Изберете страница

ЩориЦени

 

ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ МАКСИ

Модели: макси Стандарт и макси Black Out

бяла ламела – код 018 

В/Ш 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 Ш/В
20 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 20,90 лв. 21,85 лв. 22,80 лв. 23,75 лв. 24,70 лв. 25,65 лв. 27,55 лв. 28,50 лв. 29,45 лв. 30,40 лв. 31,35 лв. 32,30 лв. 33,25 лв. 34,20 лв. 35,15 лв. 36,10 лв. 38,00 лв. 38,95 лв. 20
30 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 20,90 лв. 21,85 лв. 23,75 лв. 24,70 лв. 26,60 лв. 27,55 лв. 29,45 лв. 30,40 лв. 31,35 лв. 32,30 лв. 34,20 лв. 35,15 лв. 36,10 лв. 38,00 лв. 38,95 лв. 39,90 лв. 41,80 лв. 42,75 лв. 43,70 лв. 45,60 лв. 30
40 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 20,90 лв. 21,85 лв. 23,75 лв. 24,70 лв. 26,60 лв. 27,55 лв. 30,40 лв. 31,35 лв. 33,25 лв. 34,20 лв. 36,10 лв. 37,05 лв. 38,95 лв. 39,90 лв. 41,80 лв. 43,70 лв. 44,65 лв. 46,55 лв. 47,50 лв. 49,40 лв. 50,35 лв. 53,20 лв. 40
50 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 20,90 лв. 22,80 лв. 24,70 лв. 25,65 лв. 27,55 лв. 29,45 лв. 31,35 лв. 33,25 лв. 35,15 лв. 37,05 лв. 38,95 лв. 39,90 лв. 41,80 лв. 43,70 лв. 45,60 лв. 46,55 лв. 48,45 лв. 50,35 лв. 52,25 лв. 54,15 лв. 55,10 лв. 57,00 лв. 59,85 лв. 50
60 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 22,80 лв. 24,70 лв. 26,60 лв. 28,50 лв. 30,40 лв. 32,30 лв. 34,20 лв. 37,05 лв. 38,95 лв. 40,85 лв. 42,75 лв. 44,65 лв. 46,55 лв. 48,45 лв. 50,35 лв. 52,25 лв. 54,15 лв. 56,05 лв. 57,95 лв. 59,85 лв. 61,75 лв. 63,65 лв. 66,50 лв. 60
70 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 21,85 лв. 24,70 лв. 26,60 лв. 28,50 лв. 31,35 лв. 33,25 лв. 35,15 лв. 38,00 лв. 40,85 лв. 42,75 лв. 44,65 лв. 46,55 лв. 48,45 лв. 51,30 лв. 53,20 лв. 55,10 лв. 57,00 лв. 59,85 лв. 61,75 лв. 63,65 лв. 65,55 лв. 68,40 лв. 70,30 лв. 73,15 лв. 70
80 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 20,90 лв. 23,75 лв. 26,60 лв. 28,50 лв. 31,35 лв. 33,25 лв. 36,10 лв. 38,00 лв. 40,85 лв. 43,70 лв. 46,55 лв. 48,45 лв. 51,30 лв. 53,20 лв. 56,05 лв. 57,95 лв. 60,80 лв. 62,70 лв. 64,60 лв. 67,45 лв. 69,35 лв. 72,20 лв. 74,10 лв. 76,95 лв. 79,80 лв. 80
90 19,95 лв. 19,95 лв. 19,95 лв. 22,80 лв. 25,65 лв. 28,50 лв. 31,35 лв. 33,25 лв. 36,10 лв. 38,95 лв. 41,80 лв. 43,70 лв. 47,50 лв. 50,35 лв. 52,25 лв. 55,10 лв. 57,95 лв. 59,85 лв. 62,70 лв. 65,55 лв. 67,45 лв. 70,30 лв. 73,15 лв. 76,00 лв. 77,90 лв. 80,75 лв. 83,60 лв. 86,45 лв. 90
100 19,95 лв. 19,95 лв. 20,90 лв. 23,75 лв. 26,60 лв. 30,40 лв. 33,25 лв. 36,10 лв. 38,95 лв. 41,80 лв. 44,65 лв. 47,50 лв. 51,30 лв. 53,20 лв. 56,05 лв. 58,90 лв. 61,75 лв. 64,60 лв. 67,45 лв. 70,30 лв. 73,15 лв. 76,00 лв. 78,85 лв. 81,70 лв. 84,55 лв. 87,40 лв. 90,25 лв. 94,05 лв. 100
110 19,95 лв. 19,95 лв. 22,80 лв. 25,65 лв. 28,50 лв. 32,30 лв. 35,15 лв. 38,00 лв. 40,85 лв. 44,65 лв. 47,50 лв. 50,35 лв. 54,15 лв. 57,00 лв. 60,80 лв. 63,65 лв. 66,50 лв. 69,35 лв. 72,20 лв. 75,05 лв. 77,90 лв. 81,70 лв. 84,55 лв. 87,40 лв. 90,25 лв. 93,10 лв. 95,95 лв. 100,70 лв. 110
120 19,95 лв. 20,90 лв. 23,75 лв. 26,60 лв. 30,40 лв. 34,20 лв. 37,05 лв. 40,85 лв. 43,70 лв. 46,55 лв. 50,35 лв. 53,20 лв. 57,95 лв. 60,80 лв. 64,60 лв. 67,45 лв. 70,30 лв. 74,10 лв. 76,95 лв. 80,75 лв. 83,60 лв. 86,45 лв. 90,25 лв. 93,10 лв. 96,90 лв. 99,75 лв. 102,60 лв. 107,35 лв. 120
130 19,95 лв. 21,85 лв. 24,70 лв. 28,50 лв. 31,35 лв. 36,10 лв. 39,90 лв. 42,75 лв. 46,55 лв. 49,40 лв. 53,20 лв. 57,00 лв. 61,75 лв. 64,60 лв. 68,40 лв. 71,25 лв. 75,05 лв. 78,85 лв. 81,70 лв. 85,50 лв. 88,35 лв. 92,15 лв. 95,95 лв. 98,80 лв. 102,60 лв. 106,40 лв. 109,25 лв. 114,00 лв. 130
140 19,95 лв. 22,80 лв. 25,65 лв. 29,45 лв. 33,25 лв. 38,00 лв. 41,80 лв. 45,60 лв. 48,45 лв. 52,25 лв. 56,05 лв. 59,85 лв. 64,60 лв. 68,40 лв. 72,20 лв. 76,00 лв. 79,80 лв. 82,65 лв. 86,45 лв. 90,25 лв. 94,05 лв. 97,85 лв. 101,65 лв. 105,45 лв. 108,30 лв. 112,10 лв. 115,90 лв. 120,65 лв. 140
150 19,95 лв. 23,75 лв. 27,55 лв. 31,35 лв. 35,15 лв. 39,90 лв. 43,70 лв. 47,50 лв. 51,30 лв. 55,10 лв. 59,85 лв. 63,65 лв. 68,40 лв. 72,20 лв. 76,00 лв. 79,80 лв. 83,60 лв. 87,40 лв. 91,20 лв. 95,00 лв. 98,80 лв. 103,55 лв. 107,35 лв. 111,15 лв. 114,95 лв. 118,75 лв. 122,55 лв. 127,30 лв. 150
160 19,95 лв. 24,70 лв. 28,50 лв. 32,30 лв. 37,05 лв. 41,80 лв. 45,60 лв. 50,35 лв. 54,15 лв. 57,95 лв. 62,70 лв. 66,50 лв. 71,25 лв. 76,00 лв. 79,80 лв. 83,60 лв. 88,35 лв. 92,15 лв. 95,95 лв. 100,70 лв. 104,50 лв. 108,30 лв. 113,05 лв. 116,85 лв. 120,65 лв. 125,40 лв. 129,20 лв. 133,95 лв. 160
170 20,90 лв. 25,65 лв. 29,45 лв. 34,20 лв. 38,00 лв. 43,70 лв. 47,50 лв. 52,25 лв. 56,05 лв. 60,80 лв. 65,55 лв. 69,35 лв. 75,05 лв. 79,80 лв. 83,60 лв. 88,35 лв. 92,15 лв. 96,90 лв. 100,70 лв. 105,45 лв. 110,20 лв. 114,00 лв. 118,75 лв. 122,55 лв. 127,30 лв. 131,10 лв. 135,85 лв. 141,55 лв. 170
180 21,85 лв. 26,60 лв. 31,35 лв. 35,15 лв. 39,90 лв. 45,60 лв. 50,35 лв. 54,15 лв. 58,90 лв. 63,65 лв. 68,40 лв. 73,15 лв. 78,85 лв. 83,60 лв. 87,40 лв. 92,15 лв. 96,90 лв. 101,65 лв. 105,45 лв. 110,20 лв. 114,95 лв. 119,70 лв. 124,45 лв. 128,25 лв. 133,00 лв. 137,75 лв. 142,50 лв. 148,20 лв. 180
190 22,80 лв. 27,55 лв. 32,30 лв. 37,05 лв. 41,80 лв. 47,50 лв. 52,25 лв. 57,00 лв. 61,75 лв. 66,50 лв. 71,25 лв. 76,00 лв. 81,70 лв. 86,45 лв. 91,20 лв. 95,95 лв. 101,65 лв. 106,40 лв. 111,15 лв. 115,90 лв. 120,65 лв. 125,40 лв. 130,15 лв. 134,90 лв. 139,65 лв. 144,40 лв. 149,15 лв. 154,85 лв. 190
200 23,75 лв. 28,50 лв. 33,25 лв. 38,00 лв. 42,75 лв. 49,40 лв. 54,15 лв. 58,90 лв. 64,60 лв. 69,35 лв. 74,10 лв. 79,80 лв. 85,50 лв. 90,25 лв. 95,95 лв. 100,70 лв. 105,45 лв. 110,20 лв. 115,90 лв. 120,65 лв. 125,40 лв. 130,15 лв. 134,90 лв. 140,60 лв. 145,35 лв. 150,10 лв. 154,85 лв. 161,50 лв. 200
210 23,75 лв. 29,45 лв. 34,20 лв. 39,90 лв. 44,65 лв. 51,30 лв. 56,05 лв. 61,75 лв. 66,50 лв. 72,20 лв. 76,95 лв. 82,65 лв. 89,30 лв. 94,05 лв. 99,75 лв. 104,50 лв. 110,20 лв. 114,95 лв. 120,65 лв. 125,40 лв. 131,10 лв. 135,85 лв. 140,60 лв. 146,30 лв. 151,05 лв. 156,75 лв.     210
220 24,70 лв. 30,40 лв. 36,10 лв. 40,85 лв. 46,55 лв. 53,20 лв. 58,90 лв. 63,65 лв. 69,35 лв. 75,05 лв. 80,75 лв. 85,50 лв. 92,15 лв. 97,85 лв. 103,55 лв. 109,25 лв. 114,00 лв. 119,70 лв. 125,40 лв. 130,15 лв. 135,85 лв. 141,55 лв. 146,30 лв. 152,00 лв. 157,70 лв.       220
230 25,65 лв. 31,35 лв. 37,05 лв. 42,75 лв. 48,45 лв. 55,10 лв. 60,80 лв. 66,50 лв. 72,20 лв. 76,95 лв. 83,60 лв. 89,30 лв. 95,95 лв. 101,65 лв. 107,35 лв. 113,05 лв. 118,75 лв. 124,45 лв. 130,15 лв. 135,85 лв. 141,55 лв. 146,30 лв. 152,00 лв. 157,70 лв.         230
240 26,60 лв. 32,30 лв. 38,00 лв. 43,70 лв. 49,40 лв. 57,00 лв. 62,70 лв. 68,40 лв. 74,10 лв. 79,80 лв. 86,45 лв. 92,15 лв. 99,75 лв. 105,45 лв. 111,15 лв. 116,85 лв. 122,55 лв. 129,20 лв. 134,90 лв. 140,60 лв. 146,30 лв. 152,00 лв. 157,70 лв.           240
250 27,55 лв. 33,25 лв. 38,95 лв. 45,60 лв. 51,30 лв. 58,90 лв. 64,60 лв. 71,25 лв. 76,95 лв. 82,65 лв. 89,30 лв. 95,00 лв. 102,60 лв. 109,25 лв. 114,95 лв. 121,60 лв. 127,30 лв. 133,00 лв. 139,65 лв. 145,35 лв. 152,00 лв. 157,70 лв.             250
260 27,55 лв. 34,20 лв. 40,85 лв. 46,55 лв. 53,20 лв. 60,80 лв. 66,50 лв. 73,15 лв. 79,80 лв. 85,50 лв. 92,15 лв. 98,80 лв. 106,40 лв. 113,05 лв. 118,75 лв. 125,40 лв. 132,05 лв. 137,75 лв. 144,40 лв. 150,10 лв. 156,75 лв.               260
270 28,50 лв. 35,15 лв. 41,80 лв. 48,45 лв. 54,15 лв. 62,70 лв. 69,35 лв. 75,05 лв. 81,70 лв. 88,35 лв. 95,00 лв. 101,65 лв. 110,20 лв. 116,85 лв. 122,55 лв. 129,20 лв. 135,85 лв. 142,50 лв. 149,15 лв. 155,80 лв.                 270
280 29,45 лв. 36,10 лв. 42,75 лв. 49,40 лв. 56,05 лв. 64,60 лв. 71,25 лв. 77,90 лв. 84,55 лв. 91,20 лв. 98,80 лв. 105,45 лв. 113,05 лв. 120,65 лв. 127,30 лв. 133,95 лв. 140,60 лв. 147,25 лв. 153,90 лв.                   280
290 30,40 лв. 37,05 лв. 43,70 лв. 51,30 лв. 57,95 лв. 66,50 лв. 73,15 лв. 79,80 лв. 87,40 лв. 94,05 лв. 101,65 лв. 108,30 лв. 116,85 лв. 123,50 лв. 131,10 лв. 137,75 лв. 144,40 лв. 152,00 лв.                     290
300 31,35 лв. 38,00 лв. 45,60 лв. 52,25 лв. 59,85 лв. 68,40 лв. 75,05 лв. 82,65 лв. 89,30 лв. 96,90 лв. 104,50 лв. 111,15 лв. 120,65 лв. 127,30 лв. 134,90 лв. 141,55 лв. 149,15 лв. 155,80 лв.                     300
Цените са крайни с включен ДДС. Към тях е включена отстъпка: 5% за плащане в аванс. 

