Изберете страница
Промяна на работно време във връзка с COVID-19

Промяна на работно време във връзка с COVID-19

Уважаеми клиенти,

във връзка с въведеното извънредно положение в България, за борба с COVID-19, Ви информираме, че фирма Ворошилов ще работи със съкратено работно време до 12.05.20г.

Понеделник  Петък: 10:00 ч – 16:00 ч

Обедна почивка: 12:30 ч – 13:00 ч

 

Промяна на работното време

Промяна на работното време

Петдневна работна седмица

Уважаеми клиенти,
във връзка с промяна на работното време на фирма „Ворошилов Пласт 06” ЕООД Ви уведомяваме,
че фирмата преминава на пет дневна работна седмица!
Всички офиси на фирма „Ворошилов пласт 06” ЕООД
ще приемат Вашите запитвания и поръчки вече
от понеделник до петък от 9:30ч до 18:30ч.

Събота и неделя ще бъдат почивни дни!

Почивни дни

Почивни дни

Почивни дни по случай 3-ти март

Уважаеми клиенти,

Във връзка с националния празник 3 Март, Ви информираме, че фирма Ворошилов няма да работи от 01.03.2020 г до 03.03.2020 г включително.

Работен ден 04.03.2020г.

 

  

Честит 3-ти март!

Нека всички бъдем храбри като Левски,

борбени като Караджата и силни като Ботев!

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

 

                 Днес, 31.01.2020г., на лотариен принцип чрез теглене на печеливш номер на поръчка от пет членна комисия, съставена от представители на фирма „ВОРОШИЛОВ ПЛАСТ 06” ЕООД ( Пламен Петров, Лилия Лозанова, Мая Стефанова, Красимир Гемеджиев, Любомир Моралийски), ЕИК 175067366, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.Костенец №12, в съответствие с чл. 5  от Общите условияза провеждане на томбола на „ВОРОШИЛОВ ПЛАСТ 06” ЕООД за ваучери на стоиност : 3 ваучера на стойност 1000,00лв, 6 ваучера на стойност 500,00лв, 9 ваучера на стойност 200,00лв, 11 ваучера на стойност 100,00лв, 22 ваучера на стойност 50,00лв, се състави настоящия Констативен протокол за следното :

 

 Съгласно чл. 5 от Общите условия на томболата, печелившите участници са:

 

Ваучер –  1000,00лв, печели участник с  поръчка №64667

Ваучер –  1000,00лв, печели участник  с поръчка №62527

Ваучер –  1000,00лв, печели участник  с поръчка №65287

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №63543

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №П526

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №64169

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №64625

Ваучер –   500,00лв, печели участник с поръчка №65236

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №64713

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №П543

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №63968

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №65071

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №64632

Ваучер –   200,00лв, печели участник с поръчка №Б1483

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №64856

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №63614

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №64651

Ваучер –   200,00лв, печели участник   с поръчка №64512

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64206

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64669

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64876

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64332

Ваучер –   100,00лв, печели участник с поръчка №Б1493

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64299

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64001

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64509

Ваучер –   100,00лв, печели участник с поръчка №П645

Ваучер –   100,00лв, печели участник с поръчка №64407

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №63880

Ваучер –   50,00лв, печели участник   с поръчка №62525

Ваучер –   50,00лв, печели участник  с поръчка №64562

Ваучер –   50,00лв, печели участник  с поръчка №64618

Ваучер –   50,00лв, печели участник  с поръчка №64160

Ваучер –   50,00лв, печели участник  с поръчка №П531

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64653

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №63677

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64567

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64483

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №Б1477

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64835

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №Б1485

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64321

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64747

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64863

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64564

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64952

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №65037

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64962

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64907

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №К36

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №65244

 

 

Всеки от учасниците получава ваучера си с подписване на приемно предавателен протокол.

 

Всеки от печелившите участници има право да получи ваучера си при условията на чл. 5 от Общите условия за провеждане на томболата. 

 

Комисия :

1.Пламен Петров……………………. 

2.Лилия Лозанова……………………

3.Мая Стефанова……………………..

4.Красимир Гемеджиев……………

5.Любомир Моралийски…………..

 

                                                                                                                                                                Гр. София                                                                                                         31.01.2020г.