Изберете страница

КомарнициЦени

КОМАРНИЦИ

РОЛЕТНИ КОМАРНИЦИ

 

  400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
600 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 65,1 71,4 77,9 84,3 90,6 96,9 103,4 109,5
700 61,0 61,0 61,0 61,0 67,2 74,6 82,1 89,3 96,9 104,3 111,7 119,0 126,5
800 61,0 61,0 61,0 67,2 75,6 84,3 92,6 101,2 109,5 118,0 126,5 135,0 143,6
900 61,0 61,0 65,1 74,6 84,2 93,7 103,4 112,7 122,2 131,7 141,4 151,0 160,5
1000 61,0 61,0 71,4 82,1 92,6 103,4 113,9 124,4 135,0 145,6 156,3 166,9 177,3
1100 61,0 66,1 77,9 89,3 101,2 112,7 124,6 136,0 147,7 159,2 171,1 182,5 194,3
1200 61,0 71,4 84,2 96,9 109,5 122,2 135,0 147,7 160,5 173,2 190,1 198,5 211,4
1300 62,9 76,6 90,6 104,3 118,0 131,7 145,6 159,2 173,2 186,8 200,8 214,4 228,2
1400 67,2 81,9 96,9 111,7 126,5 141,4 156,3 171,1 185,8 200,8 215,5 230,4 245,1
1500 71,4 87,4 103,4 119,0 135,0 151,0 166,9 182,5 198,5 214,4 230,4 246,0 262,0
1600 75,6 92,6 109,5 126,5 143,6 160,5 177,3 194,3 211,4 228,2 245,1 262,0 279,1
1700 79,9 97,7 115,9 134,1 153,4 169,7 188,1 206,0 224,0 241,9 260,0 278,1 296,1
1800 84,2 103,4 122,2 141,4 160,5 179,4 198,5 217,7 236,7 255,7 274,7 294,0  
1900 88,4 108,6 128,7 148,5 169,0 188,9 209,2 229,1 249,3 269,5 285,5    
2000 92,6 113,9 135,0 156,3 177,3 198,5 219,6 241,1 262,0 283,4 304,5    
2100 96,9 106,6 141,4 163,8 185,8 207,9 230,4 252,5 274,7 297,0      
2200 101,2 111,3 147,7 171,1 194,3 217,7 241,1 264,3 287,5 310,8      
2300 105,3 116,0 154,2 178,3 202,8 227,1 251,6 275,7 300,2 324,6      
2400 109,5 120,8 160,5 185,8 211,4 236,7 262,0 287,5 313,0        


Цените са крайни с включен ДДС. Към тях са включени отстъпки: 20% + 5% за плащане в аванс.

Монтаж : 8,00лв/бр.

ОБИКНОВЕНИ КОМАРНИЦИ

  400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
600 36.78 36.78 36.78 36.78 36.78 38.15 39.98 41.80 43.78
700 36.78 36.78 36.78 36.78 38.53 40.58 43.24 45.60 47.80
800 36.78 36.78 36.78 38.53 41.27 43.78 46.21 48.94 51.60
900 36.78 36.78 38.15 40.58 43.78 46.59 49.78 52.36 55.40
1000 36.78 36.78 39.98 43.24 46.21 49.78 52.59 55.94 59.05
1100 36.78 38.30 41.80 45.52 48.94 52.36 55.94 59.58 63.16
1200 36.78 39.98 43.78 47.58 51.60 55.40 59.05 63.16 66.88
1300 37.47 41.27 45.75 49.86 58.52 58.14 62.62 66.50 70.60
1400 38.53 43.24 47.58 52.06 56.62 61.18 65.66 70.15 74.71
1500 39.98 44.61 49.78 54.11 59.05 64.14 68.70 73.80 78.43
1600 41.04 46.21 51.60 56.62 61.86 66.88 71.97 77.44 82.23
1700 42.79 47.80 53.35 58.82 64.45 70.00 75.32 80.94 86.56
1800 43.78 49.78 55.40 61.18 66.88 72.50 78.51 84.13 90.14
1900* 53.35 61.18 69.24 77.44 85.58 93.63 101.84 110.12 118.18
2000* 54.80 63.23 71.97 80.48 89.07 97.66 106.02 114.76 123.35
2100* 56.62 65.66 74.71 83.52 92.64 101.69 110.50 119.70 128.44
2200* 58.14 67.79 77.22 86.56 96.29 105.41 114.76 124.34 133.68
2300* 59.96 70.00 80.03 89.53 99.48 109.21 119.02 129.35 139.08
2400* 61.86 71.97 82.23 92.72 102.98 112.94 123.35 133.68 143.94


Цените са крайни с включен ДДС. Към тях са включени отстъпки: 20% + 5% за плащане в аванс. 