Монтаж – 9,12лв/бр.

Цветови  комбинации – 25мм макси стандарт макси Black Out
цветни фладер цветни фладер
Бял цвят 1 1,6 1,15 1,75
Цветни и металик 1,1 1,7 1,25 1,85
код – 027; 241; 330; 436; 441; 695; 738; 1000; 1,2 1,8 1,35 1,95
Перфорирани-1PR; 285PR; 58PR,  бяло и сиво райе-780 и 781; шагрен-8204 и 8300; фладер-754 и 755 1,7 2,3 1,85 2,4
лакиран фладер от 991 до 998 1,7 2,3 1,85 2,4
цветове – 101, 102, 121, 107, 311 и 371 1,25 1,85 1,4 2
цветови – 0150, 4459, 7010 и 7113 1,5 2,1 1,65 2,2
цветове – 7327, 7332, 7333, 7346,7418 и 8595 2,2 2,8 2,35 2,2
перфорирани – 0150Р, 4459Р, 7010Р 2,2 2,8 2,35 2,9
Цветови  комбинации – 16мм макси стандарт макси Black Out
цветни фладер цветни фладер
бели, цветни и металик 1,4 2  /  /


Цвят на профилите Макси щори:
бял-001 / кафяв-002 / светлокафяв-003 / сребрист-004 / антрацит-005 / старо злато-700 / бяло злато-714 / слонова кост-872 / златен дъб-021 / череша-022 / орех-025 / махагон-026 / светъл дъб-027

 ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ

Модели: пред стъкло и пред стъкло Black Out – бяла ламела – код 18

––––

В/Ш 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 Ш/В
20 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 31,35 лв. 32,30 лв. 33,25 лв. 35,15 лв. 36,10 лв. 38,00 лв. 38,95 лв. 39,90 лв. 41,80 лв. 42,75 лв. 43,70 лв. 44,65 лв. 46,55 лв. 47,50 лв. 48,45 лв. 50,35 лв. 51,30 лв. 52,25 лв. 54,15 лв. 20
30 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 31,35 лв. 32,30 лв. 34,20 лв. 35,15 лв. 37,05 лв. 38,95 лв. 39,90 лв. 41,80 лв. 42,75 лв. 44,65 лв. 46,55 лв. 47,50 лв. 49,40 лв. 50,35 лв. 52,25 лв. 53,20 лв. 55,10 лв. 56,05 лв. 57,95 лв. 58,90 лв. 61,75 лв. 30
40 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 30,40 лв. 31,35 лв. 33,25 лв. 35,15 лв. 37,05 лв. 38,95 лв. 39,90 лв. 42,75 лв. 43,70 лв. 45,60 лв. 47,50 лв. 49,40 лв. 51,30 лв. 52,25 лв. 54,15 лв. 56,05 лв. 57,95 лв. 58,90 лв. 60,80 лв. 62,70 лв. 64,60 лв. 66,50 лв. 68,40 лв. 40
50 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 32,30 лв. 34,20 лв. 36,10 лв. 38,00 лв. 39,90 лв. 41,80 лв. 43,70 лв. 46,55 лв. 48,45 лв. 50,35 лв. 52,25 лв. 54,15 лв. 56,05 лв. 57,95 лв. 59,85 лв. 61,75 лв. 63,65 лв. 65,55 лв. 67,45 лв. 69,35 лв. 71,25 лв. 73,15 лв. 76,00 лв. 50
60 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 31,35 лв. 34,20 лв. 36,10 лв. 38,00 лв. 40,85 лв. 42,75 лв. 44,65 лв. 46,55 лв. 49,40 лв. 52,25 лв. 54,15 лв. 56,05 лв. 57,95 лв. 60,80 лв. 62,70 лв. 64,60 лв. 66,50 лв. 69,35 лв. 71,25 лв. 73,15 лв. 75,05 лв. 77,90 лв. 79,80 лв. 82,65 лв. 60
70 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 30,40 лв. 33,25 лв. 36,10 лв. 38,00 лв. 40,85 лв. 42,75 лв. 45,60 лв. 47,50 лв. 50,35 лв. 53,20 лв. 56,05 лв. 57,95 лв. 60,80 лв. 62,70 лв. 65,55 лв. 67,45 лв. 70,30 лв. 72,20 лв. 75,05 лв. 76,95 лв. 79,80 лв. 81,70 лв. 84,55 лв. 86,45 лв. 89,30 лв. 70
80 29,45 лв. 29,45 лв. 29,45 лв. 32,30 лв. 35,15 лв. 38,00 лв. 40,85 лв. 42,75 лв. 45,60 лв. 48,45 лв. 51,30 лв. 53,20 лв. 57,00 лв. 59,85 лв. 61,75 лв. 64,60 лв. 67,45 лв. 70,30 лв. 72,20 лв. 75,05 лв. 77,90 лв. 80,75 лв. 82,65 лв. 85,50 лв. 88,35 лв. 91,20 лв. 93,10 лв. 96,90 лв. 80
90 29,45 лв. 29,45 лв. 30,40 лв. 33,25 лв. 36,10 лв. 39,90 лв. 42,75 лв. 45,60 лв. 48,45 лв. 51,30 лв. 54,15 лв. 57,00 лв. 60,80 лв. 63,65 лв. 66,50 лв. 69,35 лв. 72,20 лв. 75,05 лв. 77,90 лв. 80,75 лв. 83,60 лв. 86,45 лв. 89,30 лв. 92,15 лв. 95,00 лв. 97,85 лв. 100,70 лв. 103,55 лв. 90
100 29,45 лв. 29,45 лв. 32,30 лв. 35,15 лв. 38,00 лв. 41,80 лв. 44,65 лв. 47,50 лв. 51,30 лв. 54,15 лв. 57,00 лв. 60,80 лв. 64,60 лв. 67,45 лв. 70,30 лв. 73,15 лв. 76,95 лв. 79,80 лв. 82,65 лв. 85,50 лв. 88,35 лв. 92,15 лв. 95,00 лв. 97,85 лв. 100,70 лв. 104,50 лв. 107,35 лв. 111,15 лв. 100
110 29,45 лв. 30,40 лв. 33,25 лв. 36,10 лв. 39,90 лв. 43,70 лв. 47,50 лв. 50,35 лв. 54,15 лв. 57,00 лв. 60,80 лв. 63,65 лв. 67,45 лв. 71,25 лв. 74,10 лв. 77,90 лв. 80,75 лв. 84,55 лв. 87,40 лв. 91,20 лв. 94,05 лв. 97,85 лв. 100,70 лв. 104,50 лв. 107,35 лв. 110,20 лв. 114,00 лв. 117,80 лв. 110
120 29,45 лв. 31,35 лв. 34,20 лв. 38,00 лв. 41,80 лв. 45,60 лв. 49,40 лв. 53,20 лв. 56,05 лв. 59,85 лв. 63,65 лв. 67,45 лв. 71,25 лв. 75,05 лв. 78,85 лв. 81,70 лв. 85,50 лв. 89,30 лв. 92,15 лв. 95,95 лв. 99,75 лв. 103,55 лв. 106,40 лв. 110,20 лв. 114,00 лв. 116,85 лв. 120,65 лв. 125,40 лв. 120
130 29,45 лв. 32,30 лв. 36,10 лв. 39,90 лв. 43,70 лв. 47,50 лв. 51,30 лв. 55,10 лв. 58,90 лв. 62,70 лв. 66,50 лв. 70,30 лв. 75,05 лв. 78,85 лв. 82,65 лв. 86,45 лв. 90,25 лв. 94,05 лв. 97,85 лв. 101,65 лв. 105,45 лв. 109,25 лв. 113,05 лв. 115,90 лв. 119,70 лв. 123,50 лв. 127,30 лв. 132,05 лв. 130
140 29,45 лв. 33,25 лв. 37,05 лв. 40,85 лв. 44,65 лв. 49,40 лв. 54,15 лв. 57,95 лв. 61,75 лв. 65,55 лв. 69,35 лв. 74,10 лв. 78,85 лв. 82,65 лв. 86,45 лв. 90,25 лв. 95,00 лв. 98,80 лв. 102,60 лв. 106,40 лв. 110,20 лв. 114,95 лв. 118,75 лв. 122,55 лв. 126,35 лв. 130,15 лв. 133,95 лв. 139,65 лв. 140
150 29,45 лв. 34,20 лв. 38,00 лв. 42,75 лв. 46,55 лв. 51,30 лв. 56,05 лв. 59,85 лв. 64,60 лв. 68,40 лв. 73,15 лв. 76,95 лв. 82,65 лв. 86,45 лв. 91,20 лв. 95,00 лв. 98,80 лв. 103,55 лв. 107,35 лв. 112,10 лв. 115,90 лв. 120,65 лв. 124,45 лв. 128,25 лв. 133,00 лв. 136,80 лв. 141,55 лв. 146,30 лв. 150
