Изберете страница

Стъклопакети Цени

ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА
Флоат 4мм 5мм 6мм 8мм 10мм Мярка: Цена:
Бяло 4 мм лв./м2 24,51 лв.
Бяло 5 мм лв./м2 39,90 лв.
Бяло 6 мм лв./м2 47,95 лв.
Бяло 8 мм лв./м2 76,59 лв.
Бяло 10 мм лв./м2 98,25 лв.
Бронзе. зелено. Сиво. Синьо 4 мм лв./м2 56,29 лв.
Бронзе. зелено. Сиво. Синьо 6мм лв./м2 78,73 лв.
Отражателни стъкла 4мм    
Стопсол бронзе. зелено. сиво 4 мм лв./м2 89,56 лв.
Стопсол бронзе. зелено. сиво 6 мм лв./м2 128,04 лв.
Стопсол синьо 4 мм лв./м2 118,28 лв.
Стопсол синьо 6 мм лв./м2 146,21 лв.
Ка стъкло 4 мм лв./м2 30,64 лв.
Ка стъкло 6 мм лв./м2 46,10 лв.
Четири сезона  4 мм лв./м2 35,98 лв.
Четири сезона  6 мм лв./м2 49,80 лв.
Ламинирани стъкла    
Бяло 3.3.1 лв./м2 100,46 лв.
Бяло 4.4.1 лв./м2 111,22 лв.
Бяло 5.5.1 лв./м2 143,78 лв.
Орнаментни стъкла 4 мм  
Огледало 4 мм лв./м2 53,37 лв.
Химически мат 4 мм лв./м2 75,10 лв.
Хармония бронзе лв./м2 117,28 лв.
Лава бронзе лв./м2 117,28 лв.
Маслина бронзе лв./м2 117,28 лв.
Флора бронзе лв./м2 117,28 лв.
Делта 2 бронзе лв./м2 52,23 лв.
Килим бял лв./м2 84,72 лв.
Маслина бяла лв./м2 84,72 лв.
Дамла бял лв./м2 84,72 лв.
Хасир бял лв./м2 84,72 лв.
Хармония бяла лв./м2 84,72 лв.
Диагонал бял лв./м2 84,72 лв.
Лава бяла лв./м2 84,72 лв.
Бамбук бял лв./м2 84,72 лв.
Флора бяла лв./м2 84,72 лв.
Меркан бял лв./м2 84,72 лв.
Пролет бяла лв./м2 84,72 лв.
Сталактит бял лв./м2 84,72 лв.
Делта 2 бяла лв./м2 41,40 лв.
Вулкан бял лв./м2 84,72 лв.
Точка лв./м2 84,72 лв.
ДВОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
Вид Вид Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36 мм

Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв./м2 59,00 лв. 65,19 лв.
Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 66,76 лв. 73,10 лв.
Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 69,18 лв. 75,60 лв.
Бяло 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 76,02 лв. 82,15 лв.
Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 76,02 лв. 82,15 лв.
Бяло 4 мм Стопсол бронзе. зелено. сиво 4 мм лв./м2 125,54 лв. 132,03 лв.
Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв./м2 140,08 лв. 146,49 лв.
Бяло 4 мм Огледало 4 мм лв./м2 82,65 лв. 88,85 лв.
Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 94,83 лв. 101,25 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв./м2 76,02 лв. 82,15 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв./м2 91,77 лв. 98,11 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 114,00 лв. 120,34 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 154,61 лв. 160,74 лв.

