Изберете страница

КомарнициЦени

КОМАРНИЦИ

РОЛЕТНИ КОМАРНИЦИ

  400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
600 54.90 54.95 54.95 54.95 54.95 58.52 64.30 70.15 75.85 81.55 87.25 93.02 98.57
700 54.95 54.95 54.95 54.95 60.50 67.11 73.87 80.41 87.25 93.94 100.55 107.08 113.85
800 54.95 54.95 54.95 60.50 68.10 75.85 83.37 91.05 98.57 106.17 113.92 121.45 129.20
900 54.95 54.95 58.52 67.11 75.77 84.36 93.02 101.46 109.97 118.56 127.30 135.89 144.48
1000 54.95 54.95 64.30 73.87 83.37 93.02 102.52 111.95 121.45 131.02 140.60 150.18 159.60
1100 54.95 59.51 70.15 80.41 91.05 101.46 112.10 122.36 133.00 143.34 153.98 164.24 174.88
1200 54.95 64.30 75.77 87.25 98.57 109.97 121.45 133.00 144.48 155.88 171.08 178.68 190.23
1300 56.62 68.93 81.55 93.94 106.17 118.56 131.02 143.34 155.88 168.11 180.73 192.96 205.43
1400 60.50 73.72 87.25 100.55 113.92 127.30 140.60 153.98 167.28 180.73 193.95 207.40 220.63
1500 64.30 78.66 93.02 107.08 121.45 135.89 150.18 164.24 178.68 192.96 207.40 221.39 235.83
1600 68.10 83.37 98.57 113.92 129.20 144.48 159.60 174.88 190.23 205.43 220.63 235.83 251.18
1700 71.90 87.93 104.35 120.76 138.02 152.76 169.33 185.44 201.55 217.74 234.00 250.27 266.46
1800 75.77 93.02 109.97 127.30 144.48 161.42 178.68 195.93 213.03 230.13 247.23 264.56  
1900 79.57 97.74 115.82 133.68 152.15 170.01 188.25 206.26 224.35 242.52 256.96    
2000 83.37 102.52 121.45 140.60 159.60 178.68 197.68 216.98 235.83 255.06 273.98    
2100 87.25 95.88 127.30 147.44 167.28 187.11 207.40 227.32 247.23 267.29      
2200 91.05 100.16 133.00 153.98 174.88 195.93 216.98 237.80 258.78 279.76      
2300 94.77 104.38 138.78 160.44 182.48 204.36 226.48 248.06 270.18 292.14      
2400 98.57 108.66 144.48 167.28 190.23 213.03 235.83 258.78 281.66        


Цените са крайни с включен ДДС. Към тях са включени отстъпки: 20% + 5% за плащане в аванс.

Монтаж : 9,12лв/бр.

ОБИКНОВЕНИ КОМАРНИЦИ

  400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
600 34.96 34.96 34.96 34.96 34.96 36.25 38.00 39.75 41.57
700 34.96 34.96 34.96 34.96 36.63 38.53 41.12 43.32 45.45
800 34.96 34.96 34.96 36.63 39.22 41.57 43.93 46.51 49.02
900 34.96 34.96 36.25 38.53 41.57 44.23 47.27 49.78 52.67
1000 34.96 34.96 38.00 41.12 43.93 47.27 49.93 53.12 56.09
1100 34.96 36.40 39.75 43.32 46.51 49.78 53.12 56.62 59.96
1200 34.96 38.00 41.57 45.22 49.02 52.67 56.09 59.96 63.54
1300 35.57 39.22 43.47 47.35 51.30 55.25 59.51 63.16 67.18
1400 36.63 41.12 45.22 49.48 53.81 58.14 62.40 66.65 70.98
1500 38.00 42.41 47.27 51.38 56.09 60.95 65.28 70.07 74.56
1600 38.99 43.93 49.02 53.81 58.75 63.54 68.40 73.57 78.13
1700 40.66 45.45 50.69 55.86 61.26 66.50 71.52 76.91 82.23
1800 41.57 47.27 52.67 58.14 63.54 68.86 74.56 79.95 85.65
1900* 50.69 58.14 65.74 73.57 81.32 88.92 96.75 104.65 112.25
2000* 52.06 60.04 68.40 76.46 84.59 92.80 100.70 109.06 117.19
2100* 53.81 62.40 70.98 79.34 88.01 96.60 104.96 113.70 122.06
2200* 55.25 64.37 73.34 82.31 91.50 100.17 109.06 118.10 127.00
2300* 57.00 66.50 76.00 85.04 94.54 103.74 113.09 122.89 132.16
2400* 58.75 68.40 78.13 88.08 97.81 107.31 117.19 127.00 136.72


Цените са крайни с включен ДДС. Към тях са включени отстъпки: 20% + 5% за плащане в аванс. 