160 30,40 лв. 35,15 лв. 39,90 лв. 43,70 лв. 48,45 лв. 54,15 лв. 57,95 лв. 62,70 лв. 66,50 лв. 71,25 лв. 76,00 лв. 80,75 лв. 86,45 лв. 90,25 лв. 95,00 лв. 99,75 лв. 103,55 лв. 108,30 лв. 113,05 лв. 116,85 лв. 121,60 лв. 126,35 лв. 130,15 лв. 134,90 лв. 139,65 лв. 143,45 лв. 148,20 лв. 153,90 лв. 160
170 31,35 лв. 36,10 лв. 40,85 лв. 45,60 лв. 50,35 лв. 56,05 лв. 60,80 лв. 64,60 лв. 69,35 лв. 74,10 лв. 78,85 лв. 83,60 лв. 89,30 лв. 94,05 лв. 98,80 лв. 103,55 лв. 108,30 лв. 113,05 лв. 117,80 лв. 122,55 лв. 127,30 лв. 132,05 лв. 135,85 лв. 140,60 лв. 145,35 лв. 150,10 лв. 154,85 лв. 160,55 лв. 170
180 32,30 лв. 37,05 лв. 41,80 лв. 46,55 лв. 51,30 лв. 57,95 лв. 62,70 лв. 67,45 лв. 72,20 лв. 76,95 лв. 82,65 лв. 87,40 лв. 93,10 лв. 97,85 лв. 103,55 лв. 108,30 лв. 113,05 лв. 117,80 лв. 122,55 лв. 127,30 лв. 132,05 лв. 137,75 лв. 142,50 лв. 147,25 лв. 152,00 лв. 156,75 лв. 161,50 лв. 168,15 лв. 180
190 33,25 лв. 38,00 лв. 43,70 лв. 48,45 лв. 53,20 лв. 59,85 лв. 64,60 лв. 70,30 лв. 75,05 лв. 79,80 лв. 85,50 лв. 90,25 лв. 96,90 лв. 101,65 лв. 107,35 лв. 112,10 лв. 117,80 лв. 122,55 лв. 127,30 лв. 133,00 лв. 137,75 лв. 143,45 лв. 148,20 лв. 152,95 лв. 158,65 лв. 163,40 лв. 168,15 лв. 174,80 лв. 190
200 34,20 лв. 38,95 лв. 44,65 лв. 49,40 лв. 55,10 лв. 61,75 лв. 66,50 лв. 72,20 лв. 77,90 лв. 82,65 лв. 88,35 лв. 94,05 лв. 100,70 лв. 105,45 лв. 111,15 лв. 116,85 лв. 121,60 лв. 127,30 лв. 133,00 лв. 137,75 лв. 143,45 лв. 149,15 лв. 153,90 лв. 159,60 лв. 164,35 лв. 170,05 лв. 175,75 лв. 182,40 лв. 200
210 34,20 лв. 39,90 лв. 45,60 лв. 51,30 лв. 57,00 лв. 63,65 лв. 69,35 лв. 75,05 лв. 79,80 лв. 85,50 лв. 92,15 лв. 96,90 лв. 104,50 лв. 110,20 лв. 114,95 лв. 120,65 лв. 126,35 лв. 132,05 лв. 137,75 лв. 143,45 лв. 149,15 лв. 153,90 лв. 159,60 лв. 165,30 лв. 171,00 лв. 176,70 лв.     210
220 35,15 лв. 40,85 лв. 46,55 лв. 53,20 лв. 58,90 лв. 65,55 лв. 71,25 лв. 76,95 лв. 82,65 лв. 88,35 лв. 95,00 лв. 100,70 лв. 108,30 лв. 114,00 лв. 119,70 лв. 125,40 лв. 131,10 лв. 136,80 лв. 142,50 лв. 148,20 лв. 153,90 лв. 159,60 лв. 166,25 лв. 171,95 лв. 177,65 лв.       220
230 36,10 лв. 41,80 лв. 48,45 лв. 54,15 лв. 59,85 лв. 67,45 лв. 73,15 лв. 79,80 лв. 85,50 лв. 91,20 лв. 97,85 лв. 103,55 лв. 111,15 лв. 117,80 лв. 123,50 лв. 129,20 лв. 135,85 лв. 141,55 лв. 147,25 лв. 153,90 лв. 159,60 лв. 165,30 лв. 171,95 лв. 177,65 лв.         230
240 37,05 лв. 42,75 лв. 49,40 лв. 56,05 лв. 61,75 лв. 69,35 лв. 76,00 лв. 81,70 лв. 88,35 лв. 94,05 лв. 100,70 лв. 107,35 лв. 114,95 лв. 121,60 лв. 127,30 лв. 133,95 лв. 140,60 лв. 146,30 лв. 152,95 лв. 158,65 лв. 165,30 лв. 171,00 лв. 177,65 лв.           240
250 38,00 лв. 44,65 лв. 50,35 лв. 57,00 лв. 63,65 лв. 71,25 лв. 77,90 лв. 84,55 лв. 91,20 лв. 96,90 лв. 104,50 лв. 111,15 лв. 118,75 лв. 125,40 лв. 132,05 лв. 137,75 лв. 144,40 лв. 151,05 лв. 157,70 лв. 164,35 лв. 171,00 лв. 176,70 лв.             250
260 38,95 лв. 45,60 лв. 52,25 лв. 58,90 лв. 65,55 лв. 73,15 лв. 79,80 лв. 86,45 лв. 93,10 лв. 100,70 лв. 107,35 лв. 114,00 лв. 122,55 лв. 129,20 лв. 135,85 лв. 142,50 лв. 149,15 лв. 155,80 лв. 162,45 лв. 169,10 лв. 175,75 лв.               260
270 38,95 лв. 46,55 лв. 53,20 лв. 59,85 лв. 67,45 лв. 75,05 лв. 82,65 лв. 89,30 лв. 95,95 лв. 103,55 лв. 110,20 лв. 117,80 лв. 126,35 лв. 133,00 лв. 139,65 лв. 147,25 лв. 153,90 лв. 160,55 лв. 167,20 лв. 174,80 лв.                 270
280 39,90 лв. 47,50 лв. 54,15 лв. 61,75 лв. 68,40 лв. 76,95 лв. 84,55 лв. 92,15 лв. 98,80 лв. 106,40 лв. 114,00 лв. 120,65 лв. 129,20 лв. 136,80 лв. 144,40 лв. 151,05 лв. 158,65 лв. 165,30 лв. 172,90 лв.                   280
290 40,85 лв. 48,45 лв. 56,05 лв. 62,70 лв. 70,30 лв. 79,80 лв. 86,45 лв. 94,05 лв. 101,65 лв. 109,25 лв. 116,85 лв. 124,45 лв. 133,00 лв. 140,60 лв. 148,20 лв. 155,80 лв. 162,45 лв. 170,05 лв.                     290
300 41,80 лв. 49,40 лв. 57,00 лв. 64,60 лв. 72,20 лв. 81,70 лв. 89,30 лв. 96,90 лв. 104,50 лв. 112,10 лв. 119,70 лв. 127,30 лв. 136,80 лв. 144,40 лв. 152,00 лв. 159,60 лв. 167,20 лв. 174,80 лв.                     300

 

Цените са крайни с включен ДДС. Към тях е включена отстъпка: 5% за плащане в аванс. 