 

Вид Вид Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36 мм

Бяло 5 мм Бяло 5 мм лв./м2 79,16 лв. 85,71 лв.
Бяло 5 мм Бяло 6 мм лв./м2 80,37 лв. 86,85 лв.
Бяло 5 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 84,22 лв. 90,70 лв.
Бяло 5 мм Синьо 4 мм лв./м2 85,14 лв. 91,49 лв.
Бяло 5 мм Стопсол бронзе. зелено. сиво 4 мм лв./м2 141,72 лв. 148,06 лв.
Бяло 5 мм Стопсол синьо 4 мм лв./м2 154,61 лв. 160,74 лв.
Бяло 5 мм Огледало 4 мм лв./м2 91,49 лв. 97,83 лв.
Бяло 5 мм Химически мат 4 мм лв./м2 100,39 лв. 106,95 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв./м2 88,49 лв. 94,83 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв./м2 104,31 лв. 110,58 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 125,83 лв. 132,38 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 162,95 лв. 169,08 лв.

 

Вид Вид Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36 мм

Ка стъкло 4 мм Бяло 4 мм лв./м2 64,98 лв. 71,18 лв.
Ка стъкло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 76,02 лв. 82,15 лв.
Ка стъкло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 80,37 лв. 86,85 лв.
Ка стъкло 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 85,14 лв. 91,49 лв.
Ка стъкло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 85,14 лв. 91,49 лв.
Ка стъкло 4 мм Огледало 4 мм лв./м2 91,49 лв. 97,83 лв.
Ка стъкло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 100,39 лв. 106,95 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв./м2 88,49 лв. 94,83 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв./м2 104,31 лв. 110,58 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 125,83 лв. 132,38 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 162,95 лв. 169,08 лв.

 

Вид Вид Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36 мм

Четири сезона  4 мм Бяло 4 мм лв./м2 72,75 лв. 78,80 лв.
Четири сезона  4 мм Бяло 5 мм лв./м2 82,08 лв. 88,49 лв.
Четири сезона  4 мм Бяло 6 мм лв./м2 86,64 лв. 92,84 лв.
Четири сезона  4 мм Огледало 4 мм лв./м2 99,25 лв. 105,59 лв.
Четири сезона  4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 104,95 лв. 111,36 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв./м2 93,91 лв. 100,25 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв./м2 109,58 лв. 116,14 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 129,03 лв. 135,45 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 171,50 лв. 178,05 лв.

 

Вид Вид Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36 мм

Огледало 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 96,19 лв. 102,39 лв.
Огледало 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 103,31 лв. 109,58 лв.
Огледало 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 103,31 лв. 109,58 лв.
Огледало 4 мм Огледало 4 мм лв./м2 109,30 лв. 115,43 лв.
Огледало 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 114,36 лв. 120,77 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв./м2 106,52 лв. 112,86 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв./м2 122,41 лв. 128,89 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 136,44 лв. 143,07 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 182,69 лв. 189,10 лв.
Вид Вид Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36 мм

Химичен мат 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 101,53 лв. 108,09 лв.
Химичен мат 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 108,09 лв. 114,36 лв.
Химичен мат 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 108,09 лв. 114,36 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол бронзе. сиво. зелено 4мм лв./м2 162,95 лв. 169,08 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол синьо 4мм лв./м2 183,83 лв. 190,02 лв.
Химичен мат 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 126,47 лв. 132,74 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв./м2 110,87 лв. 117,28 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв./м2 126,75 лв. 133,10 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 141,57 лв. 147,84 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 188,60 лв. 194,80 лв.

 

