Изберете страница

Стъклопакети Цени

ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА
Флоат 4мм 5мм 6мм 8мм 10мм Мярка: Цена:
Бяло 4 мм лв,/м2 17,56 лв.
Бяло 5 мм лв,/м2 25,67 лв.
Бяло 6 мм лв,/м2 31,92 лв.
Бяло 8 мм лв,/м2 55,53 лв.
Бяло 10 мм лв,/м2 71,22 лв.
Бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 38,10 лв.
Синьо 4 мм лв,/м2 38,70 лв.
Отражателни стъкла 4мм    
Стопсол  4 мм /клиър/ лв,/м2 60,12 лв.
Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 64,97 лв.
Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 85,79 лв.
Ламинирани стъкла     
Бяло 3,3,1 лв,/м2 72,88 лв.
Бяло 4,4,1 лв,/м2 80,66 лв.
Бяло 5,5,1 лв,/м2 104,34 лв.
Орнаментни стъкла 4 мм    
Огледало 4 мм лв,/м2 38,70 лв.
Химически мат 4 мм лв,/м2 54,46 лв.
Хармония бронзе лв,/м2 85,12 лв.
Лава бронзе лв,/м2 85,12 лв.
Маслина бронзе лв,/м2 85,12 лв.
Флора бронзе лв,/м2 85,12 лв.
Делта 2 бронзе лв,/м2 37,91 лв.
Килим бял лв,/м2 61,45 лв.
Маслина бяла лв,/м2 61,45 лв.
Дамла бял лв,/м2 61,45 лв.
Хасир бял лв,/м2 61,45 лв.
Хармония бяла лв,/м2 61,45 лв.
Диагонал бял лв,/м2 61,45 лв.
Лава бяла лв,/м2 61,45 лв.
Бамбук бял лв,/м2 61,45 лв.
Флора бяла лв,/м2 61,45 лв.
Меркан бял лв,/м2 61,45 лв.
Пролет бяла лв,/м2 61,45 лв.
Сталактит бял лв,/м2 61,45 лв.
Делта 2 бяла лв,/м2 29,99 лв.
Вулкан бял лв,/м2 61,45 лв.
Точка лв,/м2 61,45 лв.
ДВОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 38,90 лв. 43,03 лв.
Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 44,02 лв. 48,28 лв.
Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 45,62 лв. 49,81 лв.
Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 50,07 лв. 54,20 лв.
Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 50,07 лв. 54,20 лв.
Бяло 4 мм Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 82,86 лв. 87,05 лв.
Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 92,44 лв. 96,62 лв.
Бяло 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 54,53 лв. 58,65 лв.
Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 62,51 лв. 66,77 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 50,07 лв. 54,20 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 60,52 лв. 64,64 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 75,15 лв. 79,33 лв.
Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 101,88 лв. 106,07 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Бяло 5 мм Бяло 5 мм лв,/м2 52,20 лв. 56,46 лв.
Бяло 5 мм Бяло 6 мм лв,/м2 53,00 лв. 57,26 лв.
Бяло 5 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 55,59 лв. 59,85 лв.
Бяло 5 мм Синьо 4 мм лв,/м2 56,19 лв. 60,38 лв.
Бяло 5 мм Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 93,50 лв. 97,62 лв.
Бяло 5 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 101,88 лв. 106,07 лв.
Бяло 5 мм Огледало 4 мм лв,/м2 60,38 лв. 64,57 лв.
Бяло 5 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 66,23 лв. 70,56 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 58,32 лв. 62,51 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 68,83 лв. 72,95 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 82,99 лв. 87,31 лв.
Бяло 5 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 107,46 лв. 111,52 лв.
         
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Ка стъкло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 45,02 лв. 49,28 лв.
Ка стъкло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 50,07 лв. 54,20 лв.
Ка стъкло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 53,00 лв. 57,26 лв.
Ка стъкло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 56,19 лв. 60,38 лв.
Ка стъкло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 56,19 лв. 60,38 лв.
Ка стъкло 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 60,38 лв. 64,57 лв.
Ка стъкло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 66,23 лв. 70,56 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 58,32 лв. 62,51 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 68,83 лв. 72,95 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 82,99 лв. 87,31 лв.
Ка стъкло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 107,46 лв. 111,52 лв.
         
