Изберете страница

 

                 Днес, 31.01.2020г., на лотариен принцип чрез теглене на печеливш номер на поръчка от пет членна комисия, съставена от представители на фирма „ВОРОШИЛОВ ПЛАСТ 06” ЕООД ( Пламен Петров, Лилия Лозанова, Мая Стефанова, Красимир Гемеджиев, Любомир Моралийски), ЕИК 175067366, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.Костенец №12, в съответствие с чл. 5  от Общите условияза провеждане на томбола на „ВОРОШИЛОВ ПЛАСТ 06” ЕООД за ваучери на стоиност : 3 ваучера на стойност 1000,00лв, 6 ваучера на стойност 500,00лв, 9 ваучера на стойност 200,00лв, 11 ваучера на стойност 100,00лв, 22 ваучера на стойност 50,00лв, се състави настоящия Констативен протокол за следното :

 

 Съгласно чл. 5 от Общите условия на томболата, печелившите участници са:

 

Ваучер –  1000,00лв, печели участник с  поръчка №64667

Ваучер –  1000,00лв, печели участник  с поръчка №62527

Ваучер –  1000,00лв, печели участник  с поръчка №65287

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №63543

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №П526

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №64169

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №64625

Ваучер –   500,00лв, печели участник с поръчка №65236

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №64713

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №П543

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №63968

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №65071

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №64632

Ваучер –   200,00лв, печели участник с поръчка №Б1483

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №64856

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №63614

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №64651

Ваучер –   200,00лв, печели участник   с поръчка №64512

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64206

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64669

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64876

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64332

Ваучер –   100,00лв, печели участник с поръчка №Б1493

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64299

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64001

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64509

Ваучер –   100,00лв, печели участник с поръчка №П645

Ваучер –   100,00лв, печели участник с поръчка №64407

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №63880

Ваучер –   50,00лв, печели участник   с поръчка №62525

Ваучер –   50,00лв, печели участник  с поръчка №64562

Ваучер –   50,00лв, печели участник  с поръчка №64618

Ваучер –   50,00лв, печели участник  с поръчка №64160

Ваучер –   50,00лв, печели участник  с поръчка №П531

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64653

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №63677

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64567

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64483

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №Б1477

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64835

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №Б1485

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64321

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64747

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64863

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64564

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64952

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №65037

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64962

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64907

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №К36

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №65244

 

 

Всеки от учасниците получава ваучера си с подписване на приемно предавателен протокол.

 

Всеки от печелившите участници има право да получи ваучера си при условията на чл. 5 от Общите условия за провеждане на томболата. 

 

Комисия :

1.Пламен Петров……………………. 

2.Лилия Лозанова……………………

3.Мая Стефанова……………………..

4.Красимир Гемеджиев……………

5.Любомир Моралийски…………..

 

                                                                                                                                                                Гр. София                                                                                                         31.01.2020г.