Вид Вид Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36 мм

Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм лв./м2 139,15 лв. 145,42 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 5 мм лв./м2 147,84 лв. 154,19 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 6 мм лв./м2 152,62 лв. 159,10 лв.
Ламинирано 3.3.1 Ка 4 мм лв./м2 145,42 лв. 151,76 лв.
Ламинирано 3.3.1 Четири сезона 4мм лв./м2 155,04 лв. 161,45 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 158,53 лв. 164,94 лв.
Ламинирано 3.3.1 Синьо 4 мм лв./м2 158,53 лв. 164,94 лв.
Ламинирано 3.3.1 Химичен мат 4мм лв./м2 170,00 лв. 176,63 лв.
Ламинирано 3.3.1 Стопсол бронзе. зелено. сиво 4 мм лв./м2 214,53 лв. 221,02 лв.
Ламинирано 3.3.1 Стопсол синьо 4 мм лв./м2 230,35 лв. 236,84 лв.
Ламинирано 3.3.1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв./м2 162,02 лв. 168,58 лв.
Ламинирано 3.3.1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв./м2 178,05 лв. 184,18 лв.
Ламинирано 3.3.1 Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 191,81 лв. 198,08 лв.
Ламинирано 3.3.1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 236,84 лв. 243,25 лв.
Ламинирано 3.3.1 Ламинирано 3.3.1 лв./м2 238,33 лв. 244,82 лв.
Вид Вид Мярка:

Цена

16 мм – 24 мм

Цена

26 мм – 36 мм

Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм лв./м2 146,92 лв. 153,33 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 5 мм лв./м2 155,68 лв. 162,02 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 6 мм лв./м2 160,60 лв. 167,01 лв.
Ламинирано 4.4.1 Ка 4 мм лв./м2 153,33 лв. 159,60 лв.
Ламинирано 4.4.1 Четири сезона 4мм лв./м2 160,60 лв. 167,01 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 166,01 лв. 174,06 лв.
Ламинирано 4.4.1 Синьо 4 мм лв./м2 166,01 лв. 164,73 лв.
Ламинирано 4.4.1 Химичен мат 4мм лв./м2 177,06 лв. 183,54 лв.
Ламинирано 4.4.1 Стопсол бронзе. зелено. сиво 4 мм лв./м2 221,87 лв. 228,00 лв.
Ламинирано 4.4.1 Стопсол синьо 4 мм лв./м2 236,41 лв. 242,61 лв.
Ламинирано 4.4.1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв./м2 169,08 лв. 175,42 лв.
Ламинирано 4.4.1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв./м2 184,89 лв. 191,45 лв.
Ламинирано 4.4.1 Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 201,14 лв. 207,27 лв.
Ламинирано 4.4.1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 243,96 лв. 250,16 лв.
Ламинирано 4.4.1 Ламинирано 4.4.1 лв./м2 263,70 лв. 270,18 лв.

 

ТРОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
Вид Вид Вид Мярка

Цена

32-36 мм

Цена

38-44 мм

Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв./м2 95,05 лв. 107,52 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 103,53 лв. 116,28 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 108,51 лв. 120,91 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Ка  4 мм лв./м2 102,39 лв. 115,14 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона  4 мм лв./м2 110,44 лв. 123,12 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 111,36 лв. 124,12 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 111,36 лв. 124,12 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 125,54 лв. 138,37 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе. сиво. зелено 4мм лв./м2 167,01 лв. 179,48 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв./м2 184,75 лв. 197,29 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън. 4мм Делта 2 бял лв./м2 112,86 лв. 125,54 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън.  4мм Делта 2 бронзе лв./м2 128,89 лв. 141,57 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 144,50 лв. 157,25 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 208,34 лв. 221,02 лв.

 

Вид Вид Вид Мярка

Цена

32-36 мм

Цена

38-44 мм

Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 115,43 лв. 124,12 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 120,27 лв. 132,81 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 123,12 лв. 136,16 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 123,12 лв. 136,16 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 137,87 лв. 151,05 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе. сиво. зелено 4мм лв./м2 174,85 лв. 187,46 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв./м2 192,23 лв. 205,06 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън. 4мм Делта 2 бял лв./м2 132,03 лв. 144,50 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън.  4мм Делта 2 бронзе лв./м2 147,84 лв. 160,60 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 166,44 лв. 179,19 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 221,02 лв. 233,63 лв.