Монтаж – 9,12лв/бр

Цветови  комбинации – 25мм пред стъкло Black Out
Бял цвят 1,00 1,10
Цветни и металик 1,07 1,20
код – 027; 241; 330; 436; 441; 695; 738; 1000; 1,20 1,35
Перфорирани-1PR; 285PR; 58PR,  бяло и сиво райе-780 и 781; шагрен-8204 и 8300; фладер-754 и 755 1,70 2,00
лакиран фладер от 991 до 998 1,80 2,10
цветове – 101, 102, 121, 107, 311 и 371 1,30 1,45
цветови – 0150, 4459, 7010 и 7113 1,60 1,75
цветове – 7327, 7332, 7333, 7346,7418 и 8595 2,50 2,65
перфорирани – 0150Р, 4459Р, 7010Р 2,50 2,65
Цветови  комбинации – 16мм пред стъкло Black Out
бели, цветни и металик 1,60

Прахово боядисване на горен и долен профил в RAL – 17,00лв/л.м. (с прозрачни капачки)

Цвят профили за Хоризонтални щори :
бял-18 / кафе с мляко-7 / кафяв-24 / сив-58 / зелен-63 / син-707 / старо злато-700 / бяло злато-714 / слонова кост-872

 

РУЛО ЩОРИ “ ЕЛЕГАНС“

В / Ш 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 В / Ш
400 39,90 лв. 39,90 лв. 39,90 лв. 42,75 лв. 47,50 лв. 51,30 лв. 56,05 лв. 59,85 лв. 64,60 лв. 68,40 лв. 72,20 лв. 76,95 лв. 400
500 39,90 лв. 39,90 лв. 41,80 лв. 46,55 лв. 50,35 лв. 55,10 лв. 59,85 лв. 64,60 лв. 68,40 лв. 73,15 лв. 77,90 лв. 82,65 лв. 500
600 39,90 лв. 39,90 лв. 44,65 лв. 49,40 лв. 54,15 лв. 58,90 лв. 63,65 лв. 68,40 лв. 73,15 лв. 77,90 лв. 82,65 лв. 87,40 лв. 600
700 39,90 лв. 42,75 лв. 47,50 лв. 52,25 лв. 57,95 лв. 62,70 лв. 67,45 лв. 72,20 лв. 77,90 лв. 82,65 лв. 87,40 лв. 93,10 лв. 700
800 39,90 лв. 44,65 лв. 50,35 лв. 55,10 лв. 60,80 лв. 66,50 лв. 71,25 лв. 76,95 лв. 82,65 лв. 87,40 лв. 93,10 лв. 97,85 лв. 800
900 41,80 лв. 47,50 лв. 53,20 лв. 58,90 лв. 64,60 лв. 70,30 лв. 75,05 лв. 80,75 лв. 86,45 лв. 92,15 лв. 97,85 лв. 103,55 лв. 900
1000 43,70 лв. 50,35 лв. 56,05 лв. 61,75 лв. 67,45 лв. 73,15 лв. 79,80 лв. 85,50 лв. 91,20 лв. 96,90 лв. 102,60 лв. 109,25 лв. 1000
1100 46,55 лв. 52,25 лв. 58,90 лв. 64,60 лв. 71,25 лв. 76,95 лв. 83,60 лв. 89,30 лв. 95,95 лв. 101,65 лв. 108,30 лв. 114,00 лв. 1100
1200 48,45 лв. 55,10 лв. 61,75 лв. 68,40 лв. 74,10 лв. 80,75 лв. 87,40 лв. 94,05 лв. 99,75 лв. 106,40 лв. 113,05 лв. 119,70 лв. 1200
1300 51,30 лв. 57,95 лв. 64,60 лв. 71,25 лв. 77,90 лв. 84,55 лв. 91,20 лв. 97,85 лв. 104,50 лв. 111,15 лв. 117,80 лв. 124,45 лв. 1300
1400 53,20 лв. 59,85 лв. 67,45 лв. 74,10 лв. 80,75 лв. 88,35 лв. 95,00 лв. 102,60 лв. 109,25 лв. 115,90 лв. 123,50 лв. 130,15 лв. 1400
1500 55,10 лв. 62,70 лв. 70,30 лв. 76,95 лв. 84,55 лв. 92,15 лв. 98,80 лв. 106,40 лв. 114,00 лв. 120,65 лв. 128,25 лв. 135,85 лв. 1500
1600 57,95 лв. 65,55 лв. 73,15 лв. 80,75 лв. 88,35 лв. 95,00 лв. 102,60 лв. 110,20 лв. 117,80 лв. 125,40 лв. 133,00 лв. 140,60 лв. 1600
1700 59,85 лв. 67,45 лв. 76,00 лв. 83,60 лв. 91,20 лв. 98,80 лв. 107,35 лв. 114,95 лв. 122,55 лв. 130,15 лв. 138,70 лв. 146,30 лв. 1700
1800 61,75 лв. 70,30 лв. 78,85 лв. 86,45 лв. 95,00 лв. 102,60 лв. 111,15 лв. 118,75 лв. 127,30 лв. 134,90 лв. 143,45 лв. 151,05 лв. 1800
1900 64,60 лв. 73,15 лв. 81,70 лв. 89,30 лв. 97,85 лв. 106,40 лв. 114,95 лв. 123,50 лв. 132,05 лв. 139,65 лв. 148,20 лв. 156,75 лв. 1900
2000 66,50 лв. 75,05 лв. 84,55 лв. 93,10 лв. 101,65 лв. 110,20 лв. 118,75 лв. 127,30 лв. 135,85 лв. 144,40 лв. 153,90 лв. 162,45 лв. 2000
2100 69,35 лв. 77,90 лв. 86,45 лв. 95,95 лв. 104,50 лв. 114,00 лв. 122,55 лв. 132,05 лв. 140,60 лв. 149,15 лв. 158,65 лв. 167,20 лв. 2100
2200 71,25 лв. 80,75 лв. 89,30 лв. 98,80 лв. 108,30 лв. 117,80 лв. 126,35 лв. 135,85 лв. 145,35 лв. 153,90 лв. 163,40 лв. 172,90 лв. 2200
2300 73,15 лв. 82,65 лв. 92,15 лв. 101,65 лв. 111,15 лв. 120,65 лв. 130,15 лв. 139,65 лв. 149,15 лв. 158,65 лв. 168,15 лв. 177,65 лв. 2300
2400 76,00 лв. 85,50 лв. 95,00 лв. 105,45 лв. 114,95 лв. 124,45 лв. 134,90 лв. 144,40 лв. 153,90 лв. 163,40 лв. 173,85 лв. 183,35 лв. 2400
2500 77,90 лв. 88,35 лв. 97,85 лв. 108,30 лв. 118,75 лв. 128,25 лв. 138,70 лв. 148,20 лв. 158,65 лв. 169,10 лв. 178,60 лв. 189,05 лв. 2500


МОНТАЖ – 11,40лв/бр
Цените са крайни с включен ДДС. Към тях е включена отстъпка: 5% за плащане в аванс.

