Стъклопакети Цени

Цените са крайни с включен ДДС. Към тях са включени отстъпки: 35% + 5% за плащане в брой.
Посочените цени важат при поръчка на дограма.

ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА
Флоат 4мм 5мм 6мм 8мм 10мм Мярка: Цена:
Бяло 4 мм лв,/м2 16,30 лв.
Бяло 5 мм лв,/м2 23,84 лв.
Бяло 6 мм лв,/м2 29,64 лв.
Бяло 8 мм лв,/м2 51,56 лв.
Бяло 10 мм лв,/м2 66,13 лв.
Бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 35,38 лв.
Синьо 4 мм лв,/м2 35,94 лв.
Отражателни стъкла 4мм    
Стопсол  4 мм /клиър/ лв,/м2 55,82 лв.
Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 60,33 лв.
Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 79,66 лв.
Ламинирани стъкла     
Бяло 3,3,1 лв,/м2 67,68 лв.
Бяло 4,4,1 лв,/м2 74,90 лв.
Бяло 5,5,1 лв,/м2 96,89 лв.
Орнаментни стъкла 4 мм    
Огледало 4 мм лв,/м2 35,94 лв.
Химически мат 4 мм лв,/м2 50,57 лв.
Хармония бронзе лв,/м2 79,04 лв.
Лава бронзе лв,/м2 79,04 лв.
Маслина бронзе лв,/м2 79,04 лв.
Флора бронзе лв,/м2 79,04 лв.
Делта 2 бронзе лв,/м2 35,20 лв.
Килим бял лв,/м2 57,06 лв.
Маслина бяла лв,/м2 57,06 лв.
Дамла бял лв,/м2 57,06 лв.
Хасир бял лв,/м2 57,06 лв.
Хармония бяла лв,/м2 57,06 лв.
Диагонал бял лв,/м2 57,06 лв.
Лава бяла лв,/м2 57,06 лв.
Бамбук бял лв,/м2 57,06 лв.
Флора бяла лв,/м2 57,06 лв.
Меркан бял лв,/м2 57,06 лв.
Пролет бяла лв,/м2 57,06 лв.
Сталактит бял лв,/м2 57,06 лв.
Делта 2 бяла лв,/м2 27,85 лв.
Вулкан бял лв,/м2 57,06 лв.
Точка лв,/м2 57,06 лв.
ДВОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 36,12 лв. 39,95 лв.
Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 40,88 лв. 44,83 лв.
Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 42,36 лв. 46,25 лв.
Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 46,50 лв. 50,33 лв.
Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 46,50 лв. 50,33 лв.
Бяло 4 мм Стопсол  4 мм / клиър / лв,/м2 76,01 лв. 79,84 лв.
Бяло 4 мм Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 76,94 лв. 80,83 лв.
Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 85,83 лв. 89,72 лв.
Бяло 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 50,64 лв. 54,46 лв.
Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 58,05 лв. 62,00 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 46,50 лв. 50,33 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 56,19 лв. 60,02 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 69,78 лв. 73,67 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 94,60 лв. 98,49 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Бяло 5 мм Бяло 5 мм лв,/м2 48,47 лв. 52,43 лв.
Бяло 5 мм Бяло 6 мм лв,/м2 49,21 лв. 53,17 лв.
Бяло 5 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 51,62 лв. 55,58 лв.
Бяло 5 мм Синьо 4 мм лв,/м2 52,18 лв. 56,07 лв.
Бяло 5 мм Стопсол  4 мм / клиър / лв,/м2 80,34 лв. 84,17 лв.
Бяло 5 мм Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 86,82 лв. 90,65 лв.
Бяло 5 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 94,60 лв. 98,49 лв.
Бяло 5 мм Огледало 4 мм лв,/м2 56,07 лв. 59,96 лв.
Бяло 5 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 61,50 лв. 65,52 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 54,15 лв. 58,05 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 63,91 лв. 67,74 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 77,06 лв. 81,08 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 99,79 лв. 103,55 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Ка стъкло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 41,80 лв. 45,76 лв.
Ка стъкло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 46,50 лв. 50,33 лв.
Ка стъкло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 49,21 лв. 53,17 лв.
Ка стъкло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 52,18 лв. 56,07 лв.
Ка стъкло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 52,18 лв. 56,07 лв.
Ка стъкло 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 56,07 лв. 59,96 лв.
Ка стъкло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 61,50 лв. 65,52 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 54,15 лв. 58,05 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 63,91 лв. 67,74 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 77,06 лв. 81,08 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 99,79 лв. 103,55 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Четири сезона  4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 46,74 лв. 50,64 лв.
Четири сезона  4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 50,26 лв. 54,15 лв.
Четири сезона  4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 53,04 лв. 56,87 лв.
Четири сезона  4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 60,76 лв. 64,71 лв.
Четири сезона  4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 64,22 лв. 68,17 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 57,49 лв. 61,32 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 67,18 лв. 71,14 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 79,04 лв. 82,93 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 105,04 лв. 108,99 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Огледало 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 58,91 лв. 62,74 лв.
Огледало 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 63,29 лв. 67,18 лв.
Огледало 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 63,29 лв. 67,18 лв.
Огледало 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 66,94 лв. 70,70 лв.
