Изберете страница

Стъклопакети Цени

ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА
Флоат 4мм 5мм 6мм 8мм 10мм Мярка: Цена:
Бяло 4 мм лв,/м2 27.44 лв.
Бяло 5 мм лв,/м2 40.13 лв.
Бяло 6 мм лв,/м2 49.93 лв.
Бяло 8 мм лв,/м2 86.79 лв.
Бяло 10 мм лв,/м2 111.34 лв.
Бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 59.51 лв.
Синьо 4 мм лв,/м2 60.50 лв.
Отражателни стъкла 4мм    
Стопсол  4 мм /клиър/ лв,/м2 93.94 лв.
Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 101.61 лв.
Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 134.06 лв.
Ламинирани стъкла     
Бяло 3,3,1 лв,/м2 113.92 лв.
Бяло 4,4,1 лв,/м2 126.16 лв.
Бяло 5,5,1 лв,/м2 163.10 лв.
Орнаментни стъкла 4 мм    
Огледало 4 мм лв,/м2 60.50 лв.
Химически мат 4 мм лв,/м2 85.12 лв.
Хармония бронзе лв,/м2 133.00 лв.
Лава бронзе лв,/м2 133.00 лв.
Маслина бронзе лв,/м2 133.00 лв.
Флора бронзе лв,/м2 133.00 лв.
Делта 2 бронзе лв,/м2 59.28 лв.
Килим бял лв,/м2 96.06 лв.
Маслина бяла лв,/м2 96.06 лв.
Дамла бял лв,/м2 96.06 лв.
Хасир бял лв,/м2 96.06 лв.
Хармония бяла лв,/м2 96.06 лв.
Диагонал бял лв,/м2 96.06 лв.
Лава бяла лв,/м2 96.06 лв.
Бамбук бял лв,/м2 96.06 лв.
Флора бяла лв,/м2 96.06 лв.
Меркан бял лв,/м2 96.06 лв.
Пролет бяла лв,/м2 96.06 лв.
Сталактит бял лв,/м2 96.06 лв.
Делта 2 бяла лв,/м2 46.97 лв.
Вулкан бял лв,/м2 96.06 лв.
Точка лв,/м2 96.06 лв.
ДВОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 66.96 лв. 73.87 лв.
Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 75.70 лв. 82.92 лв.
Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 78.43 лв. 85.73 лв.
Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 86.18 лв. 93.25 лв.
Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 86.18 лв. 93.25 лв.
Бяло 4 мм Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 142.35 лв. 149.72 лв.
Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 158.84 лв. 166.14 лв.
Бяло 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 93.71 лв. 100.85 лв.
Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 107.54 лв. 114.84 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 86.18 лв. 93.25 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 104.12 лв. 111.19 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 129.28 лв. 136.42 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 175.33 лв. 182.32 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Бяло 5 мм Бяло 5 мм лв,/м2 89.76 лв. 97.20 лв.
Бяло 5 мм Бяло 6 мм лв,/м2 91.12 лв. 98.42 лв.
Бяло 5 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 95.53 лв. 102.83 лв.
Бяло 5 мм Синьо 4 мм лв,/м2 96.60 лв. 103.82 лв.
Бяло 5 мм Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 160.74 лв. 167.88 лв.
Бяло 5 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 175.33 лв. 182.32 лв.
Бяло 5 мм Огледало 4 мм лв,/м2 103.82 лв. 110.96 лв.
Бяло 5 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 113.85 лв. 121.30 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 100.32 лв. 107.54 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 118.33 лв. 125.40 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 142.73 лв. 150.18 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 184.76 лв. 191.75 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Ка стъкло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 73.72 лв. 80.71 лв.
Ка стъкло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 86.18 лв. 93.25 лв.
Ка стъкло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 91.12 лв. 98.42 лв.
Ка стъкло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 96.60 лв. 103.82 лв.
Ка стъкло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 96.60 лв. 103.82 лв.
Ка стъкло 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 103.82 лв. 110.96 лв.
Ка стъкло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 113.85 лв. 121.30 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 100.32 лв. 107.54 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 118.33 лв. 125.40 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 142.73 лв. 150.18 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 184.76 лв. 191.75 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Четири сезона  4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 82.54 лв. 89.30 лв.
Четири сезона  4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 93.10 лв. 100.32 лв.
Четири сезона  4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 98.27 лв. 105.34 лв.
Четири сезона  4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 112.56 лв. 119.78 лв.
Четири сезона  4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 118.94 лв. 126.24 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 106.48 лв. 113.62 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 124.34 лв. 131.71 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 146.30 лв. 153.60 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 194.56 лв. 201.93 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Огледало 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 109.14 лв. 116.13 лв.
Огледало 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 117.12 лв. 124.34 лв.
Огледало 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 117.12 лв. 124.34 лв.
Огледало 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 123.96 лв. 130.87 лв.
Огледало 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 129.66 лв. 136.95 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 120.84 лв. 127.91 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 138.85 лв. 146.15 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 154.81 лв. 162.34 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 207.25 лв. 214.47 лв.
  