При височина на щората над 2000мм платовете не могат да се прибират напълно в касетата

КОЕФИЦЕНТ НА ОСКЪПЯВАНЕ

Ширина                  Плат Бели Кафяви Фладер
1950 Melisa ( 11**) 1,00 1,05 1,35
1950 Classic (50****) 1,00 1,05 1,35
3050 Carina(987****) 1,10 1,15 1,45
1950 Luna (14****) 1,10 1,15 1,45
2950 Classic BlackOut (51****) 1,20 1,25 1,55
3000 Lima (101****) 1,20 1,25 1,55
2950 Lumina (683**) 1,20 1,25 1,55
1950 Classic Color BlackOut (61****) 1,20 1,25 1,55
1950 Melisa BlackOut (12***) 1,20 1,25 1,55
1950 Metalic (768****) 1,20 1,25 1,55
2350 Lino (4601**) 1,30 1,35 1,65
2000 Tropic (400**) 1,30 1,35 1,65
2000 Van Gogh (300**) 1,30 1,35 1,65
1900 Isabela BlackOut (700**) 1,30 1,35 1,65
2200 Jono (109****) 1,30 1,35 1,65
2350 Prato (4107**) 1,50 1,55 1,85
1950 Albery (793**) 1,50 1,55 1,85
1950 Corona BlackOut (21****) 1,50 1,55 1,85
2300 Lino BlackQut 601** 1,50 1,55 1,85
2950 Green Screen ECO (524****) 1,70 1,75 2,05
2250 Tendence BlackOut (18****) 1,70 1,75 2,05
1950 Print (791**) 1,80 1,85 2,15
2000 Monroe (794**) 1,80 1,85 2,15
2350 Glitter(42664*) 1,30 1,35 1,65
2350 Siera Color(42752*) 1,30 1,35 1,65

Цветове профили за Руло щори Елеганс:
бял-001 / кафяв-002 / светъл дъб-003 / златен дъб-005 / череша-006 / махагон-007 / сребрист-020 / антрацит-021

ПЛИСЕ ЩОРИ

Модели BB20

В/Ш 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
40    76,95 лв.    92,15 лв.    99,75 лв.  107,35 лв.  124,45 лв.  130,15 лв.  137,75 лв.  152,00 лв.  161,50 лв.  170,05 лв.  176,70 лв.  191,90 лв.  200,45 лв.  212,80 лв.  219,45 лв.  228,00 лв.  244,15 лв.  251,75 лв.  259,35 лв.
50    84,55 лв.    94,05 лв.    99,75 лв.  114,00 лв.  125,40 лв.  137,75 лв.  146,30 лв.  152,00 лв.  162,45 лв.  177,65 лв.  182,40 лв.  192,85 лв.  209,00 лв.  213,75 лв.  228,95 лв.  237,50 лв.  251,75 лв.  261,25 лв.  267,90 лв.
60    84,55 лв.    94,05 лв.  109,25 лв.  114,00 лв.  130,15 лв.  140,60 лв.  152,95 лв.  162,45 лв.  171,00 лв.  183,35 лв.  192,85 лв.  209,00 лв.  215,65 лв.  231,80 лв.  238,45 лв.  252,70 лв.  261,25 лв.  268,85 лв.  284,05 лв.
70    85,50 лв.    99,75 лв.  109,25 лв.  125,40 лв.  132,05 лв.  146,30 лв.  162,45 лв.  171,00 лв.  178,60 лв.  193,80 лв.  209,00 лв.  215,65 лв.  231,80 лв.  241,30 лв.  252,70 лв.  268,85 лв.  279,30 лв.  294,50 лв.  300,20 лв.
80    94,05 лв.  101,65 лв.  114,95 лв.  125,40 лв.  140,60 лв.  152,95 лв.  163,40 лв.  178,60 лв.  183,35 лв.  201,40 лв.  215,65 лв.  226,10 лв.  241,30 лв.  253,65 лв.  265,05 лв.  279,30 лв.  294,50 лв.  302,10 лв.  317,30 лв.
90    94,05 лв.  109,25 лв.  114,95 лв.  132,05 лв.  141,55 лв.  156,75 лв.  171,95 лв.  178,60 лв.  193,80 лв.  210,90 лв.  216,60 лв.  233,70 лв.  248,90 лв.  254,60 лв.  271,70 лв.  286,90 лв.  303,05 лв.  308,75 лв.  323,95 лв.
100    94,05 лв.  109,25 лв.  125,40 лв.  132,05 лв.  147,25 лв.  163,40 лв.  178,60 лв.  185,25 лв.  202,35 лв.  216,60 лв.  227,05 лв.  243,20 лв.  254,60 лв.  271,70 лв.  282,15 лв.  298,30 лв.  312,55 лв.  325,85 лв.  336,30 лв.
110  101,65 лв.  110,20 лв.  126,35 лв.  141,55 лв.  156,75 лв.  171,95 лв.  180,50 лв.  195,70 лв.  211,85 лв.  227,05 лв.  243,20 лв.  249,85 лв.  266,95 лв.  282,15 лв.  298,30 лв.  312,55 лв.  325,85 лв.  336,30 лв.  350,55 лв.
120  101,65 лв.  114,95 лв.  126,35 лв.  141,55 лв.  156,75 лв.  171,95 лв.  185,25 лв.  206,15 лв.  211,85 лв.  236,55 лв.  244,15 лв.  259,35 лв.  273,60 лв.  287,85 лв.  304,00 лв.  319,20 лв.  336,30 лв.  342,95 лв.  358,15 лв.
130  101,65 лв.  114,95 лв.  135,85 лв.  148,20 лв.  165,30 лв.  180,50 лв.  195,70 лв.  206,15 лв.  217,55 лв.  236,55 лв.  251,75 лв.  267,90 лв.  283,10 лв.  299,25 лв.  314,45 лв.  330,60 лв.  343,90 лв.  362,90 лв.  375,25 лв.
140  101,65 лв.  117,80 лв.  135,85 лв.  148,20 лв.  165,30 лв.  187,15 лв.  197,60 лв.  212,80 лв.  228,00 лв.  244,15 лв.  261,25 лв.  278,35 лв.  299,25 лв.  304,95 лв.  321,10 лв.  343,90 лв.  362,90 лв.  370,50 лв.  384,75 лв.
150  110,20 лв.  126,35 лв.  141,55 лв.  159,60 лв.  175,75 лв.  187,15 лв.  206,15 лв.  219,45 лв.  237,50 лв.  251,75 лв.  267,90 лв.  284,05 лв.  304,95 лв.  323,00 лв.  339,15 лв.  354,35 лв.  370,50 лв.  385,70 лв.  403,75 лв.
160  110,20 лв.  126,35 лв.  142,50 лв.  159,60 лв.  175,75 лв.  197,60 лв.  212,80 лв.  228,00 лв.  246,05 лв.  261,25 лв.  278,35 лв.  294,50 лв.  307,80 лв.  333,45 лв.  347,70 лв.  365,75 лв.  376,20 лв.  397,10 лв.  410,40 лв.
170  110,20 лв.  127,30 лв.  142,50 лв.  167,20 лв.  181,45 лв.  197,60 лв.  213,75 лв.  237,50 лв.  252,70 лв.  268,85 лв.  284,05 лв.  302,10 лв.  323,00 лв.  340,10 лв.  355,30 лв.  371,45 лв.  397,10 лв.  410,40 лв.  426,55 лв.
180  117,80 лв.  135,85 лв.  148,20 лв.  167,20 лв.  191,90 лв.  207,10 лв.  219,45 лв.  238,45 лв.  261,25 лв.  279,30 лв.  294,50 лв.  308,75 лв.  333,45 лв.  349,60 лв.  366,70 лв.  386,65 лв.  404,70 лв.  419,90 лв.  437,95 лв.
190  117,80 лв.  135,85 лв.  150,10 лв.  175,75 лв.  191,90 лв.  213,75 лв.  228,95 лв.  246,05 лв.  263,15 лв.  285,00 лв.  302,10 лв.  318,25 лв.  340,10 лв.  356,25 лв.  373,35 лв.  399,00 лв.  411,35 лв.  431,30 лв.  451,25 лв.
200  117,80 лв.  136,80 лв.  159,60 лв.  176,70 лв.  200,45 лв.  213,75 лв.  231,80 лв.  252,70 лв.  269,80 лв.  295,45 лв.  308,75 лв.  323,95 лв.  349,60 лв.  368,60 лв.  380,95 лв.  405,65 лв.  431,30 лв.  444,60 лв.  460,75 лв.
210  117,80 лв.  142,50 лв.  161,50 лв.  181,45 лв.  200,45 лв.  221,35 лв.  238,45 лв.  263,15 лв.  280,25 лв.  302,10 лв.  318,25 лв.  335,35 лв.  356,25 лв.  380,95 лв.  400,90 лв.  419,90 лв.  439,85 лв.  453,15 лв.  476,90 лв.
220  127,30 лв.  142,50 лв.  161,50 лв.  182,40 лв.  209,00 лв.  221,35 лв.  247,95 лв.  265,05 лв.  280,25 лв.  303,05 лв.  325,85 лв.  341,05 лв.  368,60 лв.  383,80 лв.  406,60 лв.  432,25 лв.  445,55 лв.  472,15 лв.  
230  127,30 лв.  142,50 лв.  167,20 лв.  191,90 лв.  209,00 лв.  231,80 лв.  253,65 лв.  269,80 лв.  286,90 лв.  312,55 лв.  336,30 лв.  350,55 лв.  374,30 лв.  400,90 лв.  415,15 лв.  440,80 лв.  462,65 лв.  477,85 лв.  
240  127,30 лв.  150,10 лв.  170,05 лв.  192,85 лв.  215,65 лв.  241,30 лв.  253,65 лв.  280,25 лв.  298,30 лв.  319,20 лв.  342,95 лв.  358,15 лв.  383,80 лв.  406,60 лв.  422,75 лв.  455,05 лв.  473,10 лв.    
250  127,30 лв.  150,10 лв.  176,70 лв.  192,85 лв.  215,65 лв.  241,30 лв.  265,05 лв.  282,15 лв.  304,00 лв.  330,60 лв.  342,95 лв.  369,55 лв.  390,45 лв.  409,45 лв.  435,10 лв.  456,00 лв.      