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Четири сезона  4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 50,34 лв. 54,53 лв.
Четири сезона  4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 54,13 лв. 58,32 лв.
Четири сезона  4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 57,12 лв. 61,25 лв.
Четири сезона  4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 65,44 лв. 69,69 лв.
Четири сезона  4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 69,16 лв. 73,42 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 61,91 лв. 66,03 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 72,35 лв. 76,61 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 85,12 лв. 89,31 лв.
Четири сезона  4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 113,12 лв. 117,37 лв.
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Огледало 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 63,44 лв. 67,56 лв.
Огледало 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 68,16 лв. 72,35 лв.
Огледало 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 68,16 лв. 72,35 лв.
Огледало 4 мм Огледало 4 мм лв,/м2 72,09 лв. 76,14 лв.
Огледало 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 75,41 лв. 79,67 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 70,29 лв. 74,41 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 80,73 лв. 84,99 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 90,11 лв. 94,36 лв.
Огледало 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 120,56 лв. 124,75 лв.
          
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Химичен мат 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 67,03 лв. 71,29 лв.
Химичен мат 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 71,29 лв. 75,41 лв.
Химичен мат 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 71,29 лв. 75,41 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм лв,/м2 107,46 лв. 111,52 лв.
Химичен мат 4 мм Стопсол синьо 4мм лв,/м2 121,30 лв. 125,42 лв.
Химичен мат 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 83,39 лв. 87,58 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 73,15 лв. 77,41 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 83,66 лв. 87,78 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 93,37 лв. 97,49 лв.
Химичен мат 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 124,36 лв. 128,54 лв.
         
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36мм
Ламинирано 3,3,1 Бяло 4 мм лв,/м2 91,77 лв. 95,96 лв.
Ламинирано 3,3,1 Бяло 5 мм лв,/м2 97,49 лв. 101,75 лв.
Ламинирано 3,3,1 Бяло 6 мм лв,/м2 100,61 лв. 104,87 лв.
Ламинирано 3,3,1 Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 95,96 лв. 100,08 лв.
Ламинирано 3,3,1 Четири сезона 4мм лв,/м2 102,21 лв. 106,47 лв.
Ламинирано 3,3,1 Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 104,54 лв. 108,79 лв.
Ламинирано 3,3,1 Синьо 4 мм лв,/м2 104,54 лв. 108,79 лв.
Ламинирано 3,3,1 Химичен мат 4мм лв,/м2 112,19 лв. 116,44 лв.
Ламинирано 3,3,1 Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 141,45 лв. 145,70 лв.
Ламинирано 3,3,1 Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 152,02 лв. 156,28 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 106,93 лв. 111,19 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 117,37 лв. 121,56 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 126,48 лв. 130,67 лв.
Ламинирано 3,3,1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 156,28 лв. 160,46 лв.
Ламинирано 3,3,1 Ламинирано 3,3,1 лв,/м2 157,27 лв. 161,46 лв.
         
Вид  Вид  Мярка: Цена Цена
      16 мм – 24 мм 26 мм – 36 мм
Ламинирано 4,4,1 Бяло 4 мм лв,/м2 96,89 лв. 101,15 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бяло 5 мм лв,/м2 102,74 лв. 106,93 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бяло 6 мм лв,/м2 105,93 лв. 110,12 лв.
Ламинирано 4,4,1 Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 101,15 лв. 105,27 лв.
Ламинирано 4,4,1 Четири сезона 4мм лв,/м2 105,93 лв. 110,12 лв.
Ламинирано 4,4,1 Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 109,53 лв. 114,85 лв.
Ламинирано 4,4,1 Синьо 4 мм лв,/м2 109,53 лв. 108,66 лв.
Ламинирано 4,4,1 Химичен мат 4мм лв,/м2 116,84 лв. 121,10 лв.
Ламинирано 4,4,1 Стопсол бронзе, зелено, сиво 4 мм лв,/м2 146,30 лв. 150,42 лв.
Ламинирано 4,4,1 Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 155,94 лв. 160,13 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бял лв,/м2 111,52 лв. 115,78 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/румънски 4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 122,03 лв. 126,28 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 132,60 лв. 136,72 лв.
Ламинирано 4,4,1 Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 160,93 лв. 165,05 лв.
Ламинирано 4,4,1 Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 174,03 лв. 178,22 лв.
ТРОЙНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 62,64 лв. 70,89 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 68,30 лв. 76,67 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 71,49 лв. 79,80 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Нискоемисионно 4 мм лв,/м2 67,56 лв. 75,94 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона  4 мм лв,/м2 72,88 лв. 81,26 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 73,42 лв. 81,86 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 73,42 лв. 81,86 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 82,86 лв. 91,17 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 110,12 лв. 118,44 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 121,83 лв. 130,14 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 74,41 лв. 82,86 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 84,99 лв. 93,37 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 95,36 лв. 103,81 лв.
Бяло 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 137,39 лв. 145,70 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 76,14 лв. 84,59 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 79,27 лв. 87,65 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 81,26 лв. 89,71 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 81,26 лв. 89,71 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 90,97 лв. 99,62 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 115,31 лв. 123,69 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 126,88 лв. 135,26 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 87,05 лв. 95,36 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 97,49 лв. 105,93 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 109,73 лв. 118,17 лв.
Бяло 5 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 145,70 лв. 154,15 лв.
           