Монтаж : 9,12лв/бр.

СТАТИЧНИ КОМАРНИЦИ

  400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
600 27.44 27.44 27.44 27.44 27.44 28.80 30.78 32.68 34.81
700 27.44 27.44 27.44 27.44 29.41 31.46 34.28 36.56 38.91
800 27.44 27.44 27.44 29.41 32.38 34.81 37.16 40.20 42.79
900 27.44 27.44 28.80 31.46 34.81 37.77 40.96 43.62 46.82
1000 27.44 27.44 30.78 34.28 37.16 40.96 44.00 47.58 50.54
1100 27.44 28.88 32.68 36.56 40.20 43.62 47.58 51.30 54.87
1200 27.44 30.78 34.81 38.61 42.79 46.82 50.54 54.87 58.82
1300 28.27 32.38 36.71 41.12 45.45 49.86 54.19 58.22 62.78
1400 29.41 34.28 38.61 43.55 48.11 52.97 57.38 62.02 66.96
1500 30.78 35.72 40.96 45.52 50.54 55.63 60.80 65.89 70.76
1600 32.07 37.16 42.79 48.11 53.66 58.82 63.99 69.31 74.78
1700 33.90 38.91 44.69 50.31 56.16 61.86 67.34 73.11 78.81
1800 34.81 40.96 46.82 52.97 58.82 64.60 70.76 76.76 82.92
1900* 44.69 52.97 61.33 69.62 78.28 86.49 94.77 103.51 111.87
2000* 46.13 55.02 63.99 72.96 81.78 90.52 99.48 108.22 117.19
2100* 48.11 57.38 66.96 76.00 85.20 94.62 103.97 112.71 122.74
2200* 49.86 59.58 69.31 79.12 89.00 98.50 108.22 118.26 127.98
2300* 51.68 61.86 72.28 82.31 92.42 102.45 112.94 123.35 133.61
2400* 53.66 63.99 74.78 85.65 96.06 106.32 117.19 127.98 138.62


Цените са крайни с включен ДДС. Към тях са включени отстъпки: 20% + 5% за плащане в аванс. 

Монтаж : 9,12лв/бр.

Комарник Плисе

Комарник  Плисе  –  Еднокрил
В / Ш до 100 см до 130 см до 160 см до 190 см до 220 см
до 120 см  323.76 лв. 342.00 лв. 369.00 лв. 420.66 лв. 438.90 лв.
до 140 см  363.66 лв. 396.72 лв. 424.08 лв. 467.40 лв. 506.16 лв.
до 160 см  378.48 лв. 412.68 лв. 451.44 лв. 477.66 лв. 520.98 лв.
до 200 см  449.16 лв. 487.92 лв. 533.52 лв. 585.96 лв. 630.42 лв.
до 220 см  467.40 лв. 518.70 лв. 557.46 лв. 599.64 лв. 648.66 лв.
до 240 см  506.16 лв. 544.92 лв. 588.24 лв. 648.66 лв. 685.14 лв.
до 260 см  544.92 лв. 599.64 лв. 655.50 лв. 713.64 лв. 752.40 лв.

Срок на изпълнение: цвят бял – 15 работни дни, в цвят – 20 работни дни

Комарник  Плисе  –  Двустранно 
В / Ш до 100 см до 120 см до 140 см до 160 см до 200 см до 240 см до 300 см
до 240 см  604.20 лв. 642.96 лв. 664.62 лв. 679.44 лв. 739.86 лв. 795.72 лв. 1,008.90 лв.

Срок на изпълнение:  цвят бял – 30 работни дни, в цвят – 40 работни дни

Комарник  Плисе  –  Двукрило 
В / Ш до 200 см до 240 см до 280 см до 320 см до 400 см до 480 см до 600 см
до 240 см  1,207.26 лв. 1,285.92 лв. 1,329.24 лв. 1,358.88 лв. 1,470.86 лв. 1,590.30 лв. 2,017.80 лв.

Срок на изпълнение:  цвят бял – 30 работни дни, в цвят – 40 работни дни

Забележки:
1.Прахово боядисване в цвят дървесен декор (цвят на капачки-черен): цената от таблицата х1,5
/златен дъб, тъмен дъб, орех и махагон/
2.Прахово боядисване в цвят RAL (цвят на капачки-черен): цената от таблицата х1,5
3.Минимална/максимална ширина в см 60/220
4.Минимална/максимална ширина в см 60/220
5.Максимална площ на мрежата – м2 5,72
6.Монтаж – 9,12лв/бр.

*в границите на гр.София, София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област се заплаща 36 лв. за транспорт
*извън рамките на София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област таксата за транспорт е 1,20 лв. на километър