МОНТАЖ – 11,40лв/бр

Цените са крайни с включен ДДС. Към тях е включена отстъпка: 5% за плащане в аванс.

  • за модел BB 20 максимална ширина / височина са съответно – 120/220 см и 150/220 см
  • максималната ширина на щората зависи от ширината на избрания плат
  • профилите могат да имат вертикално отклонение (огъване) в средата на профила до 5 мм

ПЛАТ

бял 001 тъмно кафяв-002 / сив-004 /  антрацит-005
1 Crepe FR (536****); Tendence (44****); Flush(65****);Venezia(286****); Life(203****) 1,00 1,05
2 Crepe Topar*FR(548****); Juno (41****);Crush Pearl FR(622****); Porto(58****); Blossom(820726*); Prato(80486**) 1,10 1,15
3 California (671**); Onda (64***); Scala BO Color(80232**) 1,30 1,35
4 Crush DustBlock (521****); Georgette (739****); Duette Unix Duotone (070****); Duette Fixe 25mm Relife (471****) 1,40 1,45
5 Crush Topar Plus (522****); Duette Classic 255mm Blackout (021****) 1,60 1,65
6 Duette Montana 25mm BO (605****); Ardeche(774****) 2,10 2,15

ВЕРТИКАЛНИ ЩОРИ

ПЛАТ 89мм
ИМЕ цена м2
Rococo 12** 11,31 лв.
Polly 94** 11,88 лв.
Beata 96** 13,78 лв.
Melisa 15** 12,83 лв.
Мoon 35* 13,78 лв.
Vanessa 55** 14,16 лв.
Sandra 82** 14,16 лв.
Jenny 92** 14,16 лв.
Ray 34* 14,16 лв.
Van Gogh 45** 14,16 лв.
Silk 21** 15,68 лв.
Pasifico 115*** 21,38 лв.
Lima 56***** 24,61 лв.
Melisa BO 54** Black out 27,46 лв.
Metalic 57***** 28,98 лв.
Lumina 255**** 33,16 лв.
Guardian 720** 33,16 лв.
Juno 97**** 35,63 лв.
Glitter 5264** 36,58 лв.
Tundra 759** 38,48 лв.
Carina BO 507****Black out 42,66 лв.
Porto 51**** 46,08 лв.
Juno BO 112**** Black out 48,93 лв.
Jacquard Natalie 085**** 50,26 лв.
Banbury 728** 50,26 лв.
Moterey 756** 50,26 лв.
Oslo 729** 60,33 лв.
Cotton Flower 760** 51,21 лв.
Monroe 758** 59.75 лв.
Cotton Flower 760** 49.78 лв.

 

ПЛАТ 127мм
ИМЕ цена м2
Corra 50** 13,78 лв.
Creppe 51** 14,73 лв.
Jenny 97** 15,68 лв.
Shantung SH** 15,68 лв.
Fiesta 52** 17,01 лв.
Vanesa 57** 17,96 лв.
Ray 66** 17,58 лв.
Itaca 14** 18,53 лв.
Van Gogh 69** 18,53 лв.
Screen 10*** 51,21 лв.
Patricia 19** 22,71 лв.
Carina ВО 578**** BlackQut 45,13 лв.
Aneta 65** 19,48 лв.

 

Релса  цена
КО 1  89 мм   35,10лв/лм 
КО 1  127 мм   35,10лв/лм 
монтаж  11,40лв/м2

При поръчка трябва да се уточни:

*управление
*начин на монтаж – стена или таван
*схема на събиране

ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ (Цвят: БЯЛ)

Модел: Н39 АЛ ламели 39мм, АЛ кутия, АЛ конзоли 45 градуса, метална ос, АЛ водачи с четка, терминал, табакера

