Стъклопакети Цени

Цените са крайни с включен ДДС. Към тях са включени отстъпки: 40% + 5% за плащане в брой.
Посочените цени важат при поръчка на дограма.

ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА
Флоат 4мм 5мм 6мм 8мм 10мм Мярка: Цена:
Бяло 4 мм лв,/м2 15,05 лв.
Бяло 5 мм лв,/м2 22,00 лв.
Бяло 6 мм лв,/м2 27,36 лв.
Бяло 8 мм лв,/м2 47,60 лв.
Бяло 10 мм лв,/м2 61,05 лв.
Бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 32,66 лв.
Синьо 4 мм лв,/м2 33,17 лв.
Отражателни стъкла 4мм    
Стопсол  4 мм /клиър/ лв,/м2 51,53 лв.
Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 55,69 лв.
Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 73,53 лв.
Ламинирани стъкла     
Бяло 3,3,1 лв,/м2 62,47 лв.
Бяло 4,4,1 лв,/м2 69,14 лв.
Бяло 5,5,1 лв,/м2 89,43 лв.
Орнаментни стъкла 4 мм   0,00 лв.
Огледало 4 мм лв,/м2 33,17 лв.
Химически мат 4 мм лв,/м2 46,68 лв.
Хармония бронзе лв,/м2 72,96 лв.
Лава бронзе лв,/м2 72,96 лв.
Маслина бронзе лв,/м2 72,96 лв.
Флора бронзе лв,/м2 72,96 лв.
Делта 2 бронзе лв,/м2 32,49 лв.
Килим бял лв,/м2 52,67 лв.
Маслина бяла лв,/м2 52,67 лв.
Дамла бял лв,/м2 52,67 лв.
Хасир бял лв,/м2 52,67 лв.
Хармония бяла лв,/м2 52,67 лв.
Диагонал бял лв,/м2 52,67 лв.
Лава бяла лв,/м2 52,67 лв.
Бамбук бял лв,/м2 52,67 лв.
Флора бяла лв,/м2 52,67 лв.
Меркан бял лв,/м2 52,67 лв.
Пролет бяла лв,/м2 52,67 лв.
Сталактит бял лв,/м2 52,67 лв.
Делта 2 бяла лв,/м2 25,71 лв.
Вулкан бял лв,/м2 52,67 лв.
Точка лв,/м2 52,67 лв.
ДВОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 33,35 лв. 36,88 лв.
Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 37,73 лв. 41,38 лв.
Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 39,10 лв. 42,69 лв.
Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 42,92 лв. 46,46 лв.
Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 42,92 лв. 46,46 лв.
Бяло 4 мм Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 71,02 лв. 74,61 лв.
Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 79,23 лв. 82,82 лв.
Бяло 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 46,74 лв. 50,27 лв.
Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 53,58 лв. 57,23 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 42,92 лв. 46,46 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 51,87 лв. 55,40 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 64,41 лв. 68,00 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 87,32 лв. 90,92 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Бяло 5 мм Бяло 5 мм лв,/м2 44,75 лв. 48,39 лв.
Бяло 5 мм Бяло 6 мм лв,/м2 45,43 лв. 49,08 лв.
Бяло 5 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 47,65 лв. 51,30 лв.
Бяло 5 мм Синьо 4 мм лв,/м2 48,17 лв. 51,76 лв.
Бяло 5 мм Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 80,14 лв. 83,68 лв.
Бяло 5 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 87,32 лв. 90,92 лв.
Бяло 5 мм Огледало 4 мм лв,/м2 51,76 лв. 55,35 лв.
Бяло 5 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 56,77 лв. 60,48 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 49,99 лв. 53,58 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 59,00 лв. 62,53 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 71,14 лв. 74,84 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 92,11 лв. 95,59 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Ка стъкло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 38,59 лв. 42,24 лв.
Ка стъкло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 42,92 лв. 46,46 лв.
Ка стъкло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 45,43 лв. 49,08 лв.
Ка стъкло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 48,17 лв. 51,76 лв.
Ка стъкло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 48,17 лв. 51,76 лв.
Ка стъкло 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 51,76 лв. 55,35 лв.
Ка стъкло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 56,77 лв. 60,48 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 49,99 лв. 53,58 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 59,00 лв. 62,53 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 71,14 лв. 74,84 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 92,11 лв. 95,59 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Четири сезона  4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 43,15 лв. 46,74 лв.
Четири сезона  4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 46,40 лв. 49,99 лв.
Четири сезона  4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 48,96 лв. 52,50 лв.
Четири сезона  4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 56,09 лв. 59,74 лв.
Четири сезона  4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 59,28 лв. 62,93 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 53,07 лв. 56,60 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 62,02 лв. 65,66 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 72,96 лв. 76,55 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 96,96 лв. 100,61 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Огледало 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 54,38 лв. 57,91 лв.
Огледало 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 58,43 лв. 62,02 лв.
Огледало 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 58,43 лв. 62,02 лв.
Огледало 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 61,79 лв. 65,27 лв.
Огледало 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 64,64 лв. 68,29 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 60,25 лв. 63,78 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 69,20 лв. 72,85 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 77,24 лв. 80,88 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 103,34 лв. 106,93 лв.
  