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Химичен мат 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 115.22 лв. 122.59 лв.
Химичен мат 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 122.59 лв. 129.66 лв.
Химичен мат 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 122.59 лв. 129.66 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм лв,/м2 184.76 лв. 191.75 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол синьо 4мм лв,/м2 208.47 лв. 215.54 лв.
Химичен мат 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 143.41 лв. 150.56 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 125.70 лв. 133.00 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 143.79 лв. 150.94 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 160.59 лв. 167.66 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 213.86 лв. 220.93 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Ламинирано 3,3,1 Бяло 4 мм лв,/м2 157.85 лв. 164.92 лв.
Ламинирано 3,3,1 Бяло 5 мм лв,/м2 167.66 лв. 174.88 лв.
Ламинирано 3,3,1 Бяло 6 мм лв,/м2 173.13 лв. 180.35 лв.
Ламинирано 3,3,1 Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 164.92 лв. 172.06 лв.
Ламинирано 3,3,1 Четири сезона 4мм лв,/м2 175.79 лв. 183.08 лв.
Ламинирано 3,3,1 Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 179.82 лв. 187.04 лв.
Ламинирано 3,3,1 Синьо 4 мм лв,/м2 179.82 лв. 187.04 лв.
Ламинирано 3,3,1 Химичен мат 4мм лв,/м2 192.89 лв. 200.26 лв.
Ламинирано 3,3,1 Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 243.28 лв. 250.65 лв.
Ламинирано 3,3,1 Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 261.29 лв. 268.58 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 183.77 лв. 191.22 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 201.93 лв. 208.92 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 217.51 лв. 224.66 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 268.58 лв. 275.88 лв.
Ламинирано 3,3,1 Ламинирано 3,3,1 лв,/м2 270.33 лв. 277.63 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36 мм
Ламинирано 4,4,1 Бяло 4 мм лв,/м2 166.59 лв. 173.89 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бяло 5 мм лв,/м2 176.55 лв. 183.77 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бяло 6 мм лв,/м2 182.17 лв. 189.39 лв.
Ламинирано 4,4,1 Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 173.89 лв. 181.03 лв.
Ламинирано 4,4,1 Четири сезона 4мм лв,/м2 182.17 лв. 189.39 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 188.33 лв. 197.37 лв.
Ламинирано 4,4,1 Синьо 4 мм лв,/м2 188.33 лв. 186.88 лв.
Ламинирано 4,4,1 Химичен мат 4мм лв,/м2 200.79 лв. 208.16 лв.
Ламинирано 4,4,1 Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 251.64 лв. 258.55 лв.
Ламинирано 4,4,1 Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 268.13 лв. 275.12 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 191.75 лв. 198.97 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 209.76 лв. 217.13 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 228.08 лв. 235.07 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 276.64 лв. 283.71 лв.
Ламинирано 4,4,1 Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 299.14 лв. 306.43 лв.
ТРОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
32-36 мм 38-44 мм
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 107.77 лв. 121.90 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 117.34 лв. 131.86 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 123.04 лв. 137.10 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 116.13 лв. 130.57 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона  4 мм лв,/м2 125.32 лв. 139.69 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 126.24 лв. 140.75 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 126.24 лв. 140.75 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 142.35 лв. 156.86 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм лв,/м2 189.39 лв. 203.60 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 209.53 лв. 223.74 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 127.91 лв. 142.35 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 146.15 лв. 160.59 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 163.93 лв. 178.37 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 236.28 лв. 250.65 лв.
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
32-36 мм 38-44 мм
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 130.87 лв. 145.46 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 136.34 лв. 150.63 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 139.69 лв. 154.36 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 139.69 лв. 154.36 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 156.41 лв. 171.23 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм лв,/м2 198.28 лв. 212.57 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 218.04 лв. 232.56 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 149.72 лв. 163.93 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 167.66 лв. 182.17 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 188.71 лв. 203.15 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 250.65 лв. 265.01 лв.