                       
  В/Ш 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 В/Ш  
кутия 137мм 500 132,05 лв. 132,05 лв. 132,05 лв. 132,05 лв. 140,60 лв. 149,15 лв. 157,70 лв. 166,25 лв. 174,80 лв. 186,20 лв. 194,75 лв. 203,30 лв. 211,85 лв. 219,45 лв. 228,00 лв. 236,55 лв. 247,95 лв. 256,50 лв. 265,05 лв. 273,60 лв. 282,15 лв. 290,70 лв. 299,25 лв. 310,65 лв. 319,20 лв. 327,75 лв. 500 кутия 137мм
600 132,05 лв. 132,05 лв. 132,05 лв. 140,60 лв. 150,10 лв. 159,60 лв. 169,10 лв. 177,65 лв. 187,15 лв. 199,50 лв. 209,00 лв. 218,50 лв. 227,05 лв. 236,55 лв. 246,05 лв. 255,55 лв. 267,90 лв. 276,45 лв. 285,95 лв. 295,45 лв. 304,95 лв. 313,50 лв. 323,00 лв. 335,35 лв. 344,85 лв. 354,35 лв. 600
700 132,05 лв. 132,05 лв. 139,65 лв. 150,10 лв. 159,60 лв. 170,05 лв. 180,50 лв. 190,00 лв. 200,45 лв. 213,75 лв. 223,25 лв. 233,70 лв. 243,20 лв. 253,65 лв. 264,10 лв. 273,60 лв. 286,90 лв. 297,35 лв. 306,85 лв. 317,30 лв. 327,75 лв. 337,25 лв. 347,70 лв. 360,05 лв. 370,50 лв. 380,95 лв. 700
800 132,05 лв. 136,80 лв. 148,20 лв. 158,65 лв. 170,05 лв. 180,50 лв. 191,90 лв. 202,35 лв. 212,80 лв. 227,05 лв. 238,45 лв. 248,90 лв. 259,35 лв. 270,75 лв. 281,20 лв. 292,60 лв. 305,90 лв. 317,30 лв. 327,75 лв. 339,15 лв. 349,60 лв. 361,00 лв. 371,45 лв. 385,70 лв. 396,15 лв. 407,55 лв. 800
900 133,00 лв. 144,40 лв. 155,80 лв. 168,15 лв. 179,55 лв. 190,95 лв. 202,35 лв. 214,70 лв. 226,10 лв. 241,30 лв. 252,70 лв. 264,10 лв. 275,50 лв. 287,85 лв. 299,25 лв. 310,65 лв. 325,85 лв. 337,25 лв. 348,65 лв. 361,00 лв. 372,40 лв. 383,80 лв. 396,15 лв. 410,40 лв. 421,80 лв. 434,15 лв. 900
1000 139,65 лв. 152,00 лв. 164,35 лв. 176,70 лв. 189,05 лв. 201,40 лв. 213,75 лв. 227,05 лв. 239,40 лв. 254,60 лв. 266,95 лв. 279,30 лв. 292,60 лв. 304,95 лв. 317,30 лв. 329,65 лв. 344,85 лв. 357,20 лв. 370,50 лв. 382,85 лв. 395,20 лв. 407,55 лв. 419,90 лв. 435,10 лв. 448,40 лв. 460,75 лв. 1000
1100 145,35 лв. 158,65 лв. 171,95 лв. 185,25 лв. 198,55 лв. 211,85 лв. 225,15 лв. 238,45 лв. 251,75 лв. 267,90 лв. 281,20 лв. 294,50 лв. 307,80 лв. 321,10 лв. 334,40 лв. 347,70 лв. 364,80 лв. 378,10 лв. 391,40 лв. 404,70 лв. 418,00 лв. 431,30 лв. 444,60 лв. 460,75 лв. 474,05 лв. 487,35 лв. 1100
1200 152,00 лв. 166,25 лв. 180,50 лв. 194,75 лв. 209,00 лв. 222,30 лв. 236,55 лв. 250,80 лв. 265,05 лв. 282,15 лв. 296,40 лв. 310,65 лв. 323,95 лв. 338,20 лв. 352,45 лв. 366,70 лв. 383,80 лв. 398,05 лв. 412,30 лв. 426,55 лв. 439,85 лв. 454,10 лв. 468,35 лв. 485,45 лв. 499,70 лв. 513,95 лв. 1200
1300 158,65 лв. 173,85 лв. 188,10 лв. 203,30 лв. 218,50 лв. 232,75 лв. 247,95 лв. 263,15 лв. 278,35 лв. 295,45 лв. 310,65 лв. 325,85 лв. 340,10 лв. 355,30 лв. 370,50 лв. 385,70 лв. 402,80 лв. 418,00 лв. 433,20 лв. 447,45 лв. 462,65 лв. 477,85 лв. 492,10 лв. 510,15 лв. 525,35 лв. 540,55 лв. 1300
1400 172,90 лв. 189,05 лв. 205,20 лв. 221,35 лв. 238,45 лв. 254,60 лв. 270,75 лв. 286,90 лв. 304,00 лв. 323,00 лв. 339,15 лв. 356,25 лв. 372,40 лв. 388,55 лв. 404,70 лв. 421,80 лв. 440,80 лв. 456,95 лв. 474,05 лв. 490,20 лв. 506,35 лв. 522,50 лв. 539,60 лв.       1400
кутия 165мм 1500 178,60 лв. 195,70 лв. 213,75 лв. 230,85 лв. 247,95 лв. 265,05 лв. 282,15 лв. 299,25 лв. 316,35 лв. 336,30 лв. 354,35 лв. 371,45 лв. 388,55 лв. 405,65 лв. 422,75 лв. 439,85 лв. 459,80 лв. 476,90 лв. 494,95 лв. 512,05 лв. 529,15 лв.           1500 кутия 165мм
1600 185,25 лв. 203,30 лв. 221,35 лв. 239,40 лв. 257,45 лв. 275,50 лв. 293,55 лв. 311,60 лв. 329,65 лв. 350,55 лв. 368,60 лв. 386,65 лв. 404,70 лв. 422,75 лв. 440,80 лв. 458,85 лв. 479,75 лв. 497,80 лв. 515,85 лв.               1600
1700 191,90 лв. 210,90 лв. 229,90 лв. 247,95 лв. 266,95 лв. 285,95 лв. 304,95 лв. 323,95 лв. 342,95 лв. 363,85 лв. 382,85 лв. 401,85 лв. 420,85 лв. 439,85 лв. 457,90 лв. 476,90 лв. 498,75 лв. 517,75 лв.                 1700
1800 198,55 лв. 218,50 лв. 237,50 лв. 257,45 лв. 276,45 лв. 296,40 лв. 316,35 лв. 335,35 лв. 355,30 лв. 378,10 лв. 397,10 лв. 417,05 лв. 437,00 лв. 456,00 лв. 475,95 лв. 495,90 лв. 517,75 лв.                   1800
1900 205,20 лв. 225,15 лв. 246,05 лв. 266,00 лв. 286,90 лв. 306,85 лв. 327,75 лв. 347,70 лв. 368,60 лв. 391,40 лв. 412,30 лв. 432,25 лв. 453,15 лв. 473,10 лв. 494,00 лв. 513,95 лв.                     1900
2000 211,85 лв. 232,75 лв. 253,65 лв. 275,50 лв. 296,40 лв. 317,30 лв. 339,15 лв. 360,05 лв. 380,95 лв. 405,65 лв. 426,55 лв. 447,45 лв. 469,30 лв. 490,20 лв. 511,10 лв.                       2000
2100 217,55 лв. 240,35 лв. 262,20 лв. 284,05 лв. 305,90 лв. 327,75 лв. 350,55 лв. 372,40 лв. 394,25 лв. 418,95 лв. 440,80 лв. 463,60 лв. 485,45 лв. 507,30 лв.                         2100
2200 229,90 лв. 253,65 лв. 276,45 лв. 299,25 лв. 323,00 лв. 345,80 лв. 369,55 лв. 392,35 лв. 415,15 лв. 441,75 лв. 464,55 лв. 488,30 лв. 511,10 лв.                           2200
кутия 180мм 2300 236,55 лв. 260,30 лв. 285,00 лв. 308,75 лв. 332,50 лв. 356,25 лв. 380,95 лв. 404,70 лв. 428,45 лв. 455,05 лв. 479,75 лв. 503,50 лв.                             2300 кутия 180мм
2400 243,20 лв. 267,90 лв. 292,60 лв. 317,30 лв. 342,00 лв. 366,70 лв. 391,40 лв. 416,10 лв. 441,75 лв. 469,30 лв. 494,00 лв.                               2400
2500 249,85 лв. 275,50 лв. 301,15 лв. 326,80 лв. 352,45 лв. 377,15 лв. 402,80 лв. 428,45 лв. 454,10 лв. 482,60 лв. 508,25 лв.                               2500
2600 256,50 лв. 282,15 лв. 308,75 лв. 335,35 лв. 361,95 лв. 388,55 лв. 414,20 лв. 440,80 лв. 467,40 лв. 496,85 лв.                                 2600
2700 262,20 лв. 289,75 лв. 317,30 лв. 343,90 лв. 371,45 лв. 399,00 лв. 425,60 лв. 453,15 лв. 479,75 лв. 510,15 лв.                                 2700
2800 268,85 лв. 297,35 лв. 324,90 лв. 353,40 лв. 380,95 лв. 409,45 лв. 437,00 лв. 465,50 лв. 493,05 лв.                                   2800
2900 275,50 лв. 304,00 лв. 333,45 лв. 361,95 лв. 390,45 лв. 419,90 лв. 448,40 лв. 476,90 лв. 506,35 лв.                                   2900
3000 282,15 лв. 311,60 лв. 341,05 лв. 371,45 лв. 400,90 лв. 430,35 лв. 459,80 лв. 489,25 лв.                                     3000

Цените са крайни с включен ДДС. Към тях е включена отстъпка: 5% за плащане в аванс
Монтаж : 34,20лв/бр

Цветни  комбинации Окомплектовка
Цвят
Бял                 1.00
Цвят по RAL             1.50
Д.Декор : Златен дъб,тъмен дъб, орех, махагон 1.70

Забележки:

Пролетната промоция е валидна от 20.03.2024г до 21.06.2024г

*в границите на гр.София, София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област се заплаща 36 лв. за транспорт
*извън рамките на София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област таксата за транспорт е 1,20 лв. на километър