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Химичен мат 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 57,46 лв. 61,10 лв.
Химичен мат 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 61,10 лв. 64,64 лв.
Химичен мат 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 61,10 лв. 64,64 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм лв,/м2 92,11 лв. 95,59 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол синьо 4мм лв,/м2 103,97 лв. 107,50 лв.
Химичен мат 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 71,48 лв. 75,07 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 62,70 лв. 66,35 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 71,71 лв. 75,24 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 80,03 лв. 83,56 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 106,59 лв. 110,18 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Ламинирано 3,3,1 Бяло 4 мм лв,/м2 78,66 лв. 82,25 лв.
Ламинирано 3,3,1 Бяло 5 мм лв,/м2 83,56 лв. 87,21 лв.
Ламинирано 3,3,1 Бяло 6 мм лв,/м2 86,24 лв. 89,89 лв.
Ламинирано 3,3,1 Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 82,25 лв. 85,79 лв.
Ламинирано 3,3,1 Високоенергийно 4мм лв,/м2 105,51 лв. 109,16 лв.
Ламинирано 3,3,1 Четири сезона 4мм лв,/м2 87,61 лв. 91,26 лв.
Ламинирано 3,3,1 Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 89,60 лв. 93,25 лв.
Ламинирано 3,3,1 Синьо 4 мм лв,/м2 89,60 лв. 93,25 лв.
Ламинирано 3,3,1 Химичен мат 4мм лв,/м2 96,16 лв. 99,81 лв.
Ламинирано 3,3,1 Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 121,24 лв. 124,89 лв.
Ламинирано 3,3,1 Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 130,30 лв. 133,95 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 91,66 лв. 95,30 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 100,61 лв. 104,20 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 108,41 лв. 112,01 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 133,95 лв. 137,54 лв.
Ламинирано 3,3,1 Ламинирано 3,3,1 лв,/м2 134,81 лв. 138,40 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36 мм
Ламинирано 4,4,1 Бяло 4 мм лв,/м2 83,05 лв. 86,70 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бяло 5 мм лв,/м2 88,07 лв. 91,66 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бяло 6 мм лв,/м2 90,80 лв. 94,39 лв.
Ламинирано 4,4,1 Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 86,70 лв. 90,23 лв.
Ламинирано 4,4,1 Високоенергийно 4мм лв,/м2 108,76 лв. 112,35 лв.
Ламинирано 4,4,1 Четири сезона 4мм лв,/м2 90,80 лв. 94,39 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 93,88 лв. 98,44 лв.
Ламинирано 4,4,1 Синьо 4 мм лв,/м2 93,88 лв. 93,14 лв.
Ламинирано 4,4,1 Химичен мат 4мм лв,/м2 100,15 лв. 103,80 лв.
Ламинирано 4,4,1 Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 125,40 лв. 128,93 лв.
Ламинирано 4,4,1 Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 133,67 лв. 137,26 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 95,59 лв. 99,24 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 104,60 лв. 108,24 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 113,66 лв. 117,19 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 137,94 лв. 141,47 лв.
Ламинирано 4,4,1 Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 149,17 лв. 152,76 лв.
ТРОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 53,69 лв. 60,76 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 58,54 лв. 65,72 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 61,28 лв. 68,40 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 57,91 лв. 65,09 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Високоенергийно 4 мм лв,/м2 80,37 лв. 87,61 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона  4 мм лв,/м2 62,47 лв. 69,65 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 62,93 лв. 70,17 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 62,93 лв. 70,17 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 71,02 лв. 78,15 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 94,39 лв. 101,52 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 104,42 лв. 111,55 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 63,78 лв. 71,02 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 72,85 лв. 80,03 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 81,74 лв. 88,98 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 117,76 лв. 124,89 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 65,27 лв. 72,50 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 67,94 лв. 75,13 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 69,65 лв. 76,89 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 69,65 лв. 76,89 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 77,98 лв. 85,39 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол 4мм / клиър / лв,/м2 92,57 лв. 99,81 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 98,84 лв. 106,02 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 108,76 лв. 115,94 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 74,61 лв. 81,74 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 83,56 лв. 90,80 