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 80,86 лв. 89,24 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 84,06 лв. 92,44 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 87,71 лв. 96,16 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 87,71 лв. 96,16 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 96,43 лв. 104,87 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 86,52 лв. 94,83 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 98,02 лв. 106,47 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 114,51 лв. 122,89 лв.
Четири сезона 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 152,02 лв. 160,46 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ка 4 мм Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 81,86 лв. 90,11 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 76,14 лв. 84,59 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 79,27 лв. 87,65 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 81,26 лв. 89,71 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 81,26 лв. 89,71 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 91,17 лв. 99,62 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 87,05 лв. 95,36 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе лв,/м2 97,49 лв. 105,93 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 109,73 лв. 118,17 лв.
Ка 4 мм Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бронзе лв,/м2 145,70 лв. 154,15 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 103,81 112,19 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 109,19 117,57 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 112,25 120,83 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв,/м2 106,60 114,98 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 111,25 119,57 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 115,98 124,36 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 115,98 124,36 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 119,50 127,95 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 163,26 лв. 171,64 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 163,26 лв. 171,64 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 105,00 лв. 113,38 лв.
Ламинирано 3.3.1   Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе   115,98 лв. 124,36 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 142,78 лв. 151,09 лв.
Ламинирано 3.3.1   Орнамент/чешки 4мм бронзе   164,92 лв. 173,30 лв.
Ламинирано 3.3.1 Бяло 4 мм Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 167,65 лв. 176,03 лв.
           
Вид  Вид  Вид  Мярка Цена Цена
        32-36 мм 38-44 мм
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 4 мм лв,/м2 120,56 лв. 128,94 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 5 мм лв,/м2 123,42 лв. 131,74 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бяло 6 мм лв,/м2 126,48 лв. 134,93 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ка 4 мм лв,/м2 122,23 лв. 130,67 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Четири сезона 4мм лв,/м2 127,08 лв. 135,39 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Бронзе, сиво, зелено 4 мм лв,/м2 131,74 лв. 140,18 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Синьо 4 мм лв,/м2 131,74 лв. 140,18 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Химически мат 4 мм лв,/м2 135,26 лв. 143,64 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол бронзе, сиво, зелено 4мм     лв,/м2 177,36 лв. 185,73 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Стопсол синьо 4 мм лв,/м2 177,36 лв. 185,73 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/румън, 4мм Делта 2 бял лв,/м2 122,09 лв. 130,61 лв.
Ламинирано 4.4.1   Орнамент/румън,  4мм Делта 2 бронзе   132,14 лв. 140,45 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Орнамент/чешки 4мм бял лв,/м2 147,83 лв. 156,28 лв.
Ламинирано 4.4.1   Орнамент/чешки 4мм бронзе   180,48 лв. 188,93 лв.
Ламинирано 4.4.1 Бяло 4 мм Ламинирано 4,4,1 лв,/м2 188,73 лв. 197,04 лв.

 

Вид  Мярка: Цена Цена Цена
    16мм-24мм 26 мм – 32мм 32мм – 44мм
Пълнене с аргон лв,/м2 5,25 лв. 6,92 лв. 10,57 лв.
Вид Мярка: Цена
Златен растер/ бял растер лв,/л,м, 26,20 лв.

Цените са крайни с включен ДДС.

Към тях са включени отстъпки: 30% + 5% за авансово плащане на цялата сума.
Посочените цени важат при поръчка на дограма.

Забележки:

1.Стъклопакет без монтаж, се изработва по размери на клиента

2.Стъклопакети под 0,4 кв.м се калкулират на 0,4 кв.м

3.Стъклопакет над 3м2 се оскъпява с 10%.

4.Стъклопакет с неправилна форма се оскъпява с 10%.

5.Стъклопакет с овална или кръгла форма се оскъпява с 20%.

6.В приложената ценова листа са поместени само част от възможните комбинации от стъкла В случай,че търсената комбинация не в включена в ценовата листа,цената се формира след предварително запитване

7. Посочените цени важът при поръчка на дограма.

*в границите на гр.София, София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област се заплаща 30 лв. за транспорт
*извън рамките на София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област таксата за транспорт е 1 лв. на километър