 

Вид Вид Вид Мярка

Цена

32-36 мм

Цена

38-44 мм

Ка 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона  4 мм лв./м2 124,12 лв. 136,44 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 115,43 лв. 128,25 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 120,27 лв. 132,81 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 123,12 лв. 136,16 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 123,12 лв. 136,16 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 138,37 лв. 151,05 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън. 4мм Делта 2 бял лв./м2 132,03 лв. 144,50 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън.  4мм Делта 2 бронзе лв./м2 147,84 лв. 160,60 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 166,44 лв. 179,19 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 221,02 лв. 233,63 лв.

 

Вид Вид Вид Мярка

Цена

32-36 мм

Цена

38-44 мм

Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 122,62 лв. 135,38 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 127,32 лв. 140,15 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 132,95 лв. 145,78 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 132,95 лв. 145,78 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 146,13 лв. 159,10 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън. 4мм Делта 2 бял лв./м2 131,03 лв. 143,71 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън.  4мм Делта 2 бронзе лв./м2 148,63 лв. 161,45 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 173,49 лв. 186,25 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 230,35 лв. 243,25 лв.

 

Вид Вид Вид Мярка

Цена

32-36 мм

Цена

38-44 мм

Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв./м2 157,25 лв. 170,00 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 165,51 лв. 178,20 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 170,15 лв. 183,11 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв./м2 161,60 лв. 174,42 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Четири сезона  4 мм лв./м2 168,72 лв. 181,33 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 175,85 лв. 188,60 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 175,85 лв. 188,60 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 181,12 лв. 193,87 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе. сиво. зелено 4мм лв./м2 247,59 лв. 260,28 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв./м2 247,59 лв. 260,28 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън. 4мм Делта 2 бял лв./м2 159,17 лв. 171,93 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън.  4мм Делта 2 бронзе лв./м2 175,85 лв. 188,60 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 216,46 лв. 229,14 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 249,87 лв. 262,63 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ламинирано 3.3.1 лв./м2 254,01 лв. 266,76 лв.

 

Вид Вид Вид Мярка

Цена

32-36 мм

Цена

38-44 мм

Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв./м2 182,69 лв. 195,51 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв./м2 187,17 лв. 199,64 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв./м2 191,81 лв. 204,70 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв./м2 185,39 лв. 198,08 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Четири сезона  4 мм лв./м2 192,73 лв. 205,34 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бронзе. сиво. зелено 4 мм лв./м2 199,64 лв. 212,40 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв./м2 199,64 лв. 212,40 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв./м2 205,06 лв. 217,60 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе. сиво. зелено 4мм лв./м2 268,83 лв. 281,58 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв./м2 268,83 лв. 281,58 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън. 4мм Делта 2 бял лв./м2 185,04 лв. 198,08 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън.  4мм Делта 2 бронзе лв./м2 200,21 лв. 212,97 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв./м2 224,08 лв. 236,84 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв./м2 273,53 лв. 286,35 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ламинирано 4.4.1 лв./м2 286,07 лв. 298,61 лв.

Цените са крайни с включен ДДС.

Към тях са включени отстъпки: 25% + 5% за авансово плащане на цялата сума.

Посочените цени важат при поръчка на дограма.

Пролетната промоция е валидна от 20.03.2024г до 21.06.2024г

Забележки:
1.Стъклопакет без монтаж, се изработва по размери на клиента
2.Стъклопакети под 0,4 кв.м се калкулират на 0,4 кв.м
3.Стъклопакет над 3м2 се оскъпява с 20%.
4.Стъклопакет с неправилна форма се оскъпява с 20%.
5.Стъклопакет с овална или кръгла форма се оскъпява с 50%.
6.В приложената ценова листа са поместени само част от възможните комбинации от стъкла. В случай, че търсената комбинация не в включена в ценовата листа, цената се формира след предварително запитване.
7. Посочените цени важат при поръчка на дограма.

 

*в границите на гр.София, София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област се заплаща 36 лв. за транспорт
*извън рамките на София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област таксата за транспорт е 1,20 лв. на километър