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 94,05 лв. 101,29 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 124,89 лв. 132,13 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 69,31 лв. 76,49 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 72,05 лв. 79,23 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 75,18 лв. 82,42 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 75,18 лв. 82,42 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 82,65 лв. 89,89 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 74,16 лв. 81,28 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 84,02 лв. 91,26 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 98,15 лв. 105,34 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 130,30 лв. 137,54 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ка 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 70,17 лв. 77,24 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 65,27 лв. 72,50 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 67,94 лв. 75,13 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Високоенергийно 4 мм лв,/м2 88,07 лв. 95,30 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 69,65 лв. 76,89 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 69,65 лв. 76,89 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 78,15 лв. 85,39 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 74,61 лв. 81,74 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 83,56 лв. 90,80 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 94,05 лв. 101,29 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 124,89 лв. 132,13 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 88,98 лв. 96,16 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 93,59 лв. 100,78 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 96,22 лв. 103,57 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв,/м2 91,37 лв. 98,55 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Високоенергийно 4 мм лв,/м2 114,34 лв. 88,24 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 95,36 лв. 102,49 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 99,41 лв. 106,59 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 99,41 лв. 106,59 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 102,43 лв. 109,67 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 139,94 лв. 147,12 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 139,94 лв. 147,12 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 90,00 лв. 97,19 лв.
Ламинирано 3.3.1   Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе   99,41 лв. 106,59 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 122,38 лв. 129,50 лв.
Ламинирано 3.3.1   Орнамент/чешки 4мм бронзе   141,36 лв. 148,54 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 143,70 лв. 150,88 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 103,34 лв. 110,52 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 105,79 лв. 112,92 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 108,41 лв. 115,65 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв,/м2 104,77 лв. 112,01 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Високоенергийно 4 мм лв,/м2 125,12 лв. 132,30 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 108,93 лв. 116,05 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 112,92 лв. 120,16 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 112,92 лв. 120,16 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 115,94 лв. 123,12 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 152,02 лв. 159,20 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 152,02 лв. 159,20 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 104,65 лв. 111,95 лв.
Ламинирано 4.4.1   Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе   113,26 лв. 120,38 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 126,71 лв. 133,95 лв.
Ламинирано 4.4.1   Орнамент/чешки 4мм бронзе   154,70 лв. 161,94 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 161,77 лв. 168,89 лв.

 

Вид  Мярка: Цена Цена Цена
    16мм-24мм 26 мм – 32мм 32мм – 44мм
Пълнене с аргон лв,/м2 4,50лв 5,93лв 9,06лв

 

Вид Мярка: Цена
Златен растер/ бял растер лв,/л,м, 22,46лв

Цените са крайни с включен ДДС. Към тях са включени отстъпки: 40% + 5% за авансово плащане на цялата сума.
Посочените цени важат при поръчка на дограма.

Забележки:

1.Стъклопакет без монтаж, се изработва по размери на клиента

2.Стъклопакети под 0,4 кв.м се калкулират на 0,4 кв.м

3.Стъклопакет над 3м2 се оскъпява с 10%.

4.Стъклопакет с неправилна форма се оскъпява с 10%.

5.Стъклопакет с овална или кръгла форма се оскъпява с 20%.

6.В приложената ценова листа са поместени само част от възможните комбинации от стъкла В случай,че търсената комбинация не в включена в ценовата листа,цената се формира след предварително запитване

7. Посочените цени важът при поръчка на дограма.

*в границите на гр.София, София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област се заплаща 30 лв. за транспорт
*извън рамките на София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област таксата за транспорт е 1 лв. на километър