на 0,4 кв.м

3.Стъклопакет над 3м2 се оскъпява с 20%.

4.Стъклопакет с неправилна форма се оскъпява с 20%.

5.Стъклопакет с овална или кръгла форма се оскъпява с 50%.

6.В приложената ценова листа са поместени само част от възможните комбинации от стъкла. В случай, че търсената комбинация не в включена в ценовата листа, цената се формира след предварително запитване.

7. Посочените цени важат при поръчка на дограма.

*в границите на гр.София, София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област се заплаща 30 лв. за транспорт
*извън рамките на София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област таксата за транспорт е 1 лв. на километър