Изберете страница

КомарнициЦени

КОМАРНИЦИ

РОЛЕТНИ КОМАРНИЦИ

  400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
600 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 54,9 60,3 65,8 71,1 76,5 81,8 87,2 92,4
700 51,5 51,5 51,5 51,5 56,7 62,9 69,3 75,4 81,8 88,1 94,3 100,4 106,7
800 51,5 51,5 51,5 56,7 63,8 71,1 78,2 85,4 92,4 99,5 106,8 113,9 121,1
900 51,5 51,5 54,9 62,9 71,0 79,1 87,2 95,1 103,1 111,2 119,3 127,4 135,4
1000 51,5 51,5 60,3 69,3 78,2 87,2 96,1 105,0 113,9 122,8 131,8 140,8 149,6
1100 51,5 55,8 65,8 75,4 85,4 95,1 105,1 114,7 124,7 134,4 144,4 154,0 163,9
1200 51,5 60,3 71,0 81,8 92,4 103,1 113,9 124,7 135,4 146,1 160,4 167,5 178,3
1300 53,1 64,6 76,5 88,1 99,5 111,2 122,8 134,4 146,1 157,6 169,4 180,9 192,6
1400 56,7 69,1 81,8 94,3 106,8 119,3 131,8 144,4 156,8 169,4 181,8 194,4 206,8
1500 60,3 73,7 87,2 100,4 113,9 127,4 140,8 154,0 167,5 180,9 194,4 207,6 221,1
1600 63,8 78,2 92,4 106,8 121,1 135,4 149,6 163,9 178,3 192,6 206,8 221,1 235,5
1700 67,4 82,4 97,8 113,2 129,4 143,2 158,7 173,9 189,0 204,1 219,4 234,6 249,8
1800 71,0 87,2 103,1 119,3 135,4 151,3 167,5 183,7 199,7 215,7 231,8 248,0  
1900 74,6 91,6 108,6 125,3 142,6 159,4 176,5 193,4 210,3 227,4 240,9    
2000 78,2 96,1 113,9 131,8 149,6 167,5 185,3 203,4 221,1 239,1 256,9    
2100 81,8 89,9 119,3 138,2 156,8 175,4 194,4 213,1 231,8 250,6      
2200 85,4 93,9 124,7 144,4 163,9 183,7 203,4 222,9 242,6 262,3      
2300 88,8 97,9 130,1 150,4 171,1 191,6 212,3 232,6 253,3 273,9      
2400 92,4 101,9 135,4 156,8 178,3 199,7 221,1 242,6 264,1        

 

ОБИКНОВЕНИ КОМАРНИЦИ

  400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
600 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 34,0 35,6 37,3 39,0
700 32,8 32,8 32,8 32,8 34,3 36,1 38,5 40,6 42,6
800 32,8 32,8 32,8 34,3 36,8 39,0 41,2 43,6 46,0
900 32,8 32,8 34,0 36,1 39,0 41,5 44,3 46,7 49,4
1000 32,8 32,8 35,6 38,5 41,2 44,3 46,8 49,8 52,6
1100 32,8 34,1 37,3 40,6 43,6 46,7 49,8 53,1 56,2
1200 32,8 35,6 39,0 42,4 46,0 49,4 52,6 56,2 59,6
1300 33,3 36,8 40,8 44,4 48,1 51,8 55,8 59,2 63,0
1400 34,3 38,5 42,4 46,4 50,4 54,5 58,5 62,5 66,5
1500 35,6 39,8 44,3 48,2 52,6 57,1 61,2 65,7 69,9
1600 36,6 41,2 46,0 50,4 55,1 59,6 64,1 69,0 73,2
1700 38,1 42,6 47,5 52,4 57,4 62,3 67,0 72,1 77,1
1800 39,0 44,3 49,4 54,5 59,6 64,6 69,9 75,0 80,3
1900* 47,5 54,5 61,6 69,0 76,2 83,4 90,7 98,1 105,2
2000* 48,8 56,3 64,1 71,7 79,3 87,0 94,4 102,2 109,9
2100* 50,4 58,5 66,5 74,4 82,5 90,6 98,4 106,6 114,4
2200* 51,8 60,3 68,8 77,2 85,8 93,9 102,2 110,7 119,1
2300* 53,4 62,3 71,3 79,7 88,6 97,3 106,0 115,2 123,9
2400* 55,1 64,1 73,2 82,6 91,7 100,6 109,9 119,1 128,2