Огледало 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 70,02 лв. 73,98 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 65,27 лв. 69,10 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 74,96 лв. 78,92 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 83,67 лв. 87,62 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 111,95 лв. 115,84 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Химичен мат 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 62,24 лв. 66,20 лв.
Химичен мат 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 66,20 лв. 70,02 лв.
Химичен мат 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 66,20 лв. 70,02 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол 4мм / клиър / лв,/м2 92,93 лв. 96,89 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм лв,/м2 99,79 лв. 103,55 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол синьо 4мм лв,/м2 112,63 лв. 116,46 лв.
Химичен мат 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 77,43 лв. 81,32 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 67,93 лв. 71,88 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 77,68 лв. 81,51 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 86,70 лв. 90,53 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 115,47 лв. 119,36 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Ламинирано 3,3,1 Бяло 4 мм лв,/м2 85,22 лв. 89,11 лв.
Ламинирано 3,3,1 Бяло 5 мм лв,/м2 90,53 лв. 94,48 лв.
Ламинирано 3,3,1 Бяло 6 мм лв,/м2 93,43 лв. 97,38 лв.
Ламинирано 3,3,1 Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 89,11 лв. 92,93 лв.
Ламинирано 3,3,1 Високоенергийно 4мм лв,/м2 114,30 лв. 118,25 лв.
Ламинирано 3,3,1 Четири сезона 4мм лв,/м2 94,91 лв. 98,86 лв.
Ламинирано 3,3,1 Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 97,07 лв. 101,02 лв.
Ламинирано 3,3,1 Синьо 4 мм лв,/м2 97,07 лв. 101,02 лв.
Ламинирано 3,3,1 Химичен мат 4мм лв,/м2 104,17 лв. 108,12 лв.
Ламинирано 3,3,1 Стопсол  4 мм / клиър / лв,/м2 124,12 лв. 128,07 лв.
Ламинирано 3,3,1 Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 131,34 лв. 135,29 лв.
Ламинирано 3,3,1 Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 141,16 лв. 145,11 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 99,29 лв. 103,25 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 108,99 лв. 112,88 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 117,45 лв. 121,34 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 145,11 лв. 149,00 лв.
Ламинирано 3,3,1 Ламинирано 3,3,1 лв,/м2 146,04 лв. 149,93 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36 мм
Ламинирано 4,4,1 Бяло 4 мм лв,/м2 89,97 лв. 93,92 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бяло 5 мм лв,/м2 95,40 лв. 99,29 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бяло 6 мм лв,/м2 98,37 лв. 102,26 лв.
Ламинирано 4,4,1 Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 93,92 лв. 97,75 лв.
Ламинирано 4,4,1 Високоенергийно 4мм лв,/м2 117,82 лв. 121,71 лв.
Ламинирано 4,4,1 Четири сезона 4мм лв,/м2 98,37 лв. 102,26 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 101,70 лв. 106,64 лв.
Ламинирано 4,4,1 Синьо 4 мм лв,/м2 101,70 лв. 100,90 лв.
Ламинирано 4,4,1 Химичен мат 4мм лв,/м2 108,49 лв. 112,45 лв.
Ламинирано 4,4,1 Стопсол  4 мм / клиър / лв,/м2 128,87 лв. 132,76 лв.
Ламинирано 4,4,1 Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 135,85 лв. 139,68 лв.
Ламинирано 4,4,1 Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 144,80 лв. 148,69 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 103,55 лв. 107,51 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 113,31 лв. 117,26 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 123,13 лв. 126,96 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 149,44 лв. 153,26 лв.
Ламинирано 4,4,1 Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 161,60 лв. 165,49 лв.
ТРОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 58,17 лв. 65,83 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 63,42 лв. 71,20 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 66,38 лв. 74,10 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 62,74 лв. 70,52 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Високоенергийно 4 мм лв,/м2 87,07 лв. 94,91 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона  4 мм лв,/м2 67,68 лв. 75,46 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 68,17 лв. 76,01 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 68,17 лв. 76,01 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 76,94 лв. 84,66 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол 4мм / клиър / лв,/м2 95,40 лв. 103,25 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 102,26 лв. 109,98 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 113,13 лв. 120,84 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 69,10 лв. 76,94 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 78,92 лв. 86,70 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 88,55 лв. 96,39 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 127,58 лв. 135,29 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 70,70 лв. 78,55 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 73,61 лв. 81,39 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 75,46 лв. 83,30 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 75,46 лв. 83,30 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 84,47 лв. 92,50 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол 4мм / клиър / лв,/м2 100,28 лв. 108,12 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 107,07 лв. 114,86 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 117,82 лв. 125,60 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 80,83 лв. 88,55 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 90,53 лв. 98,37 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 101,89 лв. 109,73 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 135,29 лв. 143,14 лв.