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
32-36 мм 38-44 мм
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 139.00 лв. 153.52 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 144.40 лв. 158.92 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 150.71 лв. 165.30 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 150.71 лв. 165.30 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 165.76 лв. 180.35 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 148.66 лв. 162.94 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 168.57 лв. 183.08 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 196.76 лв. 211.28 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 261.29 лв. 275.88 лв.
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
32-36 мм 38-44 мм
Ка 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 140.75 лв. 154.81 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 130.87 лв. 145.46 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 136.34 лв. 150.63 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 139.69 лв. 154.36 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 139.69 лв. 154.36 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 156.86 лв. 171.23 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 149.72 лв. 163.93 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 167.66 лв. 182.17 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 188.71 лв. 203.15 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 250.65 лв. 265.01 лв.
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
32-36 мм 38-44 мм
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 178.37 лв. 192.89 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 187.72 лв. 202.16 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 192.96 лв. 207.63 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв,/м2 183.24 лв. 197.83 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 191.37 лв. 205.58 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 199.42 лв. 213.86 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 199.42 лв. 213.86 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 205.43 лв. 219.87 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм лв,/м2 280.74 лв. 295.11 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 280.74 лв. 295.11 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 180.50 лв. 194.94 лв.
Ламинирано 3.3.1 Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе 199.42 лв. 213.86 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 245.48 лв. 259.84 лв.
Ламинирано 3.3.1 Орнамент/чешки 4мм бронзе 283.40 лв. 297.84 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 288.12 лв. 302.56 лв.
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
32-36 мм 38-44 мм
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 207.25 лв. 221.69 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 212.27 лв. 226.40 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 217.51 лв. 232.10 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв,/м2 210.29 лв. 224.66 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 218.50 лв. 232.86 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 226.40 лв. 240.92 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 226.40 лв. 240.92 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 232.56 лв. 246.85 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм лв,/м2 304.91 лв. 319.35 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 304.91 лв. 319.35 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 209.84 лв. 224.58 лв.
Ламинирано 4.4.1 Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе 227.09 лв. 241.53 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 254.07 лв. 268.58 лв.
Ламинирано 4.4.1 Орнамент/чешки 4мм бронзе 310.23 лв. 324.67 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 324.44 лв. 338.73 лв.
Вид  Мярка: Цена Цена Цена
16мм-24мм 26 мм – 32мм 32мм – 44мм
Пълнене с аргон лв,/м2 5.02 лв. 7.30 лв. 10.03 лв.
Вид Мярка: Цена
Златен растер/ бял растер лв,/л,м, 36.40 лв.

Цените са крайни с включен ДДС.

Към тях са включени отстъпки: 20% + 5% за авансово плащане на цялата сума.
Посочените цени важат при поръчка на дограма.

Забележки:

1.Стъклопакет без монтаж, се изработва по размери на клиента

2.Стъклопакети под 0,4 кв.м се калкулират на 0,4 кв.м

3.Стъклопакет над 3м2 се оскъпява с 20%.

4.Стъклопакет с неправилна форма се оскъпява с 20%.

5.Стъклопакет с овална или кръгла форма се оскъпява с 50%.

6.В приложената ценова листа са поместени само част от възможните комбинации от стъкла. В случай, че търсената комбинация не в включена в ценовата листа, цената се формира след предварително запитване.

7. Посочените цени важат при поръчка на дограма.

*в границите на гр.София, София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област се заплаща 36 лв. за транспорт
*извън рамките на София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област таксата за транспорт е 1,20 лв. на километър