 

СТАТИЧНИ КОМАРНИЦИ

  400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
600 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 27,0 28,9 30,6 32,6
700 25,7 25,7 25,7 25,7 27,6 29,5 32,1 34,3 36,5
800 25,7 25,7 25,7 27,6 30,4 32,6 34,8 37,7 40,1
900 25,7 25,7 27,0 29,5 32,6 35,4 38,4 40,9 43,9
1000 25,7 25,7 28,9 32,1 34,8 38,4 41,3 44,6 47,4
1100 25,7 27,1 30,6 34,3 37,7 40,9 44,6 48,1 51,4
1200 25,7 28,9 32,6 36,2 40,1 43,9 47,4 51,4 55,1
1300 26,5 30,4 34,4 38,5 42,6 46,7 50,8 54,6 58,9
1400 27,6 32,1 36,2 40,8 45,1 49,7 53,8 58,1 62,8
1500 28,9 33,5 38,4 42,7 47,4 52,2 57,0 61,8 66,3
1600 30,1 34,8 40,1 45,1 50,3 55,1 60,0 65,0 70,1
1700 31,8 36,5 41,9 47,2 52,7 58,0 63,1 68,5 73,9
1800 32,6 38,4 43,9 49,7 55,1 60,6 66,3 72,0 77,7
1900* 41,9 49,7 57,5 65,3 73,4 81,1 88,8 97,0 104,9
2000* 43,2 51,6 60,0 68,4 76,7 84,9 93,3 101,5 109,9
2100* 45,1 53,8 62,8 71,3 79,9 88,7 97,5 105,7 115,1
2200* 46,7 55,9 65,0 74,2 83,4 92,3 101,5 110,9 120,0
2300* 48,5 58,0 67,8 77,2 86,6 96,0 105,9 115,6 125,3
2400* 50,3 60,0 70,1 80,3 90,1 99,7 109,9 120,0 130,0

 

Комарник Плисе

Комарник  Плисе  –  Еднокрил
В / Ш до 100 см до 130 см до 160 см до 190 см до 220 см
до 120 см  305,66 322,76 348,41 397,58 414,68
до 140 см  343,43 374,06 399,71 440,33 478,09
до 160 см  356,96 389,03 426,79 452,44 493,05
до 200 см  423,23 460,99 503,74 552,9 595,65
до 220 см  440,33 489,49 527,25 567,86 613,46
до 240 см  478,09 515,14 555,75 613,46 647,66
до 260 см  515,14 567,86 619,16 668,33 711,08

 

Комарник  Плисе  –  Двустранно 
В / Ш до 100 см до 120 см до 140 см до 160 см до 200 см до 240 см до 300 см
до 240 см  583,54 617,74 639,11 671,18 708,94 762,38 969,71

 

Комарник  Плисе  –  Двукрило 
В / Ш до 200 см до 240 см до 280 см до 320 см до 400 см до 480 см до 600 см
до 240 см  1167,08 1235,48 1278,23 1342,35 1417,16 1524,04 1938,71

Цените са крайни с включен ДДС. Към тях е включена отстъпка: 25% + 5% за плащане в аванс.

Забележки:

  1. Монтаж на ролетен комарник, обикновен комарник и статичен комарник – 8,55лв./бр.
  2. Монтаж на комарник плисе – 8,55лв./бр.
  3. Прахово боядисване на комарник плисе в цвят дървесен декор и  RAL (цвят на капачки-черен): цената от таблицата х 1,35 /златен дъб, тъмен дъб, орех и махагон и в цвят RAL /.
  4. Прахово боядисване на ролетен комарник, обикновен комарник и статичен комарник в цвят дървесен декор и  RAL : цената от таблицата х 1,35
  5. Минимална/максимална ширина на комарник плисе в см 60/220
  6. Минимална/максимална височина на комарник плисе в см 50/240
  7. Максимална площ на комарник плисе – м2 5,72

*в границите на гр.София, София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област се заплаща 36 лв. за транспорт
*извън рамките на София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област таксата за транспорт е 1,20 лв. на километър