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 75,09 лв. 82,87 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 78,05 лв. 85,83 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 81,45 лв. 89,29 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 81,45 лв. 89,29 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 89,54 лв. 97,38 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 80,34 лв. 88,06 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 91,02 лв. 98,86 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 106,33 лв. 114,11 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 141,16 лв. 149,00 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ка 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 76,01 лв. 83,67 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 70,70 лв. 78,55 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 73,61 лв. 81,39 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Високоенергийно 4 мм лв,/м2 95,40 лв. 103,25 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 75,46 лв. 83,30 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 75,46 лв. 83,30 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 84,66 лв. 92,50 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 80,83 лв. 88,55 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 90,53 лв. 98,37 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 101,89 лв. 109,73 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 135,29 лв. 143,14 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 96,39 лв. 104,17 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 101,39 лв. 109,17 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 104,23 лв. 112,20 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв,/м2 98,99 лв. 106,77 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Високоенергийно 4 мм лв,/м2 123,87 лв. 95,59 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 103,31 лв. 111,03 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 107,69 лв. 115,47 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 107,69 лв. 115,47 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 110,96 лв. 118,81 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол 4мм – клиър лв,/м2 120,84 лв. 128,63 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 151,60 лв. 159,38 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 151,60 лв. 159,38 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 97,50 лв. 105,28 лв.
Ламинирано 3.3.1   Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе   107,69 лв. 115,47 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 132,58 лв. 140,30 лв.
Ламинирано 3.3.1   Орнамент/чешки 4мм бронзе   153,14 лв. 160,92 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 155,67 лв. 163,45 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 111,95 лв. 119,73 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 114,61 лв. 122,33 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 117,45 лв. 125,29 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв,/м2 113,50 лв. 121,34 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Високоенергийно 4 мм лв,/м2 135,54 лв. 143,32 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 118,00 лв. 125,72 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 122,33 лв. 130,17 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 122,33 лв. 130,17 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 125,60 лв. 133,38 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол 4мм – клиър лв,/м2 135,54 лв. 143,32 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 164,69 лв. 172,47 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 164,69 лв. 172,47 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 113,37 лв. 121,28 лв.
Ламинирано 4.4.1   Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе   122,70 лв. 130,42 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 137,27 лв. 145,11 лв.
Ламинирано 4.4.1   Орнамент/чешки 4мм бронзе   167,59 лв. 175,43 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 175,25 лв. 182,97 лв.

 

Вид  Мярка: Цена Цена Цена
    16мм-24мм 26 мм – 32мм 32мм – 44мм
Пълнене с аргон лв,/м2 4,88 лв. 6,42 лв. 9,82 лв.
Вид Мярка: Цена
Златен растер/ бял растер лв,/л,м, 24,33 лв.

 

Забележки:

1.Стъклопакети под 0,4 кв.м се калкулират на 0,4 кв.м
2.Стъклопакет над 3м2 се оскъпява с 10%.
3.Стъклопакет с неправилна форма се оскъпява с 10%.
4.Стъклопакет с овална или кръгла форма се оскъпява с 20%.
5.В приложената ценова листа са поместени само част от възможните комбинации от стъкла В случай,че търсената комбинация не в включена в ценовата листа,цената се формира след предварително запитване
6. Посочените цени важът при поръчка на дограма.
*в границите на гр.София, София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област се заплаща 30 лв. за транспорт
*извън рамките на София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област таксата за транспорт е 1 лв. на километър