Монтаж : 6,20лв/бр.

СТАТИЧНИ КОМАРНИЦИ

  400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
600 28.88 28.88 28.88 28.88 28.88 30.32 32.38 34.43 36.63
700 28.88 28.88 28.88 28.88 30.93 33.14 36.10 38.46 40.96
800 28.88 28.88 28.88 30.93 34.05 36.63 39.14 42.33 45.07
900 28.88 28.88 30.32 33.14 36.63 39.75 43.09 45.90 49.25
1000 28.88 28.88 32.38 36.10 39.14 43.09 46.28 50.08 53.20
1100 28.88 30.40 34.43 38.46 42.33 45.90 50.08 53.96 57.76
1200 28.88 32.38 36.63 40.66 45.07 49.25 53.20 57.76 61.94
1300 29.79 34.05 38.61 43.24 47.80 52.44 57.08 61.26 66.04
1400 30.93 36.10 40.66 45.83 50.62 55.78 60.42 65.28 70.45
1500 32.38 37.62 43.09 47.88 53.20 58.60 63.99 69.39 74.48
1600 33.74 39.14 45.07 50.62 56.47 61.94 67.34 72.96 78.74
1700 35.64 40.96 47.04 52.97 59.13 65.13 70.91 76.99 82.99
1800 36.63 43.09 49.25 55.78 61.94 68.02 74.48 80.79 87.25
1900* 47.04 55.78 64.52 73.26 82.38 91.05 99.79 108.98 117.72
2000* 48.56 57.91 67.34 76.76 86.11 95.30 104.73 113.92 123.35
2100* 50.62 60.42 70.45 80.03 89.68 99.64 109.44 118.64 129.20
2200* 52.44 62.70 72.96 83.30 93.71 103.66 113.92 124.49 134.75
2300* 54.42 65.13 76.08 86.64 97.28 107.84 118.86 129.81 140.68
2400* 56.47 67.34 78.74 90.14 101.16 111.95 123.35 134.75 145.92


Цените са крайни с включен ДДС. Към тях са включени отстъпки: 20% + 5% за плащане в аванс. 

Монтаж : 6,20лв/бр.

Комарник Плисе

Комарник  Плисе  –  Еднокрил
В / Ш до 100 см до 130 см до 160 см до 190 см до 220 см
до 120 см  302,1 319,2 345,42 393,3 410,4
до 140 см  339,72 370,5 396,72 436,62 473,1
до 160 см  353,4 385,32 421,8 446,88 486,78
до 200 см  419,52 456 498,18 547,2 589,38
до 220 см  436,62 484,5 520,98 560,88 606,48
до 240 см  473,1 509,58 549,48 606,48 640,68
до 260 см  509,58 560,88 612,18 666,9 703,38
Срок на изпълнение: цвят бял – 15 работни дни, в цвят – 20 работни дни

 

Комарник  Плисе  –  Двустранно 
В / Ш до 100 см до 120 см до 140 см до 160 см до 200 см до 240 см до 300 см
до 240 см  564,3 600,78 621,3 634,98 691,98 743,28 942,78
Срок на изпълнение:  цвят бял – 30 работни дни, в цвят – 40 работни дни    

 

Комарник  Плисе  –  Двукрило 
В / Ш до 200 см до 240 см до 280 см до 320 см до 400 см до 480 см до 600 см
до 240 см  1128,6 1201,56 1242,6 1269,96 1383,96 1486,56 1885,56
Срок на изпълнение:  цвят бял – 30 работни дни, в цвят – 40 работни дни    

Забележки:
1.Прахово боядисване в цвят дървесен декор (цвят на капачки-черен): цената от таблицата х1,5
/златен дъб, тъмен дъб, орех и махагон/
2.Прахово боядисване в цвят RAL (цвят на капачки-черен): цената от таблицата х1,5
3.Минимална/максимална ширина в см 60/220
4.Минимална/максимална ширина в см 60/220
5.Максимална площ на мрежата – м2 5,72
6.Монтаж – 15,00лв/бр.

*в границите на гр.София, София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област се заплаща 36 лв. за транспорт
*извън рамките на София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област таксата за транспорт е 1,20 лв. на километър